Tee nimetus Algus km Lõpp km Kehtivuse suund Alates Kuni Asukoht Kirjeldus Põhjus Kontakt Piirang Teostaja Maakond
1  Tallinn - Narva  26.4  26.7  Mõlemas suunas 2017-08-07  2017-09-01    Jägala viadukti all veerennide vahetus. Üks sõidurada suletud, kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  HIGHWAY ENGINEERING OÜ 52 13 070  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  125.15  132.92  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-09-06    Tee remonttööd. Vajadusel liiklust reguleeritakse. Ligikaudne ooteaeg 5 minutit.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 419 684 53 019 001  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  183.2  185.3  Mõlemas suunas 2017-06-27  2017-08-22      Teeremont  GRK Infra AS 51 699 55 GRK Infra AS 55 16 144  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  210  211.85  Mõlemas suunas 2017-04-19  2017-08-31    Markeerimistööd.  Teeremont  Osaühing N&V 58 558 072  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  12.62  20.45  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-08-29    Üks sõidurada on suletud. Kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 52 825  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  77.96  81.27  Mõlemas suunas 2017-07-11  2017-10-13    Töötsoonis 50 km/h. Vajadusel liiklust reguleeritakse.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 419 684 Ramudden OÜ 55 59 728  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  131  135.1  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-10-31  Annikvere-Neanurme  Töötsoonis 50km/h.  Teeehitus  GRK INFRA AS 51 60 699 liikluskorraldus 51 987 058  70  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  160.7  168.1  Mõlemas suunas 2017-07-26  2017-12-15    Möödasõidualade ehitus. Tööde tsoonis 50 km/h. Alates 18.08 tööd km 165-168. Töötsoonis kitsenemine kuni 6,5 m tee laiuseni.  Teeremont  Nordecon AS 57 802 345 Nordecon AS 59 070 109  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  197  201  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-09-30  Tatra-Kambja    Teeehitus  51 62 175, liikluskorraldus 51 62 175  70  TREF AS  Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  199  201  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-08-24    Teepeenarde korrastistööd. Tööd on tähistatud liiklusmärkidega ja kiirust piiratakse vastavalt vajadusele.  Teeremont  Aktsiaselts Eesti Teed 51 18 104  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  200.15  201.1  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-08-31  Kambja  Antud aja jooksul teostatakse sadeveekanalisatsioonitorustiku teeületused ja truupide ehitus. Tööd toimuvad poole tee kaupa, liiklus on korraldatud ümberpõikega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Teeehitus  51 51 605, liikluskorraldus 52 48 400  30  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  203  204  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-08-23    Teepeenarde korrastistööd. Tööd on tähistatud liiklusmärkidega ja kiirust piiratakse vastavalt vajadusele.  Teeremont  Aktsiaselts Eesti Teed 51 18 104  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  18  18.8  Mõlemas suunas 2017-07-23  2017-10-26    Tööde tsoonis 30 km/h. Vajadusel liiklust reguleeritakse fooride või reguleerijatega.  Teeremont  Osaühing N&V 53 612 688 Osaühing N&V 53 468 293  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  89  101.75  Mõlemas suunas 2017-08-17  2017-09-16    Sidekaabli paigaldustööd. Kiiruse piirang tööde tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h. Töö on liikuva iseloomuga.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  118.986  127.029  Mõlemas suunas 2017-07-23  2017-09-16    Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h. Liiklus korraldatud fooride ja reguleerijatega.  Teeremont  aktsiaselts TREF 51 54 501 OÜ KIIRWARREN.KL 56 664 203  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  138.85  139.9  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-08-31    Valgustusmastide kaevetööd, tööd toimuvad tee kõrval.  Muu  Kagu Elekter OÜ 53 040 150 Kagu Elekter OÜ 58800876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  16  18  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-08-28    Üks sõidurada on suletud.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 52 825  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  28  37  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-12-01    Ääsmäe-Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitus. Üld kiiruspiirang 70 km/h, vajadusel lõiguti 50 km/h. Liiklus on suunatud 1+1 sõidusuunale vastavalt olukorrale paremale või vasakule tee serva. Objektil toimuvad freesimise, asfalteerimise, stabiliseerimise ja mullatööd. Sealhulgas Kohatu ökodukti ja Kernu silla ehitus. Palume liiklejatel olla tähelepanelikud ja järgida kiirusepiiranguid.  Teeremont  Nordecon AS 50 80 730 52 18 763  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  120  122.8  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-12-02    Teelõigu ja uue Nurmeveski silla ehitus ning olemasoleva Nurme silla remont. Töötsoonis on kiirus piiratud vastavalt vajadusele kuni 50 km/h.  Teeremont  OÜ NURME TEEDEEHITUS 50 32 728 AS TREV-2 Grupp 53 327 667  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  16.1  28.2  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-10-23  Kuiaru-Mannare  Kuni 13.08 km 21,7-28,2 käib aluse ehitus, liiklus on reguleeritud fooridega, kiirus on piiratud 50km/h.
14.08-19.08. toimuvad stabiliseerimistööd mille käigus on autodel suurem määrdumise oht ja liiklust reguleeritakse fooridega, kiiruse piirang on 50 km/h. 21.08-21.09 toimuvad asfalteerimistööd. Kiirus on piiratud 50km/h ja liiklust reguleerivad reguleerijad.  
Taastusremont  53 010 245; Liikluskorraldus 50 13 065  70  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  87.6  94.1  Mõlemas suunas 2017-03-26  2017-11-02    Alates 14.08-11.09 tööd km 92,6-94.1. Liiklust reguleeritakse fooridega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Teeremont  Verston Ehitus OÜ 53 327 683 RoadWolf OÜ 51 55 709  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
6  Valga - Uulu  32.78  33.62  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-09-30    Tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Tööd toimuvad tee kõrval haljasalal, teele paigaldatakse teetööde märgid. Kiirust ei piirata kuna tööd ei toimu teel.  Muu  Kagu Elekter OÜ 53 442 282  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
6  Valga - Uulu  34.8  34.9  Mõlemas suunas 2017-08-17  2017-12-28    Silla ehitustööd. Ümbersõit on tähistatud kõrvaloleva ajutise silla kaudu.  Muu  Aktsiaselts Vensen 50 62 579  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
6  Valga - Uulu  38.67  47.539  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-08-28    Üks sõidusuund suletud. Liiklus reguleeritud fooridega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Teeremont  aktsiaselts TREF 51 62 175  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
9  Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla  40  69  Mõlemas suunas 2017-06-28  2017-09-30      Teekatte märgistööd  OÜ KIIRWARREN.KL 53 269 871  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  40  50  Mõlemas suunas 2017-06-28  2017-09-30      Teekatte märgistööd  OÜ KIIRWARREN.KL 53 269 871  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  56.3  65  Mõlemas suunas 2017-05-06  2017-10-23    Killustikaluste ja muldkeha ehitustööd. Liiklust reguleerivad reguleerijad. Alates 28.08 stabiliseerimistööd. Km 57-61,5 kiiruspiirang 70 km/h, mujal lõigus 50 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 53 359 067 OÜ Teehoiu Partnerid  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  0.6  2.8  Mõlemas suunas 2017-07-30  2017-11-19    Põhitee, Veneküla tunneli vasaku poole ja Väo I viadukti ehitus. Alates 21.08 raadamistööd. Alates 23.08 põhitee ehitustööd km 2,1-2,8. Kiiruspirang tööde tsoonis 70 km/h.  Muu  Nordecon AS 53 082 983 Nordecon AS 53 461 767  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  2.8  6  Mõlemas suunas 2016-10-10  2017-12-10  Lagedi  Alates 19.07 suleti Sõjamäe tee ots. Liiklus läks uuele teele ning kõikide pöörete võimaldamsieks rajatakse 2 ringristmikku.
Kitsendused Lagedi ülesõidu juures.
Ümberpõike kohtades soovitatav kiirus 30km/h.  
Teeehitus  51 09 332, liikluskorraldus 50 67 491: 51 987 058  70  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11  Tallinna ringtee  24.4  29.4  Mõlemas suunas 2017-05-16  2017-09-30    Alates 9.08 suletakse 2-3 päevaks liiklusele Tallinna ringtee parempoolse niidi Jälgimäe ristmikust kuni Kanama liiklussõlmeni. Liiklus suunatakse vasakule niidile. Alates 09.08 sooritada ühissõiduk Jälgimäe ristmikul Tallinn- Saku suunal vasakpööret ning Saku- Tallinn suunal parempööret. Tagatud on alates 9.08 ühissõiduki läbipääs mööda Murimäe ja Karjavärava teed. Antud ümberkorraldusega avatakse üldliiklusele Kanama liiklussõlme ramp T-1108 km 1,7-2,3 (T4 Pärnu-Tallinn mnt rampi mahapööre Pärnu-Jälgimäe suunas), samas suletakse Tallinna ringteelt Tallinna poole minev ramp.  Teeremont  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 869 AS Signaal TM 51 921 975  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  66.5  69  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-11-20    Tööde tsoonis 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Sakala Teed OÜ 51 43 654 56 281 557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  93.048  101.268  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-11-22  Kõpu vald  Üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega, ooteaeg 5-10minutit. Töötsoonis 30km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 09 332, liikluskorraldus 53 804 929  50  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
15  Tallinn - Rapla - Türi  5.3  8.5  Mõlemas suunas 2017-07-12  2017-10-14    Tööde tsoonis 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  aktsiaselts Merko Infra 56 805 312 RoadPartner OÜ 50 580 71  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15  Tallinn - Rapla - Türi  27.3  27.39  Mõlemas suunas 2017-07-09  2017-09-01    Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Osaühing Viamer Grupp 56 151 540  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17  Keila - Haapsalu  15.3  17.8  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-10-01    Vasalemma -Rummu kergtee ehitus.Tööd toimuvad tee kõrval.  Kergliiklustee ehitus  Tallinna Teede Aktsiaselts 56804 860 Tallinna Teede Aktsiaselts 56804 860  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17  Keila - Haapsalu  34.79  44.59  Mõlemas suunas 2017-08-16  2017-09-08      Geoloogiline uuring  Inseneribüroo REIB OÜ 55 36 289  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17  Keila - Haapsalu  67.92  68.07  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-11-01    Rannaküla silla remont. Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud eesõiguse märkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Muu  osaühing TAVT 53 627 418  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
35  Iisaku - Tudulinna - Avinurme  16.7  28.4  Mõlemas suunas 2017-08-17  2017-09-01    Asfalteerimine. Üks sõidusuund suletud, liiklust korraldavad reguleerijad. Täätsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 330 710  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
36  Jõgeva - Mustvee  9.11  25.26  Mõlemas suunas 2017-07-26  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 53 052 984 Osaühing MATTHÄI EHITUS  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
36  Jõgeva - Mustvee  25.7  35.7  Mõlemas suunas 2017-04-03  2017-09-16  Kõnnu  Muldkeha profileerimine, sobimatu pinnase väljakaeve, põhiteetruupide paigaldamime (lõppeb 09.06), dreenkihi ja kompleksstabiliseerimime.
12.06.2017 alustame kompleksstabiliseerimise töödega, hetkel teostame eelpool kirjeldatud töid fooridega.
Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h. Üks sõidurada suletud. Liiklus reguleeritud fooridega. Ooteaeg kuni 10 min.  
Taastusremont  53 010 245, liikluskorraldus 59 111 459  70  TREV-2 Grupp AS  Jõgeva maakond  
39  Tartu - Jõgeva - Aravete  55.2  66.76  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-10-19    18.08 kogu tee asfalteeritud üks või kaks kihti. Liiklust reguleeritakse vajadusel reguleerijate ja fooridega. Ooteaeg on tavaliikluses 15 min ja tipptunnil 20 min. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 61 466 51 51 093  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
43  Aovere - Kallaste - Omedu  30.7  40.751  Mõlemas suunas 2017-04-03  2017-12-01    Raadamistööd ja truupide ehitamine. Kilomeetritel 40,7 - 39,2 toimuvad tee muldkeha ehitustööd, suletud on üks sõidusuund, liiklust reguleeritakse valgusfooridega ja antud piirkonnas on kiirust piiratud 30 km/h-le. Kilomeetritel 39,2 - 35,7 on olemasolev teekatend ära freesitud ja antud piirkonnas on kiirust piiratud 50 km/h-le.   Teeehitus  51 43 758, liikluskorraldus 51 84 820  70  TREV-2 Grupp AS  Tartu maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  42.26  42.36  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-09-02    Kurista silla remont. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h. Laiusgabariit max 6,0m  Teeremont  Osaühing NORDPOINT 56 502 500 53 320 142  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
46  Tatra - Otepää - Sangaste  1  1.9  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-08-30  Pühi  Üks sõidusuund on suletud.  Teeehitus  51 62 175  50  TREF AS  Tartu maakond  
46  Tatra - Otepää - Sangaste  17.29  17.79  Mõlemas suunas 2017-07-18  2017-08-31    Trasside paigaldus väljaspool riigitee alust maad ja ristumised kinnisel meetodil  Muu  WESICO PROJECT OÜ 55 531 335 WESICO PROJECT OÜ 55 531 335  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
46  Tatra - Otepää - Sangaste  20.108  20.109  Mõlemas suunas 2017-08-17  2017-12-28    Silla ehitustööd. Ümbersõit on tähistatud kõrvaloleva ajutise silla kaudu.  Muu  50 62 579  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
46  Tatra - Otepää - Sangaste  25.54  25.6  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-08-22    Tööde tsoonis 30 km/h.  Truubiremont  Nordic Infra OÜ 50 33 776  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
52  Viljandi - Rõngu  0.1  7  Mõlemas suunas 2016-09-14  2017-09-30  Viiratsi - Pirmastu  Alates 12.05 toimub maantee rekonstrueerimine üks sõidusuund on suletud.Liiklust reguleeritakse fooridega vajadusel reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg on 5 minutit. Töötsoonis kiiruspiirang 30km.  Teeremont  Nurme Teedeehitus OÜ 55 596 565, liikluskorraldus 51 52 749  70  Vaata kontakt  Viljandi maakond  
55  Mõisaküla tee  0.35  3.5  Mõlemas suunas 2017-06-02  2017-11-01  Lasari - Mõisaküla  Üks sõidusuund suletud. Liiklus on korraldatud fooridega. Ligikaudne ooteaeg on tavaliikluses 5 min. Tipptunnil 10 min. Kiiruspiirang töötsoonis 50km/h. Kehtestatud on massipiirang 8T.  Taastusremont  53 498 129 liikluskorraldus 56 984 594  70  TREF Nord AS  Viljandi maakond  
61  Põlva - Reola  0  22  Mõlemas suunas 2017-07-16  2017-11-15    Üks sõidusuund suletud. Liiklus reguleeritud fooridega. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min. Kiiruspiirang vajadusel kuni 30 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 53 359 067 Lõunaliiklus OÜ 53 583 586  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
63  Karisilla - Petseri  3  4  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-28    Kontserdipaigas piiratakse kiirus 30 km/h ja keelatakse parkimine tee servades.  Üritus  Folk Massidesse OÜ 53 444 005 50 61 680  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
66  Võru - Verijärve  0.01  0.35  Mõlemas suunas 2017-08-09  2017-10-31    Tööde tsoonis 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  KVL Tehnika OÜ 50 431 72 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
67  Võru - Mõniste - Valga  2.49  3.08  Mõlemas suunas 2017-08-09  2017-10-31    Tööde tsoonis 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  KVL Tehnika OÜ 50 431 72 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
69  Võru - Kuigatsi - Tõrva  4.04  6.33  Mõlemas suunas 2017-06-19  2017-10-16    Tööd toimuvad tee kõrval. Üks sõidurada suletud. Liiklust korraldab reguleerija. Töötsoonis kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Aktsiaselts Eesti Teed 5054082 Aktsiaselts Eesti Teed 53460604  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
90  Põlva - Karisilla  11.295  27.5  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-11-26  Soohara - Niitsiku  Alates 02.06-02.12 Reo silla remont km 14.4-14.5.
Töötsoonis kiiruspiirang 30km/h ja 50 km/h. Üks sõidusuund on suletud.Liiklus on korraldatud fooridega. Tavaliikkluses ooteaeg 2 min.  
Teeehitus  51 927 432, liikluskorraldus 51 13 701  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
11125  Perila - Jäneda  24.119  28.35  Mõlemas suunas 2017-07-30  2017-11-03      Muu  Aktsiaselts TREF Nord 50 70 467 Aktsiaselts TREF Nord 53 062 000  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11161  Ruila - Laitse  1.9  3.6  Mõlemas suunas 2017-08-08  2017-09-01    09.09 üks sõidusuund suletud ja liiklus reguleeritud fooridega. Kiiruspiirang 50 km/h ainult tööde tegemise ajal.  Teeremont  Osaühing Viamer Grupp 56 151 540  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11173  Vasalemma jaama tee  0  1.403  Mõlemas suunas 2017-07-23  2017-10-01    Tööde tsoonis kiirus piiratud 50 km/h.  Muu  Altos Teed OÜ 53 063 643 Ramudden OÜ 51 901 500  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11191  Harku - Rannamõisa  0  0.3  Mõlemas suunas 2017-06-11  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Kergliiklustee ehitus  Warren Teed OÜ 56804910 Warren Teed OÜ 56223356  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11191  Harku - Rannamõisa  0  0.3  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Warren Teed OÜ 56 804 910 liikluskorraldus 56 223 356  70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11230  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla  14.788  14.924  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-08-29  Puuna sild  Ümbersõit on korraldatud Tuuli (11232)-Kaasiku-Männiku (RMK tee), teekonna pikenemine 1,9km. Tagatud on läbipääs jalakäijatele ja elanikele.  Sillaremont  Järelpinge Inseneribüroo OÜ 56 652 825, töötejuht 56 652 813  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Harju maakond  
11230  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla  66.597  66.637  Mõlemas suunas 2017-08-16  2017-08-24    17.08-20.08 töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. 20.08-23.08 töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h  Pindamine  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11251  Viimsi - Rohuneeme  3.123  3.775  Mõlemas suunas 2017-06-28  2017-09-30    Vee ja kanalisatsioonitorustike rajamine.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Aktsiaselts Viimsi Keevitus 6090343 OÜ Warren Safety 51 49 231  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11302  Lagedi - Kostivere  3  5.3  Mõlemas suunas 2017-08-09  2017-09-01    Kiiruspiirang 50 km/h ainult tööde tegemise ajal.  Teeremont  Osaühing Viamer Grupp 56 151 540  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11317  Raasiku elektri tee  0.9  1.2  Mõlemas suunas 2017-02-20  2017-08-31  Kambi  Töötsoonis 30 km/h. Töid alustatakse ajutise liikluskorralduse paigaldamisega, tee-maaala puhastamine, sillal asfalti koorimisega, silla aluste ettevalmistustöödega, ajutise piirde paigaldamine töötsooni ja liikluse eraldamiseks  Sillaremont  Nordpoint OÜ 56 502 500, liikluskorraldus 53 320 142  30  Vaata kontakt  Harju maakond  
11342  Saku - Tõdva  0.05  3.341  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-08-25    Ringteede ehitus (vanade lammutus ja uute ehitamine)  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 419 684 Ramudden OÜ 55 59 728  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11371  Keila - Ohtu  0  1.55  Mõlemas suunas 2017-03-20  2017-08-31  Ringtee tn.  Tänava rekonstrueerimine.  Teeehitus  KV Infra OÜ 52 60 768   70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11382  Laitse aiandusühistute tee  2.258  4.479  Mõlemas suunas 2017-07-09  2017-09-01    Laitse. Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Muu  AS Tariston 52 71 183  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11383  Jaanika jaama tee  0  1.688  Mõlemas suunas 2017-07-09  2017-09-01    Jaanika. Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Muu  AS Tariston 52 71 183  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  9.55  18.82  Mõlemas suunas 2017-08-15  2017-08-29    Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Vajadusel liiklust korraldavad reguleerijad.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 419 684 Ramudden OÜ 55 59 728  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11392  Suurupi tee  1.8  4.7  Mõlemas suunas 2017-05-02  2017-09-08  Suurupi  Üks sõidusuund on suletud. Liiklus on korraldatud fooride ja reguleerijatega. Sulgemisalas on tagatud läbipääs ühistranspordile ja kohalikele elanikele.Teekond pikeneb 800 m. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Alates 5.06.17-8.09.17 teostatakse töid Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt ja Suurupi tee ristmikul.  Teeehitus  Viaston Infra OÜ 50 88 477 liikluskorraldus 53 995 828   70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11410  Kiia - Vääna-Viti  0.42  0.53  Mõlemas suunas 2017-05-01  2017-11-01    Vee ja kanal.trasside ehitus.  Kommunikatsioonide ehitus  Santeh-Ehituse OÜ 50 69 782  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11410  Kiia - Vääna-Viti  4.73  5.98  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-09-30    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  osaühing Petro-Elekter 56 683 349 OÜ Warren Safety 51 49 231  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11420  Tänassilma - Laagri  2.5  3.5  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-09-30   Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi tee   Juuliku-Tabasalu ühendustee lõigus Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi tee. Liiklust korraldab reguleerija. Ligikaudne ooteaeg 5 minutit. Töötsoonis 50km/h.

  
Teeehitus  OÜ Riab Teedeehitus 53 730 285. liikluskorraldus 50 53 662  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
12115  Kõrgessaare - Hüti - Puski  10.46  16.425  Mõlemas suunas 2017-07-04  2017-08-31    Töötsoonis kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h ja 70km/h.  Kruusatee remont  AS Tariston 51 48 653 AS Tariston 51 48 653  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13102  Ahtme - Rausvere  4.6  7.2  Mõlemas suunas 2017-05-02  2017-09-29  Rausvere  Töö tsoonis 30km/h.  Teeremont  N&V OÜ 53 612 688, liikluskorraldus 53 468 293  70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13103  Lüganuse - Oandu - Tudu  0  6.9  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-10-13    Lõigul 3,9-6,1 (km) toimub 10.06-11.06 asfalteerimistöö. Lõigul 0,0-3,5 (km) toimub 12.06-13.06 freesimistöö ja 14.06-22.06 freespurukattega killustikaluse ehitus ning kergliiklustee ehitus. Üks sõidusuund on suletud, liiklus on reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.  Teeehitus  53 444 726, liikluskorraldus 56 804 924  30  Tallinna Teede AS   Ida-Viru maakond  
13147  Peeterristi - Kudruküla  0  3.5  Mõlemas suunas 2017-05-16  2017-09-19    16.08 kell 8.00-20.00 liiklusele suletud Peeterristi tee ristmik. Läbipääs tagatud operatiivsõidukitele. Asfaldist pealiskihi paigaldus 15.08-16.08. Üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad, ligikaudne ooteaeg on kuni 7 minutit. T13147 km 0,0-1,8 kehtestatakse veokitele massipiirang 8t.  Teeremont  Osaühing N&V 58 558 072  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13154  Iisaku - Varesmetsa  0  0.09  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-30  Iisaku  Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  50 23 563  70  Wesico Projekt OÜ  Ida-Viru maakond  
13155  Tärivere - Iisaku  0  1.3  Mõlemas suunas 2017-07-27  2017-10-31    Töötsoonis 30km/h.  Kergliiklustee ehitus  52 60 768 53 042 010  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13155  Tärivere - Iisaku  2.77  3.05  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-30  Iisaku  Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  50 23 563  70  Wesico Projekt OÜ  Ida-Viru maakond  
13170  Ulvi - Piilsi  0  8.888  Mõlemas suunas 2017-07-25  2017-09-01    Töötsoonis on kiirus piiratud vastavalt märkidele.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 53 229 124  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13182  Jaama - Kuningaküla  0.87  0.93  Mõlemas suunas 2017-07-24  2017-08-25    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Firstel Group OÜ 50 35 534  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14106  Ranna - Kääpa  9.53  15.92  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-08-31  Assikvere-Kääpa   Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kruusatee remont  53 457 099   70  Eesti Teed AS  Jõgeva maakond  
14112  Saare - Torma  6.79  17.86  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 53 052 984 Osaühing MATTHÄI EHITUS  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14112  Saare - Torma  6.79  17.89  Mõlemas suunas 2017-08-02  2017-09-01    Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang tööde tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14115  Voore - Levala  0.01  0.57  Mõlemas suunas 2017-08-10  2017-09-02    Sidekaabli paigaldustööd. Töötsoonis vajadusel kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Muu  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14119  Võidivere - Torma  0.05  2  Mõlemas suunas 2017-07-26  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 53 052 984 Osaühing MATTHÄI EHITUS  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14133  Palamuse - Veia - Otsa  11.78  18.23  Mõlemas suunas 2017-08-10  2017-09-02    Sidekaabli paigaldustööd. Töötsoonis vajadusel kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Muu  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14160  Vaiatu - Tõikvere  0.03  2.58  Mõlemas suunas 2017-07-26  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 53 052 984 Osaühing MATTHÄI EHITUS  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14170  Põltsamaa - Pajusi - Luige  1.4  7.2  Mõlemas suunas 2017-04-19  2017-10-10  Põltsamaa - Pisisaare  Alustatakse küna kaevega, teel otseselt tegevust ei toimu.   Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Nordpoint OÜ 55 649 705   70  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
14203  Tabivere jaama tee  0.9  1.2  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-10-15    Tabivere raudteepeatuse kergliiklustee ehitus, tööd toimuvad tee kõrval.  Teeremont  KV Infra OÜ 52 60 768 KV Infra OÜ 50 77 181  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14209  Tabivere - Uhmardu  12.669  15.171  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-08-31  Maarja-Magdaleena - Uhmardu   Kiiruspiirang töötsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  53 457 099  70  Eesti Teed AS  Jõgeva maakond  
14230  Pataste - Välgi - Alatskivi  15.272  24.771  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-09-01    Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  Aktsiaselts Eesti Teed 53 462 864 Aktsiaselts Eesti Teed 55 33 968  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14230  Pataste - Välgi - Alatskivi  15.272  24.771  Mõlemas suunas 2017-07-09  2017-12-16    Üks sõidusuund on suletud. Kehtestatud on kiiruspiirang 30km/h või 50km/h vastavalt võimalusele.  Kruusatee remont  aktsiaselts TREF 52 12 500 aktsiaselts TREF 51 54 501  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15107  Türi - Näsuvere  1.771  3.321  Mõlemas suunas 2017-08-27  2017-09-08      Muu  Osaühing Turgel Ehitus Grupp 52 80 231  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15123  Tapa - Lehtse - Jäneda  12.67  12.87  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-08-31    Üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldatakse fooridega, ligikaudne ooteaeg on kuni 5 minutit.  Teeremont  Estvia OÜ 52 87 979  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15128  Järva-Jaani - Tamsalu - Kullenga  0.1  0.2  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-08-22    Tööde ajal teostatakse tee alt puurimine ja hülsi paigaldamine soojustorustiku järgi.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  52 614 56 58 712 000  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15128  Järva-Jaani - Tamsalu - Kullenga  1  1.9  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-08-26    30km/h.  Pindamine  Lemminkäinen Eesti AS 53 330 710  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15144  Järva-Madise - Ahula - Orgmetsa  5.6  7.7  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-08-26    30km/h.  Pindamine  Lemminkäinen Eesti AS 53 330 710  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15151  Jootme - Koeru  3.5  12.9  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-08-24    Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Pindamine  Lemminkäinen Eesti AS 53 330 710  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
16136  Taebla - Kullamaa  21.55  21.793  Mõlemas suunas 2017-08-16  2017-08-24    17.08-20.08 töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. 20.08-23.08 töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h  Pindamine  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 876  110  Vaata kontakt    
16180  Karuse - Kalli  12.324  12.852  Mõlemas suunas 2017-08-15  2017-08-24    16.08-19.08 töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. 20.08-23.08 töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h  Pindamine  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
16196  Kirbla - Rumba - Vana-Vigala  4.062  4.897  Mõlemas suunas 2017-08-15  2017-08-23    Kiiruse piirang 30km/h - 3 päeva ja 50Km/h- 3päeva.  Pindamine  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17143  Moe - Nõmmküla  0  1.3  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-10-31    Tööd toimuvad tee kõrval, vajadusel kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Warren Teed OÜ 56 804 910 56 223 356  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18115  Vooreküla - Puskaru  0  6.73  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-31  Õnne-Karilatsi  Tasanduskihi killustiku ning stabiliseerimiskihi materjalide paigaldamine, bituumenstabiliseerimine, pindamine, teepeenarde kindlustamine. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldab reguleerija ja foorid. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min. Töötsoonis 30km/h.  Teeremont  AS GRK Infra 50 52 791, liikluskorraldus 56 661 726  70  Vaata kontakt  Põlva maakond  
18118  Karilatsi - Heisri  1.933  2.033  Mõlemas suunas 2017-08-01  2017-10-31    remonttööd Tõdu sillal.Ajavahemikul 02.08 kell 08.00 kuni 01.10.2017 kell 18.00 on sild liiklusele suletud ning ümbersõit käib marsruudil Karilatsi – Kaivoja – Häätaru. Teekond pikeneb 5,6 km 02.08 – 30.10.2017 teostatakse töid sillal ja pealesõitudel ning töötsoonis on kiirus piiratud 30 km/h.  Muu  56 502 500 Nordpont OÜ 53 320 142  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
18130  Sirvaste - Kitse  0  8.174  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-09-17    Üks sõidurada suletud. Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kruusatee remont  52 10 391, liikluskorraldus 51 42 951  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18141  Kosova - Vooreküla  0  14.044  Mõlemas suunas 2017-04-19  2017-09-17    Üks sõidurada on suletud, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Teeehitus  52 10 391; Liikluskorraldus AAV Teenused OÜ 51 42 951   Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18148  Maaritsa - Otepää  0.6  2.4  Mõlemas suunas 2017-07-05  2017-08-23    Kruusatee remont ja tolmuvaba katte ehitus kuni 22.08.2017. Tööde tsoonis piiratakse kiirust kuni 30 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 51 113 701  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18162  Himmaste - Rasina  1.604  9.321  Mõlemas suunas 2017-06-19  2017-10-21    Vajadusel tööde tsoonis üks sõidusuund suletud ning kiiruspiirang 30 km/h. Liiklust reguleeritakse reguleerijate ja fooridega ning ligikaudne ooteaeg kuni 5 minutit.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 51 927 432 AS TREV-2 Grupp 53 051 925  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18162  Himmaste - Rasina  4.674  4.974  Mõlemas suunas 2017-08-06  2017-08-29    Kooskoro truubiremont.  Truubiremont  51 927 432 AS TREV-2 Grupp 53 051 925  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
18187  Tammistu - Tootsi  0  3.827  Mõlemas suunas 2017-07-11  2017-10-14      Pindamine  Aktsiaselts Eesti Teed 53 036 220 Aktsiaselts Eesti Teed 53 036 220  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18195  Võõpsu - Audjassaare  3.2  4.2  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-27    Sibula- ja kalalaada läbiviimine. Tee mõlemal poolel parkimise keeld.  Üritus  52 055 04  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18196  Toomasmäe - Suure-Veerksu  0.019  6.336  Mõlemas suunas 2017-07-05  2017-09-16    Töötsoonis kiiruspiirang kuni 50 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 51 14 393 52 14 937  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18240  Puskaru - Väimela  0  8.025  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-08-31  Vana-Kuuste vald  Tasanduskihi killustiku ning stabiliseerimiskihi materjalide paigaldamine, bituumenstabiliseerimine, pindamine, teepeenarde kindlustamine. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldab reguleerija ja foorid. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min. Töötsoonis 30km/h.  Teeremont  AS GRK Infra 50 52 791, liikluskorraldus 56 661 726  70  Vaata kontakt  Põlva maakond  
19103  Audru - Lavassaare - Vahenurme  11.3  11.6  Mõlemas suunas 2017-08-23  2017-08-25    Sügislaada toimumine. Liiklus suletud kell 6.00-18.00. Ümbersõit on korraldatud Võidu ja Mäe tänava kaudu.  Üritus  Lavassaare Külaselts 53 432 464  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
19112  Valgeranna tee  0.41  0.86  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-08-28    Töötsoonis kuni 30km/h.  Muu  Aktsiaselts TREF Nord 53 498 129  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19112  Valgeranna tee  0.9  2.6  Mõlemas suunas 2017-06-29  2017-10-16    Tööde tõestamise ajal on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.  Kergliiklustee ehitus  OÜ NURME TEEDEEHITUS 58 100 661 OÜ NURME TEEDEEHITUS 58 100 661  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19139  Lennujaam - Suigu  2.7  2.75  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-09-16    Tuletõrjeveemahutite paigaldamine. Tööd toimuvad tee ääres.  Muu  Aktsiaselts Terrat 52 98 511 AS Signaal TM 65 62 652  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19141  Sadam - Kaasiku  3.8  3.85  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-09-16    Tuletõrjeveemahutite paigaldamine. Tööd toimuvad tee ääres.  Muu  Aktsiaselts Terrat 52 98 511 AS Signaal TM 65 62 652  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19203  Are - Suigu  9.077  14.156  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-09-29    Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h. Üks sõidusuund suletud. Liiklus korraldatud fooride ja reguleerijatega. Ooteaeg tavaliikluses 5 min, tipptunnil kuni 10 min.  Teeehitus  53 498 129, liikluskorraldus 55 510 303  70  TREF Nord AS  Pärnu maakond  
19207  Pärnu-Jaagupi tee  0.49  1.42  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-08-29  Pärnu-Jaagupi  Tööd toimuvad tee kõrval. Kiiruspiirang 50 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  50 32 729  Vastavalt märkidele  TREF Nord AS  Pärnu maakond  
19210  Uduvere - Suigu - Nurme  4.6  16.9  Mõlemas suunas 2017-08-21  2017-09-30    Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  Aktsiaselts Eesti Teed 52 693 37 Aktsiaselts Eesti Teed 50 65 460  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19304  Tihemetsa - Leipste  0.29  0.439  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-09-01    Kanalisatsioonitrasside ehitus. Tööde tsoonis üks sõidusuund suletud ning kiiruspiirang 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Lemminkäinen Eesti AS 56 606 025  100  Vaata kontakt    
19331  Rannametsa - Ikla  25.1  25.2  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-09-11  Treimani küla  Alates 18.05.2017 suletakse sild liiklusele ja liiklus suunatakse silla kõrvale rajatud ajutisele ümbersõidutammile, mille laiusgabariit on 4,0m ja kandevõime minimaalselt 44 tonni. Ümbersõidutammil kasutatakse eessuunaõiguse liiklusmärke.
Üks sõidusuund suletud.Liikluskorraldus on lahendatud isereguleeruvate eesõigusmärkidega. Kehtestud on gabariidipiirang 4m. Töid alustatakse ajutise liikluskorralduse paigaldamisega, tee-maaala puhastamine koos raadamise ja juurimisega, sillalt ja pealesõitudelt asfalti freesimisega ning silla kõrvale ajutise ümbersõidutammi rajamine.  
Sillaremont  Nordpont OÜ 53 310 350  30  Vaata kontakt  Pärnu maakond  
20121  Lau - Kaiu  6.5  6.64  Mõlemas suunas 2017-07-16  2017-09-09    Liiklust reguleeritakse fooridega, ligikaudne ooteaeg 5 minutit ning tööde tsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Osaühing Viamer Grupp 56 151 540  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
20170  Märjamaa - Konuvere  1.6  2.7  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-09-16    Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Abi TOP OÜ 56969811 OÜ Šeiker Teed 5109295  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
20170  Märjamaa - Konuvere  5.808  7.4  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-08-22    Üks sõidurada suletud. Liiklus reguleeritud fooridega, ooteaeg kuni 5 min. Töötsoonis kiiruspiirang kuni 5 min.  Teeremont  Aktsiaselts Eesti Teed 52 69 337 51 02 095  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
20184  Paeküla - Vana-Vigala  0  3.76  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-08-22    Üks sõidurada suletud. Liiklus reguleeritud fooridega, ooteaeg kuni 5 min. Töötsoonis kiiruspiirang kuni 5 min.  Teeremont  Aktsiaselts Eesti Teed 52 69 337 51 02 095  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
21101  Tõlli - Mustjala - Tagaranna  21.549  21.75  Mõlemas suunas 2017-07-30  2017-09-06    Silla ristmiku ümberehitus. Töötsoonis kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.  Muu  Aktsiaselts Eesti Teed 53 400 994  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
21111  Tehumardi - Kogula  3.78  3.83  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-10-01  Kõrkküla  RMK mahasõitude rajamine. Tööd toimuvad tee kõrval  Muu  53 418 242 liikluskorraldus 52 88 718  70  Tariston AS  Saare maakond  
21111  Tehumardi - Kogula  10.69  10.692  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-10-01  Kõrkküla  RMK mahasõitude rajamine. Tööd toimuvad tee kõrval  Muu  53 418 242 liikluskorraldus 52 88 718  70  Tariston AS  Saare maakond  
21133  Kuressaare - Püha - Masa  1.45  1.75  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-10-30    Üks sõidurada on suletud, ligikaudne ooteaeg on kuni 5 minutit.  Muu  Osaühing Klotoid 52 23 129  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22103  Tartu - Ilmatsalu - Rõhu  5.79  5.897  Mõlemas suunas 2017-06-04  2017-08-26    Tüki silla remont. Ümbersõit sõidukitele registrimassiga kuni 8t: Järve tee- Ändi tee- Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. Veoautodele: Lõuna tee-Peedimäe-Ilmatsalu mnt - Haage-Rahinge mnt.  Muu  AS TREV-2 Grupp 51 84 018 AS TREV-2 Grupp 59 116 300  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
22140  Tõrvandi - Roiu - Uniküla  4.1  72  Mõlemas suunas 2017-08-09  2017-10-11      Kergliiklustee ehitus  osaühing Sahkar TT 51 54 568  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22154  Aiamaa - Nõo  3.23  3.26  Mõlemas suunas 2017-08-08  2017-09-08    Kaablipaigaldus.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  51 10 888  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22163  Uueküla - Annikoru  0  2.935  Mõlemas suunas 2016-11-16  2017-08-25    Kruusatee remont ja tolmuvaba katte ehitus. Kiiruspiirang 7o km/h.  Teeehitus  53 462 864, liikluskorraldus 51 18 104   70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22188  Kambja - Kodijärve  0.7  0.8  Mõlemas suunas 2017-08-29  2017-08-29  Pihlaka-Kopsumägi  Spordivõistlus „Trives Kambja Tervisejooksud“ kell 18.00-21.00. Ürituse ajal on kiirus piiratud kuni 30 km/h, liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  ATP Meelelahutus MTÜ 53 972 794   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22220  Lähte - Elistvere  0.08  1.62  Mõlemas suunas 2017-08-07  2017-11-01    Lähte-Äksi lõik. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  osaühing TAVT 56 229 446  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22252  Lohkva - Kabina - Vanamõisa  0.39  0.94  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-09-26    Maakaabli paigaldustööd (tänavavalgustuse rajamine) kergliiklustee äärde. Tööde teostamine ei takistata liiklemist.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  56 983 251  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22256  Sava - Sääsküla  0.06  3.662  Mõlemas suunas 2017-06-09  2017-08-31  Sava - Sääsküla    Taastusremont  53 462 864 liikluskorraldus 55 33 968  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22280  Hammaste - Rasina  1.22  1.32  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-10-27    Liiklus suunatakse alates 12.07 kuni 12.10 silla kõrval asuvale ajutisele sillale. Kehtib laiusgabariidipiirang 4,0 m.  Truubiremont  osaühing TAVT 56 229 446  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23106  Kirbu - Koikküla  0  2.46  Mõlemas suunas 2017-07-16  2017-09-30    Töö on liikuva iseloomuga.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 56 486 968 AS TREV-2 Grupp 51 02 597  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23114  Laatre - Lüllemäe - Hargla  24.297  33.559  Mõlemas suunas 2017-07-16  2017-09-30    Töö on liikuva iseloomuga.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 56 486 968 AS TREV-2 Grupp 51 02 597  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23123  Tõlliste - Uniküla - Õruste  7.057  9.988  Mõlemas suunas 2017-07-20  2017-09-30    Töötsoonis 50km/h.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 56 486 968 AS TREV-2 Grupp 52 96 463  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23188  Helme - Oru  0  2.11  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-08-28    Üks sõidusuund suletud. Liiklus reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis kiiruspiirand 50 km/h.  Kruusatee remont  aktsiaselts TREF 51 62 175  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24101  Pilistvere - Imavere  0  3.4  Mõlemas suunas 2017-08-02  2017-10-16      Kruusatee remont  Sakala Teed OÜ 51 43 654 Sakala Teed OÜ 55 6281 557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24115  Suure-Jaani - Navesti  0.142  4.186  Mõlemas suunas 2017-08-21  2017-08-22    30km/h.  Pindamine  Aktsiaselts Eesti Teed 50 65 370 Aktsiaselts Eesti Teed 50 49 037  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24123  Vastemöisa - Võlli - Suure-Jaani  13.691  17.88  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-10-15      Kruusatee remont  Sakala Teed OÜ 5143654 Sakala Teed OÜ 56281557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24135  Lalsi - Vaibla  1.3  6.7  Mõlemas suunas 2017-08-10  2017-10-15    Tööde tsoonis 70 km/h.  Kruusatee remont  Sakala Teed OÜ 51 43 654 Sakala Teed OÜ 55 628 1557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24149  Vastemõisa - Kõpu  5.89  9  Mõlemas suunas 2017-07-23  2017-09-12    Tööde tsoonis 30 km/h. Tööde tsoonis üks sõidusuund suletud. Vajadusel liiklust reguleeritakse ning ligikaudne ooteaeg 5 kuni 10 minutit.  Muu  Lemminkäinen Eesti AS 51 09 332 Lemminkäinen Eesti AS 53 804 929  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24153  Tohvri tee  2.46  9  Mõlemas suunas 2017-07-23  2017-09-12    Tööde tsoonis 30 km/h. Tööde tsoonis üks sõidusuund suletud. Vajadusel liiklust reguleeritakse ning ligikaudne ooteaeg 5 kuni 10 minutit.  Muu  51 09 332 Lemminkäinen Eesti AS 53 804 929  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24155  Viljandi - Väluste - Mustla  19.521  19.639  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-11-04    Teostatakse silla remonti.  Muu  Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 56 652 825 Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 56 652 813  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24155  Viljandi - Väluste - Mustla  19.521  19.639  Mõlemas suunas 2017-07-09  2017-09-11    Kirina silla remont. Liiklusele suletud 10.07 kell 8:00 kuni 10.09. Ümbersõit on korraldatud Mõnnaste-Mustla kaudu. Teekond pikeneb 1,4 km.  Muu  Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 56 652 825 Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 56 652 813  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
24202  Penuja - Lilli  0  6  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-10-14    Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  Kopa Grupp OÜ 52 99 372  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25103  Vaabina - Sõmerpalu  1.5  9.9  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-09-30  Liiva-Hänike  Tööde tsoonis 50 km/h.  Kruusatee remont  53 460 604  70  Eesti Teed AS  Võru maakond  
25106  Plaani - Pari - Kündja  0  1.5  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.00-13.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25106  Plaani - Pari - Kündja  3  9.328  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 14.30-19.00  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25122  Vana-Roosa - Hürova  1.55  5.7  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-25     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 17.15-21.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25138  Tootsi - Kasaritsa  1.25  5.3  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-25     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 17.15-21.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25139  Palli - Ruusmäe  0  3.5  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-25     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 17.15-20.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25142  Haanja - Kündja  3.6  4.1  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.00-13.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25152  Luutsniku - Ruusmäe  0  6.2  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.30-13.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25161  Kose - Käbli  24.3  26.7  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 14.30-19.00  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25164  Vana-Vastseliina - Käänu  18.1  20.595  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 14.30-19.00  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25166  Missokülä - Laura  3.5  5.4  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 13.30-18.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25171  Vana-Saaluse - Kõo  4.4  6.5  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 14.30-19.00  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25178  Määsi - Kiviora  0  10.942  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 13.30-18.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25179  Vakari - Pari - Tsiistre  2.5  8.2  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.00.13.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25182  Vastseliina - Meremäe - Kliima  4  5  Mõlemas suunas 2017-08-24  2017-08-26    "Tulede öö Estonian Voices" , kiiruspiirang 30 km/h ja peatumise keelamine vasakul pool teed.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus 50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25182  Vastseliina - Meremäe - Kliima  4  5  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-25    Tulede öö Estonian Voices 18.00-24.00. 30km/h  Üritus  50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25190  Vana-Vastseliina - Panikovitsi  0  0.2  Mõlemas suunas 2017-08-24  2017-08-26    "Tulede öö Estonian Voices" , 18:00 kuni 24:00 kiiruspiirang 30 km/h.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus 50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25190  Vana-Vastseliina - Panikovitsi  0  0.2  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-25    Tulede öö Estonian Voices 18.00-24.00. 30km/h.  Üritus  50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25195  Käätso - Rõuge - Luutsniku  21.8  22.9  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.30-13.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25208  Siksälä - Kiviora  0  3.438  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 13.30-18.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25218  Mäe-Suhka - Puspuri  0  2.1  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.00-13.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25223  Puspuri - Hulaku  0  4.355  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 14.30-19.00  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25234  Luutsniku - Plaani  0  7.06  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.30-13.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25234  Luutsniku - Plaani  3.6  7.6  Mõlemas suunas 2017-08-25  2017-08-25     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 17.15-20.45  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25250  Haanja - Vaskna - Uue-Saaluse  1.3  3.1  Mõlemas suunas 2017-08-26  2017-08-26     Eesti ja Läti meistrivõistluste etapi „15. Lõuna Eesti Ralli“ kell 8.00.13.15  Üritus  G.M. Racing Spordiklubi, liikluskorraldus 50 32 757  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond