Tee nimetus Algus km Lõpp km Kehtivuse suund Alates Kuni Asukoht Kirjeldus Põhjus Kontakt Piirang Teostaja Maakond
1  Tallinn - Narva  98.1  100.5  Mõlemas suunas 2016-04-19  2016-09-30  Aluvere viadukt  Teelõigu täissulgemine toimub: kell 22.00-06.00 kuupäevadel: 30.08 vastu 31.08, 31.08 vastu 01.09, 01.09 vastu 02.08
Ümbersõit korraldatud Haljala-Rakvere-Sõmeru kaudu. Teekond pikeneb 9,5 km. 26.07 kella 6:00-st toimub liiklus Tallinn - Narva sõidusuunal.
Kehtestatud laiusgabariidipiirang 3,0 m. Üks sõidusuund suletud. Liiklust reguleeritakse fooridega. Ooteaeg kuni 5 min.
  
Viadukti remont  Baumost AS 50 41 914, liikluskorraldus 56 678 433   30  Vaata kontakt  Lääne-Viru maakond  
1  Tallinn - Narva  169.7  169.8  Mõlemas suunas 2016-07-21  2016-08-31  Kõrve sild  Üks sõidusuund suletud. Liiklus korraldatud eesõigusmärkidega.  Sillaremont  51 85 442 liikluskorraldus 51 921 975  30  TREF AS  Ida-Viru maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  5.7  12.6  Vastassuunas 2015-07-01  2016-09-30  Mõigu-Jüri  16.08 õhtul avatakse liiklusele Tartu-Tallinn sõidusuund.Alates 16.04.16 Tartu-Tallinn sõidusuuna sulgemine (km 12,6-8,5). Tartu poolt tulev liiklus suunatakse Tallinn-Tartu suunale. Säilib mahasõit Jüri ringile, kuhu on suunatud ka Pildikülla ja Lehmjasse suunduv liiklus. Tartu maanteele pealesõit Jüri poolt Tallinna suunal on tagatud. Tartu-Tallinn suunal on loodud mahasõit Järvekülla ja Assakule. Gabariidipiirang 3,0 m.  Teeremont  51 79 470; Liikluskorraldus 55 526 826  70  TREV-2 Grupp AS  Harju maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  15.8  16.8  Vastassuunas 2016-05-23  2016-08-29  Aaviku küla  Müratõkkeseina ehitus. Tartu-Tallinn sõidusuunal üks sõidurada suletud. Töötsoonis on kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  53 488 175; liikluskorraldus 51 76 906  70  Roadservice OÜ  Harju maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  21.3  22.7  Mõlemas suunas 2016-04-18  2016-08-31  Vaida jalakäijate viadukt  23.08 kell 9.00-25.08 kell 8.00 suletakse Tartu -Tallinna suunaline sõidurada 25.08 kell 9.00- 26.08 kella 18.00 suletakse Tallinna -Tartu suunaline sõidurada.Liikluskorralduse ajutine muudatus toimub kuupäevadel:
04.08 kell 8.00 - 05.08. kell 7.00 suletakse Tallinn-Tartu suunaline sõidurada
05.08.kell 8.00 - 06.08. kell 17.00 suletakse Tartu-Tallinn suunaline sõidusuund ning liiklus suunatakse Tallinn-Tartu suunale.
Töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  
Viadukti remont  Baumost AS 50 41 914   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  25.4  26.9  Mõlemas suunas 2016-07-01  2016-08-28  Aruvalla  21.07-26.07 lõigul km 26,2-26,9 dreenkraavi ehitustööd. Tööde tsoonis kiiruspiirang 50 km/h ning Aruvallast tulev kiirendusrada on liiklusele suletud.
01.07-28.08 teostatakse asfalteerimistöid. Üks sõidurada on suletud. Töö on liikuva iseloomuga ja kiirust piiratakse kuni 70 km/h. Väljas on julgestus- ja saateautod. Liiklust korraldavad reguleerijad, ligikaudne ooteaeg on 5 minutit.  
Teekatte parandustööd (liikuv töö)  53 498 129; Liikluskorraldus Signaal TM AS 50 12 287; 53 040 331  Vastavalt märkidele  TREF Nord AS  Harju maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  118.276  119.34  Mõlemas suunas 2016-05-19  2016-08-28  Adavere  21.08.2016 teostame teevalgustusmastide paigaldustöid kella 9.00 kuni 13.00, üks sõidusuund suletud, liiklust korraldavad liikluse reguleerijad.
Adavere jalakäijate tunneli, sõidutee laienduste ja kergliiklustee ehitus.
Kogu remonditaval lõigul kiiruspiirang 50 km/h ja töötsoonis vajadusel 30 km/h.


  
Teeehitus  GRK Infra AS 51 69 955; Liikluskorraldus 56 661 726  50  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  173  175  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Kardla  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  193  194  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Lepiku-Ülenurme  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  206.71  211.22  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Vissi-Maaritsa  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  3.57  8.3  Mõlemas suunas 2016-04-25  2016-10-01  Jõhvi-Puru  Alates 8. augustist kuni augusti lõpuni teostatakse teepeenarde ehitust, haljastustöid, markeerimist ning piirete ja liikluskorraldusvahendite paigaldamist. Töötsoonis on ehituse ajal kiirusepiirang 30 km/h, kiirusepiirang töövälisel ajal 70. alas on 50 km/h ja 90. alas on 70 km/h.  Teeehitus  51 52 416; Liikluskorraldus 52 16 831  70  Lemminkäinen Eesti AS   Ida-Viru maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  13.2  18  Mõlemas suunas 2016-07-18  2016-09-18  Pagari-Rajaküla  Asfalteerimise plaan (võib ilmade tõttu muutuda):
08.08 – ettevalmistustööd objektil (otste freesimine, lappimine) liiklus reguleeritakse.
09.08 – pealmise kihi paigaldamine suunaga Jõhvi – Tartu km 13,2-15,5 (vasak pool)
10.08 – pealmise kihi paigaldamine suunaga Jõhvi – Tartu km 15,5-18,0 (vasak pool)
11.08 – pealmise kihi paigaldamine suunaga Tartu – Jõhvi km 18,0-15,5 (vasak pool)
12.08 – pealmise kihi paigaldamine suunaga Tartu – Jõhvi km 15,5-13,2 (vasak pool)
Üks sõidusuund suletud ning liiklus reguleeritud fooride ja reguleerijatega. ligikaudne ooteaeg kuni 7 min.  
Teekatendi remont/uuendus  N&V OÜ, liikluskorraldus 58 558 072  70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  30.954  31.44  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-09-30  Lipniku  Kaablipaigaldus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  50 68 195  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Ida-Viru maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  67.1  75.3  Mõlemas suunas 2016-06-15  2016-12-01  Kalmaküla-Raja  15.06-12.08 teostatakse remonti km 67.1-72.3. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega, ooteaeg kuni 10 minutit. Töötsoonis kiirusepiirang 30km/h.  Teekatendi remont/uuendus  50 70 467, liikluskorraldus 57 802 345  70  Nordecon AS  Ida-Viru maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  75  109.6  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-26    Teekatte märgistustööd . Liikuva iseloomuga töö. Kiirust ei piirata.  Märgistustööd  Signaal TM AS 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  91.951  97.886  Mõlemas suunas 2016-08-10  2016-09-30    Freesimine, asfalteerimine ja märgistustööd. Töötsoonis 30km/h.  Taastusremont  52 12 500, liikluskorraldus 52 48 400  70  TREF AS  Jõgeva maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  118.9  129.9  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Vahi-Kobratu  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  155.4  155.681  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-12-31  Vapramäe sild  Vapramäe silla ümberehitamine ning teekatte remont. Kitsendatud ala pikkus on 120 m, sõidugabariidi laius on 6m, liiklus on avatud mõlemas suunas.  Sillaremont  52 064 78, liiklukorraldus Kiirwarren.KL OÜ 53 024 361  30  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  174.43  174.45  Mõlemas suunas 2016-08-29  2016-09-05  Rõngu  Kaablipaigaldus.Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  A-Kaabel OÜ 55 562 092  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Tartu maakond  
3  Jõhvi - Tartu - Valga  174.5  177.778  Mõlemas suunas 2016-07-15  2016-09-10  Rõngu  Asfalteerimine lõpetatud 18.august. br>Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Teeremont  52 12 500, liikluskorraldus 52 48 400  30  TREF AS  Tartu maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  15.3  18.6  Mõlemas suunas 2016-07-14  2016-10-30    Piirete paigaldamine eraldusribale. Vajadusel piiratakse töötsoonis kiirust kuni 70km/h.  Piirdetööd  AS Signaal TM 51 921 975 liikluskorraldus 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  39.3  40.018  Mõlemas suunas 2016-07-13  2016-08-30  Kernu  09.08-10.08 toimuvad ohutussaarte ehitustööd ja nõlvade planeerimistööd.

11.08.16 toimuvad Kernu teelõigul kompleksstabiliseerimistööd. Töödega alustatakse kell 00.00 öösel ning tööd lõpetatakse hommikul 8.00. Liiklust korraldavad reguleerijad. Lahtine tsement teel, tsemendist läbi sõitmine on keelatud. Läbi sõites on auto määrimise oht. Objekti läbimiseks võib kuluda kuni 10 minutit.

Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  
Teeremont  50 61 241, liikluskorraldus 53 082 983   70  Nordecon AS  Harju maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  63.74  63.8  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Ringuta  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  95  95.5  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-09-29  Libatse  Teevalgustuse ehitustööd. Tööde tsoonis vajadusel kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 402 460  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Pärnu maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  110.15  110.31  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-09-15  Angoja ristmik  Tööde tsoonis on kiiruspiirang kuni 30 km/h, üks sõidusuund suletud, liiklust reguleeritakse fooride või reguleerijatega ning ligikaudne ooteaeg kuni 5 minutit.  Ristmiku ümberehitus  50 53 816, liikluskorraldus 58 846 320  70  Lemminkäinen Eesti AS   Pärnu maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  133.5  134.6  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-09-29  Raeküla  Teevalgustuse ehitustööd. Tööde tsoonis vajadusel kiiruspiirang 50 km/h ning üks sõidurada suletud.  Kommunikatsioonide ehitus  53 402 460  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Pärnu maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  166.883  191.79  Mõlemas suunas 2016-05-16  2016-08-30  Häädemeeste-Ikla  20-28.07.16 teekattest puurkehade võtmine.
Liikuva iseloomuga tööl liigutakse pärisuunas saateautodega ning suunava valgusseadmega.
Muid piiranguid tööde teostamise ajaks ei kehtestata.
  
Taastusremont  53 444 415, liikluskorraldus 56 210 147  Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  166.883  191.79  Mõlemas suunas 2016-05-16  2016-08-30  Häädemeeste-Ikla  20-28.07.16 teekattest puurkehade võtmine.
Liikuva iseloomuga tööl liigutakse pärisuunas saateautodega ning suunava valgusseadmega.
Muid piiranguid tööde teostamise ajaks ei kehtestata.
  
Taastusremont  53 444 415, liikluskorraldus 56 210 147  Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  28.2  35.8  Mõlemas suunas 2016-06-01  2016-10-21  Mannare – Aluste  08.08 alustatakse asfalteerimisega.
Alates 13.06 Alustakse süvafreesimist objektil. Süvafreesimise lõikude jaoks kasutakse valgusfoore. Ligikaudne ooteaeg on 10 minutit.Töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30km/h. Esialgne kiirusepiirang mõjutab ainult väiksemaid töölõike. Vajadusel tööde tsoonis liiklust reguleeritakse.  
Taastusremont  53 010 245, liikluskorraldus 53 325 071  70  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  117.4  120.2  Mõlemas suunas 2016-07-11  2016-08-30  Seida-Ahula  Tööd toimuvad tee kõrval.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  53 418 242  Vastavalt märkidele  Järva Teed AS  Järva maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  161.46  170.74  Mõlemas suunas 2016-06-08  2016-09-12  Lante–Tõrremäe  Toimub nõlvadelt materjali kaevamine ja kõnniteede kiviparketi paigaldus. Alates 29.08. alustatakse peenarde ehitusega, mis kestab kuni 02.09. Alates 05.09. alustatakse haljastusega. Tööde ajal on kiirus piiratud 50 km/h, peenarde ehitusel 70 km/h.  Taastusremont  53 359 067; Liikluskorraldus 52 19 103  Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Lääne-Viru maakond  
6  Valga - Uulu  26.7  27.8  Mõlemas suunas 2016-09-02  2016-09-02  Tõrva  „XXXIII Tõrva Kolme Järve Jooks“ kell 17.30-20.00. Teelõigu ristmikel kasutatakse reguleerijaid. Tänavaületused Tartu maanteel Vanamõisa ja Viljandi tänava ristmikul on samuti korraldatud liiklusreguleerijatega. Jooksjaid saadab politsei saateauto ja võistlejate järel sõidab saatemootorratas. Kevade tänava lõigus on Aia ja Männiku tänav ajutiselt suletud alates kell 15.00 kuni 20.00.   Üritus  MTÜ Tõrva Spordiselts 56 640 993  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
6  Valga - Uulu  54.2  69.961  Mõlemas suunas 2016-06-27  2016-10-27  Ainja - Abja-Paluoja  Teekatendi remont ja jälgtee ehitus. Üks sõidurada on suletud, töötsoonis on kiirusepiirang kuni 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 65 446  70  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
6  Valga - Uulu  82.8  93.9  Mõlemas suunas 2016-06-13  2016-10-13  Kenganurme-Tihemetsa    Taastusremont  57 501 199  70  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
6  Valga - Uulu  93.006  93.056  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-31  Kilingi-Nõmme  Truup uhtus nõlva ära, avariitöö. Lõik on liiklusele suletud alates 24.08-31.08. Pärnu-Valga suunal on ümbersõit korraldatud Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa-Kärsu maantee kaudu, teekond pikeneb ligikaudu 10 km. Valga-Pärnu suunal on ümbersõit korraldatud Tihemetsa-Leipste ja Kilingi-Nõmme - Kiisa maantee kaudu, teekond pikeneb ligikaudu 9 km.  Truubiremont  57 501 199  Liiklus suletud  Lemminkäinen Eesti AS   Pärnu maakond  
7  Riia - Pihkva  195.565  209.195  Mõlemas suunas 2016-06-08  2016-08-30  Misso-Tsiiruli  Tööde tsoonis 30 km/h.  Geoloogilised uuringud  52 57 726  70  Rakendusgeoloogia OÜ  Võru maakond  
8  Tallinn - Paldiski  11  19  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-26      Märgistustööd  KiirWarren KL OÜ 53 269 871  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
8  Tallinn - Paldiski  11.2  11.9  Mõlemas suunas 2016-08-15  2016-12-05  Tähetorni  Tähetorni ristmiku ümberehitus. Tallinn -Keila suunda kitsendataks gabariidipiirang 3m.Likvideeritakse Tammi teest Keila suunas kulgev kiirendusrada.   Teeehitus   56 607 223 liikluskorraldus 50 68 608  50  Nordecon AS  Harju maakond  
8  Tallinn - Paldiski  11.34  12.1  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-10-08  Harku  Tööde tsoonis 50 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  53 444 726  Vastavalt märkidele  Tallinna Teede AS   Harju maakond  
9  Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla  40.9  41  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-26  Risti  Üks sõidurada on suletud, liiklust korraldavad reguleerijad. Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  50 80 730, Liikluskorraldus 53 461 521  30  Nordecon AS  Lääne maakond  
9  Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla  51.16  61.82  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-10-30  Palivere-Taebla  Fiiberoptilise kaabli paigaldus valdavalt kaabliadraga kui ka kinnisel ja avatud meetodil. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  51 75 207  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne maakond  
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  54.18  66.61  Vastassuunas 2016-07-13  2016-10-30  Kinksu-Virtsu  Kaablipaigaldus. Töötsoonis 50km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 010 087  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne maakond  
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  78.9  82.2  Mõlemas suunas 2016-08-09  2016-08-31  Piiri-Liiva  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 489 627  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Saare maakond  
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  129.208  141.4  Mõlemas suunas 2016-07-18  2016-12-05  Masa-Kuressaare  Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud fooridega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Teeehitus  51 79 470, liikluskorraldus 53 407 504  70  TREV-2 Grupp AS  Saare maakond  
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  141.6  142.7  Mõlemas suunas 2016-08-16  2017-06-16  Tallinna tänav  Kuressaares, Tallinna tänava remont. Tööde ajal on osa teest lõigul Niidu käik kuni Kevade tänav (km 142,3-142,8) liiklusele suletud ja ümbersõit toimub Pihtla tee kaudu. Teekonna pikenemine 1,5 km. Sulgemisalas on läbipääs tagatud kohalikele elanikele.  Taastusremont  53 359 067, liikluskorraldus 52 23 129  30  TREV-2 Grupp AS  Saare maakond  
11  Tallinna ringtee  9.7  11.6  Mõlemas suunas 2015-11-05  2016-12-17  Põrguvälja liiklussõlm  Alates 25.07 õhtul avatakse Kalevi juures Põrguvälja tee.
Kaotatakse ajutise ringristmiku Karla ristmikul.
Alates 12.05 suunatakse liiklus põhiteelt uuele niidile ja rampidele.
Alates 19.04 suletakse ringteelt mahasõit Järveküla-Jüri teele. Soovituslik ümbersõit Tartu maantee alt Viadukti tee kaudu. Võimalik on kasutada ka ajutist teed. Lõiguti on tee osaliselt kitsendatud. Tööde tsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.
Alates 04.08 peale õhtust tipptundi Jürisse sissesõit jaotusringilt suletud ning liiklus toimub Aleviku tee kaudu.  
Teeehitus  51 09 332, liikluskorraldus Roadservice OÜ 50 67 491  70  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11  Tallinna ringtee  15  17  Vastassuunas 2016-07-21  Lõpp määramata  Vaela-Luige  Alates 21. juuli kell 8 on Luige-Jüri suunaline liiklus suunatud Jüri-Luige sõidusuunale ning kehtib 1+1 sõidurajaga liiklusskeem. Ümberpõike kohtades km 15 ja km 17 kiiruspiirang 50 km/h. 1+1 sõidurajaga lõigul on kiiruspiirang 70 km/h.  Teekatte halb seisukord  50 41 080, liikluskorraldus Lemminkäinen Eesti AS 51 093 32  70  Nordecon AS  Harju maakond  
11  Tallinna ringtee  16.2  17.6  Vastassuunas 2016-08-05  2016-09-21  Vaela-Luige  Alates 5.08 freesimisstöödega kinnisel niidil, st täiendavaid liikluse piiranguid objektile ei seata. Suuremate ehitustöödega alustatakse augusti teises pooles  Teeremont  50 80 730   Liiklus suletud  Nordecon AS  Harju maakond  
11  Tallinna ringtee  24.4  28  Mõlemas suunas 2016-05-16  2017-09-30  Juuliku  Juuliku liiklussõlme ehitustööd. Alates 16.05.2016 raadamistööd Vääna jõe ja Karjavärava viadukti vahelisel alal (T-11 km 25,3-26,7). Raadamistöödel (T-11 km 25,3-26,7) rakendatakse piirkiiruse piiramist vaid vajadusel kuni 70km/h.
Alates 03.06 freesimistööd tee ääres. Mõlemas sõidusuunas on avatud 3,5 + 3,5m sõidurida. Freesimistööde ajal kiiruspiirang 50 km/h.  
Teeehitus  56 804 869, liikluskorraldus 51 921 975  70  Tallinna Teede AS   Harju maakond  
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  91  102  Mõlemas suunas 2016-07-22  2016-08-30    Tööde tsoonis 30 km/h. Töid teostatakse tööpäeviti kell 7.30 kuni 21.00.  Geoloogilised uuringud  55 671 141  Vastavalt märkidele  Rakendusgeoloogia OÜ  Viljandi maakond  
14  Kose - Purila  13.17  27.9  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28      Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
15  Tallinn - Rapla - Türi  41.45  41.99  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Hagudi-Nõmme  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
15  Tallinn - Rapla - Türi  41.6  41.8  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Hagudi-Nõmme  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
17  Keila - Haapsalu  2.76  6.083  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-10-14  Keila - Lehola  Nõlvade planeerimine. Alates 29.08 asfalteeritakse mahasõite.  Taastusremont  50 32 728 liikluskorraldus 51 987 058  70  TREF Nord AS  Harju maakond  
21  Rakvere - Luige  4.1  7.19  Mõlemas suunas 2016-06-21  2016-09-02  Karkuse  Tööd toimuvad veel vaid perioodil 29.08–02.09, sel ajal paigaldatakse tähisposte. Tööde tsoonis on kiirusepiirang 50 km/h.  Taastusremont  53 359 067; Liikluskorraldus 52 19 103  70  TREV-2 Grupp AS  Lääne-Viru maakond  
21  Rakvere - Luige  37.163  53.488  Mõlemas suunas 2016-07-11  2016-08-31  Paasvere-Kõveriku  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  50 56 277, liikluskorraldus 50 61 085  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne-Viru maakond  
24  Tapa - Loobu  11.24  20.201  Pärisuunas 2016-05-16  2016-08-30    Kiiruspiiranguid enam ei ole. Viimased viimistluse tööd.  Teeremont  56 223 356; liikluskorraldus TREV-2 51 26 589  70  Tallinna Teede AS   Lääne-Viru maakond  
27  Rapla - Järvakandi - Kergu  16.39  19.01  Mõlemas suunas 2016-07-04  2016-10-28  Purku-Vahakõnnu  18.07 Töötsoonis on üks sõidurada suletud. Liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega, ligikaudne ooteaeg on 10 minutit. Töötsoonis on kiirusepiirang kuni 30 km/h.  Teeehitus  53 359 067; Liikluskorraldus 53 064 435  70  TREV-2 Grupp AS  Rapla maakond  
27  Rapla - Järvakandi - Kergu  26.42  32.86  Mõlemas suunas 2016-07-04  2016-10-28  Järvakandi-Selja  Mullatööd alates 18.07. Töötsoonis on üks sõidurada suletud. Liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega, ligikaudne ooteaeg on 10 minutit. Töötsoonis on kiirusepiirang kuni 30 km/h.  Teeehitus  53 359 067; Liikluskorraldus 53 064 435  70  TREV-2 Grupp AS  Rapla maakond  
28  Rapla - Märjamaa  12.133  21.539  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-11-30  Riidaku-Märjamaa  Alates 24.08-25.08 killuvedu. Liiklust reguleeritakse fooridega, ligikaudne ooteaeg on kuni 10 minutit. Tööde tsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Taastusremont  53 010 245 liikluskorraldus 50 13 065  50  TREV-2 Grupp AS  Rapla maakond  
29  Märjamaa - Koluvere  2.2  2.24  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Märjamaa  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
29  Märjamaa - Koluvere  2.2  25.07  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28      Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
36  Jõgeva - Mustvee  0.55  4.928  Mõlemas suunas 2016-08-10  2016-09-30    Freesimine, asfalteerimine ja märgistustööd. Töötsoonis 30km/h.  Taastusremont  52 12 500, liikluskorraldus 52 48 400  70  TREF AS  Jõgeva maakond  
42  Kärkna - Kobratu  3.8  4.4  Mõlemas suunas 2016-08-08  2016-08-31  Vasula  Tööd toimuvad tee kõrval.  Viadukti remont  50 54 081, liikluskorraldus 56 502 500  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
43  Aovere - Kallaste - Omedu  12.69  20.871  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-29  Matjama-Koosa    Pindamine  53 462 864  30  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
43  Aovere - Kallaste - Omedu  20.87  30.7  Mõlemas suunas 2016-04-18  2016-10-25  Koosa-Alatskivi  19.08.2016 - 25.08.2016 toimuvad aluse stabiliseerimistööd. Liiklust reguleeritakse fooridega, üks sõidusuund on suletud. Kiirusepiirang 50 km/h, vajadusel 30 km/h töötsoonis. Määrdumise oht ja tsement teel ! 27.06 - 17.08 toimuvad mullatööd ja katendi ehitustööd km 26,00 - 30,7. Liiklust reguleeritakse fooridega, üks sõidusuund on suletud. Ooteaeg kuni 10 min.  Taastusremont  50 70 467, liikluskorraldus 5306 2000  70  Nordecon AS  Tartu maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  6.156  13.9  Mõlemas suunas 2016-07-04  2016-10-20  Põvvatu - Vana-Kastre  12.08-26.08 (km 11,3-11,4) teostatakse Luunja silla vuukide remonti. Kehtestatud on gabariidipiirang 3,7 m. Liiklust reguleeritakse fooridega. Ligikaudne ooteaeg 2,5 min.Asfalteerimisega alustatakse 28.07.kuni 15.09. 4.07-15.08 (km 10.5-10.8) Luunja-Kavastu ristmikele jalgteede rajamine. Põhiteel liiklejat need tööd ei häiri.  Taastusremont  52 61 466, liikluskorraldus 53 411 508  70  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  25.692  28.018  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-08-28  Rookse  Kiirusepiirang 30km/h kehtib kuni 28.08.  Pindamine  53 462 864  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  69.54  78.2  Mõlemas suunas 2016-04-11  2016-11-04  Võõpsu-Mikitamäe  Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h. Üks sõidusuund suletud. Ligikaudne ooteaeg 5 minutit.  Taastusremont  51 85 442 liikluskorraldus 52 48 400  Vastavalt märkidele  TREF AS  Põlva maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  85.2  85.3  Mõlemas suunas 2016-03-08  2016-10-31  Värska sild  Silla kandekonstruktsioonide monteerimiseks suletatakse sild liiklusele. Sulgemine toimub 23.08-27.08 öisel ajal kell 24.00-05.00. Sõidukite liiklus on suunatud ümbersõiduteele Värska-Matsuri-Sesniki-Värska, teekond pikeneb ligikaudu 40 km.
18.04 suletakse sillal üks liiklussuund ja lammutatakse üks silla pool, liiklus toimub lammutamata silla poolel. Liiklus reguleeritakse eesõigusmärkidega. Kiiruse piirang on 30km/h ja laiuse gabariidiks jääb 3m.  
Sillaremont  56 600 434, liikluskorraldus 56 267 677  30  Tilts OÜ  Põlva maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  85.2  85.3  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-27  Värska sild  Silla kandekonstruktsioonide monteerimiseks suletatakse sild liiklusele. Sulgemine toimub öisel ajal kell 24.00-05.00. Sõidukite liiklus on suunatud ümbersõiduteele Värska-Matsuri-Sesniki-Värska, teekond pikeneb ligikaudu 40 km.  Sillaremont  56 600 434, liikluskorraldus 56 267 677  Liiklus suletud  Tilts OÜ  Põlva maakond  
47  Sangla - Rõngu  18  18.05  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Lapetukme  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
49  Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia  1  1.5  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Imavere  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Järva maakond  
49  Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia  17.95  18.75  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-10-31  Võhma  30.08 alustatakse Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehitust. Töötsoonis kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.Liiklust reguleeritakse fooridega. Ooteaeg 5 minutit.  Teeremont  Verston Ehitus OÜ 53 327 683, liikluskorraldus 56 847 171  70  Vaata kontakt  Viljandi maakond  
49  Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia  22.348  22.648  Mõlemas suunas 2016-07-04  2016-09-30  Tõrvaaru sild  04.07 kell 9.00 kuni 30.09 kell 17 on Tõrvaaru sild liiklusele suletud ning tavaliiklus on suunatud silla vasakul küljel asuvale ajutisele sillale.
Suurema registrimassiga kui 8t ja laiemad kui 3 m veosed suunatakse ümbersõidule marsruudil Võhma-Olustvere. Teekond pikeneb 4,3 km.  
Taastusremont  50 53 816, liikluskorraldus 58 846 320  Liiklus suletud  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
49  Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia  23  36.119  Mõlemas suunas 2016-06-15  2016-10-23  Kõo vald - Suure-Jaani vald  Hetkel teostatakse taastusremonti kuni 27km.Üks sõidurada on suletud, liiklust korraldavad foorid ja reguleerijad ning ligikaudne ooteaeg on 10min. Töötsoonis kiirusepiirang 30km/h.  Taastusremont  50 53 816, liikluskorraldus 58 846 320  70  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
49  Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia  63.2  63.25  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Sultsi  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
57  Mudiste - Suure-Jaani - Vändra  39.7  42.7  Mõlemas suunas 2016-04-25  2016-10-25  Vändra  Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Taastusremont  53 498 129; liikluskorraldus Sakala Teed OÜ 51 16 386  30  TREF Nord AS  Pärnu maakond  
62  Kanepi - Leevaku  5.216  9.961  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-08-29  Põlgaste-Puskaru  Töid teostatakse sobivate ilmaolude korral, töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Pindamine  52 76 058  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Põlva maakond  
62  Kanepi - Leevaku  14.454  19.1  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-08-29  Tänassilma-Puuri  Töid teostatakse sobivate ilmaolude korral, töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Pindamine  52 76 058  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Põlva maakond  
62  Kanepi - Leevaku  32.6  32.75  Mõlemas suunas 2016-06-15  2016-08-31  Kauksi sild  Alates 15.06.16 kell 12.00 kuni 31.08.16 on liiklusele suletud Kauksi sild. Liiklus toimub silla kõrval ehitatud ajutise ümbersõidu kaudu. Liiklus korraldatakse ajutiste liiklusmärkidega ja reguleeritakse fooridega. Jalakäijate liiklus tagatakse eraldi asuva ajutise kõnnitee kaudu.
Kõik liiklejad peavad arvestama fooridest tingitud võimaliku seisakuga kuni 5 minutit.
  
Sillaremont  53 479 543   Liiklus suletud  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
64  Võru - Põlva  5.167  8.135  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-29  Kärnamäe-Väimela  Töid teostatakse sobivate ilmaolude korral, töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Pindamine  52 76 058  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Võru maakond  
67  Võru - Mõniste - Valga  38.315  38.615  Mõlemas suunas 2016-07-04  2017-10-01  Mõniste sild  Sild on liiklusele suletud 4. juuli kell 12 kuni 1. oktoober kell 12. Ümbersõit on korraldatud Mõniste-Ape ja Mõniste-Tiitsa-Karisöödi Saru-Kuutsi maantee kaudu. Teekond pikeneb 1,3 km. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Sillaremont  GRK Infra 51 69 955, liikluskorraldus 53 540 454  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
68  Mõniste - Ape  6  7  Mõlemas suunas 2016-09-10  2016-09-10    Kell 9.00 kuni 22.00 jalgrattavõistluse \"MTB Maratons\" 7. etapp. Kiirus piiratud astmeliselt, kehtestatud parkimise keeld.  Üritus   Meelis Mõttus 50 30 850  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
73  Tõrva - Pikasilla  0.94  0.99  Mõlemas suunas 2016-09-02  2016-09-02  Tõrva  „XXXIII Tõrva Kolme Järve Jooks“ kell 17.30-20.00. Teelõigu ristmikel kasutatakse reguleerijaid. Tänavaületused Tartu maanteel Vanamõisa ja Viljandi tänava ristmikul on samuti korraldatud liiklusreguleerijatega. Jooksjaid saadab politsei saateauto ja võistlejate järel sõidab saatemootorratas. Kevade tänava lõigus on Aia ja Männiku tänav ajutiselt suletud alates kell 15.00 kuni 20.00.   Üritus  MTÜ Tõrva Spordiselts 56 640 993  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
80  Heltermaa - Kärdla - Luidja  22.38  22.53  Mõlemas suunas 2016-07-12  2016-08-28  Lennujaama tee ristmik  12.08-14.08 teostatakse Lennujaama ristmikul asfalteerimist. Kuni 28.07 toimuvad ristmikul muldkeha ja katendikihtide ehitustööd. Alates 29.07 toimuvad katte freesimise tööd. Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.Liiklust reguleeritakse reguleerijatega.  Ristmiku ümberehitus  53 418 242; Liikluskorraldus Hiiu Teed OÜ 50 55 130  70  Nordecon AS  Hiiu maakond  
81  Kärdla - Käina  11.4  16.8  Mõlemas suunas 2016-05-23  2016-08-28  Tammela-Ristivälja  Asfalteerimistööd 03.08-11.08 km 13-15. Üks sõidusuund on suletud, liiklust reguleeritakse reguleerijatega, ligikaudne ootaeg on kuni 5 minutit.  Teeremont  53 418 242; Liikluskorraldus 50 55 130  70  Hiiu Teed OÜ  Hiiu maakond  
81  Kärdla - Käina  19.427  19.477  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-10  Käina  Ülekäiguraja ja jalgtee ehitamine, töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Jalgtee ehitus  50 55 131; Liikluskorraldus 51 48 652  30  Hiiu Teed OÜ  Hiiu maakond  
89  Põlva - Saverna  0  9.1  Mõlemas suunas 2016-04-04  2016-10-31  Põlva-Ihamaru  Tee ja jalgtee ehitus.  Teeehitus  51 927 432, liikluskorraldus 51 13 701  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
93  Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku  12.1  12.2  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Täkumetsa  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Ida-Viru maakond  
93  Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku  14.38  18.96  Mõlemas suunas 2016-04-11  2016-08-30  Edise-Tammiku  Üks sõidurada tööde tsoonis suletud ja kiiruspiirang 30 km/h, liiklust reguleeritakse fooride või reguleerijatega ning ligikaudne ooteaeg kuni 5 minutit.  Taastusremont  N&V OÜ 53 612 688, liikluskorraldus 53 468 293  70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
94  Muuga sadama tee  0  0.1  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-28  Kroodi liiklussõlm  Märgistuse eemaldustööd.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
1107  Jüri  0  2.706  Mõlemas suunas 2015-11-05  2016-12-17  Põrguvälja liiklussõlm  Tööde tsoonis kiiruspiirang 70 km/h. Lõiguti on tee osaliselt kitsendatud.  Teeehitus  51 09 332, liikluskorraldus Roadservice OÜ 50 67 491  70  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
1163  Loovälja lõunaring  0.1  0.2  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-28  Loovälja lõunaring  Märgistuse eemaldustööd.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
1165  Maardu II  0.2  0.7  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-28  Kroodi liiklussõlm  Märgistuse eemaldustööd.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
1504  Mäo I  0.4  0.45  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Mäo  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Järva maakond  
1718  Taaravainu ring  0  0.05  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Rakvere  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Lääne-Viru maakond  
3757  Topi VIII  0  0.449  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-28  Topi liiklussõlm  Märgistuse eemaldustööd.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11108  Valgejõe tee  2.525  2.675  Mõlemas suunas 2016-03-02  2016-10-31  Valgejõe sild  Tööde teostamise ajal kiiruspiirang 30 km/h koos gabariidipiiranguga min. 3,5m (võimalusel rohkem). Tööde välisel ajal kiiruspiirang 50 km/h koos vaba gabariidiga min. 6,0 m.
Jalakäijatele tagatakse samuti ohutu ülepääs Valgejõe sillast kogu ülejäänud ehitusperioodi vältel.  
Sillaremont  Nordpont OÜ 53 310 350  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11110  Nehatu - Loo - Lagedi  2.4  4.03  Mõlemas suunas 2016-07-28  2016-08-31    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiirusepiirang töö tegemise ajal kuni 30 km/h korraga kuni 1 km pikkuse lõiguna.   Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11112  Lagedi - Jüri  0  4.7  Mõlemas suunas 2016-05-30  2016-09-20    Alates 13.06 muudetakse tee ajutiselt ühesuunaliseks, mille tõttu suletakse Jüri-Lagedi sõidusuund (Pruuli ja Tehase tee vaheline lõik). Bussitranspordile on läbipääs tagatud mõlemas suunas. Sõidutee rekonstrueerimine ja jalgrattatee lõigu ning välisvalgustuse ehitamine. Töötsoonis on kiiruspiirang 30km/h.  Teekatendi remont/uuendus  Viaston Infra OÜ 53 333 570; liikluskorraldus 52 59 728  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11125  Perila - Jäneda  0  24.12  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28      Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11125  Perila - Jäneda  5.7  5.8  Mõlemas suunas 2016-06-05  2016-12-01  Kiviloo sild  Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud eesõiguse märgiga.  Sillaremont  E-sild Oü 56 602 590  30  Vaata kontakt  Harju maakond  
11152  Kirdalu - Kiisa  3.76  4.78  Mõlemas suunas 2016-08-29  2016-09-30  Kiisa-Kurtna  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirusepiirang kuni 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984; Liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11161  Ruila - Laitse  1.906  1.909  Mõlemas suunas 2016-06-13  2016-12-01  Ruila sild  Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Sillaremont  Bildex Grupp OÜ 55 625 454, 55 625 434  30  Vaata kontakt  Harju maakond  
11165  Viruküla - Riisipere  0.043  3.323  Mõlemas suunas 2016-06-28  2016-08-31  Viruküla-Riisipere  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  52 71 183  50  Nordecon AS  Harju maakond  
11176  Padise - Kurkse - Harju-Risti  0.6  9  Mõlemas suunas 2016-05-30  2016-08-28  Padise-Kurkse  Töötsoonis on kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Teeehitus  50 51 414; liikluskorraldus 58 873 230  50  Nordecon AS  Harju maakond  
11199  Põllküla - Madise  6.65  6.8  Mõlemas suunas 2016-07-12  2016-10-12    Metsamaterjali ladustamine ja laadimine autotranspordile. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.    A&P Mets AS 51 972 001   50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11202  Vaida - Urge  1.28  18.59  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28      Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11207  Paunküla - Vetla  7.6  8  Mõlemas suunas 2016-08-05  2016-09-30  Laane  Metsamaterjali laadimistööd. Tööde tsoonis 30 km/h.  Muu  Stora Enso Eesti 50 53 105  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11230  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla  0.4  0.5  Mõlemas suunas 2016-07-14  2016-09-14    Metsamaterjali laadimistööd. Tööde tsoonis 30 km/h.  Muu  A&P Mets AS 53 460 608  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11230  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla  43.68  62.68  Mõlemas suunas 2016-09-10  2016-09-30  Linnamäe-Riguldi  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  Haberst Infra AS 51 22 780; Liikluskorraldus 56 44 311  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Lääne maakond  
11282  Kemba - Kolgaküla  3.5  3.6  Mõlemas suunas 2016-06-27  2016-08-31    Võsa ladustamine tee ääres. Laadimine ja ära viimine. Kiiruspiirangud kehtestatakse ainult laadimise ajal.  Muu  Varemete MTÜ, 50 930 39   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11300  Lagedi - Aruküla - Peningi  1.28  1.93  Mõlemas suunas 2016-07-28  2016-08-31    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiirusepiirang töö tegemise ajal kuni 30 km/h korraga kuni 1 km pikkuse lõiguna.   Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11301  Lagedi tee  0.03  0.74  Mõlemas suunas 2016-07-28  2016-08-31    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiirusepiirang töö tegemise ajal kuni 30 km/h korraga kuni 1 km pikkuse lõiguna.   Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11302  Lagedi - Kostivere  0.01  1.6  Mõlemas suunas 2016-07-28  2016-08-31    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiirusepiirang töö tegemise ajal kuni 30 km/h korraga kuni 1 km pikkuse lõiguna.   Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11303  Jüri - Aruküla  0  0.2  Mõlemas suunas 2016-03-08  2016-12-17    Aleviku tee avatud liiklusele alates 04.08 õhtust.  Teeehitus  51 09 332, liikluskorraldus Roadservice OÜ 50 67 491  30  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11330  Järveküla - Jüri  4.15  4.4  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-09-19  Järveküla-Jüri ja Reti tee ristmik  Üks sõidusuund suletud, liiklus reguleeritud fooridega ja reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg kuni 5 min. Töötoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Ristmiku ümberehitus  Viaston Infra OÜ 53 333 570   30  Vaata kontakt  Harju maakond  
11334  Raeküla tee  0  0.28  Mõlemas suunas 2016-07-20  2016-08-31  Tartu mnt  Sidetrassi paigaldus. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.   Kommunikatsioonide ehitus  Citynet OÜ 56 861 643  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11340  Tallinn - Saku - Laagri  0  18  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-26      Märgistustööd  KiirWarren KL OÜ 53 269 871  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11380  Riisipere - Vasalemma  2.778  2.828  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-16  Viisu sild  Nõlvade kindlustamine, tööd toimuvad tee kõrval.  Truubiremont  Highway Engineering OÜ 52 13 070  30  Vaata kontakt  Harju maakond  
11385  Laitse - Kibuna  0  2.476  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-08-30  Keila - Kibuna  Tööde tsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Ligikaudne ooteaeg 5 min.  Teekatendi remont/uuendus  50 32 728 liikluskorraldus 51 987 058  70  TREF Nord AS  Harju maakond  
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  2.61  3.16  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-09-25  Tiskre  Kaablipaigaldus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  Elero AS 52 67 789  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  3.219  3.269  Mõlemas suunas 2016-08-29  2016-08-31    Kanalisatsioonitrasside rajamine. Töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Trasside ehitus  Viimsi Keevitus AS 60 90 343; Liikluskorraldus Warren Safety 53 015 163  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  25.13  36.82  Mõlemas suunas 2016-07-05  2016-08-31  Keila-Joa-Tuulna  Kaablipaigaldus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  25.8  26.6  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28  Keila-Joa  Märgistuse eemaldustööd.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11401  Laagri - Harku  1.7  2.38  Mõlemas suunas 2016-03-28  2016-10-15  Topi liiklussõlm  Alliku-Laagri-Hüüru (Keldri tn) ja Laagri-Harku (Instituudi tee) riigiteede ühendamine. Kilomeetril 2,38 toimuvad järgnevad tööd, liikluskorralduse muudatused:
15.08.2016- Freesimine.
15.08.2016-19.08.2016 - Instituudi tee vasakpoolne sõidurada on suletud mullatöödeks.
19.08.2016 - ringtee ning vasakpoolse sõiduraja asfalteerimine Instituudi teel.
20.08.2016-24.08.2016 - Instituudi tee parempoolne sõidurada on suletud mullatöödeks.
24.08.2016 - Instituudi tee parempoolne sõidurada on suletud asfalteerimiseks.
Liiklust korraldavad reguleerijad, ligikaudne ooteaeg on 5 min.  
Teeehitus  51 43 758 liikluskorraldus 56 210 147  50  TREV-2 Grupp AS  Harju maakond  
11401  Laagri - Harku  2  5.1  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-10-08  Harku  Tööde tsoonis 50 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  53 444 726  Vastavalt märkidele  Tallinna Teede AS   Harju maakond  
11411  Vääna - Keila-Joa  0.01  6.43  Mõlemas suunas 2016-06-27  2016-08-31  Vääna - Keila-Joa  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Harju maakond  
11412  Liikva - Rannamõisa  3.36  4.48  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-21  Ilmandu  Tööde tsoonis 70 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  50 31 939  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11606  Vana-Narva maantee  0.3  0.36  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28  Kroodi liiklussõlm  Märgistuse eemaldustööd.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
12115  Kõrgessaare - Hüti - Puski  4.08  7.655  Mõlemas suunas 2016-08-15  2016-09-23  Napi-Heiste  Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 39 761; Liikluskorraldus Hiiu Teed OÜ 51 48 652  70  Lemminkäinen Eesti AS   Hiiu maakond  
12121  Allika - Vaemla  2.58  4.03  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-08-28  Kaasiku-Vaemla  Töötsoonis kiiruspiirang 30 kn/h.  Pindamine  50 55 131, liikluskorraldus 51 48 652  30  Hiiu Teed OÜ  Hiiu maakond  
12136  Puski - Kõpu - Ristna  7.15  10.3  Mõlemas suunas 2016-07-27  2016-08-28  Kõpu  17.-26. august ristmikul asfalteerimistööd. Tööde tsoonis 30 km/h. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min.  Taastusremont  53 418 242; Liikluskorraldus 50 55 130  70  Hiiu Teed OÜ  Hiiu maakond  
12136  Puski - Kõpu - Ristna  10.3  10.5  Mõlemas suunas 2016-07-27  2016-08-28  Kõpu  17.-26. august ristmiku asfalteerimistööd.Tööde tsoonis 30 km/h. Üks sõidusuund suletud. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min.  Taastusremont  53 418 242; Liikluskorraldus 50 55 130  70  Hiiu Teed OÜ  Hiiu maakond  
13103  Lüganuse - Oandu - Tudu  2.8  2.84  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-09-05  Graniidi tn 5-7  Vee ja kanal. trasside ehitus. Tood toimuvad tee kõrval. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h  Trasside ehitus  Järve Biopuhastus OÜ 57 703 120 liikluskorraldus 51 17 534  30  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13103  Lüganuse - Oandu - Tudu  3.05  3.1  Mõlemas suunas 2016-08-09  2016-08-31  Graniidi tn 14-19  Vee ja kanal. trasside ehitus. Tood toimuvad tee kõrval. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h  Trasside ehitus  Järve Biopuhastus OÜ 57 703 120 liikluskorraldus 51 17 534  30  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13103  Lüganuse - Oandu - Tudu  3.28  3.33  Mõlemas suunas 2016-08-09  2016-08-31  Graniidi tn 26-31  Vee ja kanal. trasside ehitus. Tood toimuvad tee kõrval. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h  Trasside ehitus  Järve Biopuhastus OÜ 57 703 120 liikluskorraldus 51 17 534  30  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13126  Kohtla-Järve - Mäetaguse  2.2  3.5  Mõlemas suunas 2016-07-18  2016-09-18  Kohtla-Järve- Kohtla  27.07-05.08 Tasanduskihi paigaldamine ja tasandusfreesimine. Üks sõidusuund suletud ning liiklus reguleeritud fooride ja reguleerijatega. ligikaudne ooteaeg kuni 7 min. Töötsoonis on kiiruspiirang 50 km/h.
18.07-22.07 bussipeatuste ooteplatvormide lammutamine. Töötsoonis 50km/h.  
Taastusremont  N&V OÜ, liikluskorraldus 58 550 072  70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13126  Kohtla-Järve - Mäetaguse  3.5  10  Mõlemas suunas 2016-04-18  2016-09-15  Kohtla-Järve - Ereda  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeremont  52 12 500  70  TREF AS  Ida-Viru maakond  
13126  Kohtla-Järve - Mäetaguse  17.48  18.56  Mõlemas suunas 2016-07-27  2016-10-30  Arvila  Suundpuurimistööde ajal ning puude langetamise toimumisel on lubatud üksikud kuni 15 minutilised liikluse ooteajad.  Trasside ehitus  Best Building OÜ 58 375 905, liikluskorraldus 51 17 534  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13127  Sonda - Oandu  7.017  11.4  Mõlemas suunas 2016-07-04  2016-10-29  Sonda-Oandu  Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Truubiremont  53 036 220, liikluskorraldus 51 44 992  70  Eesti Teed AS  Ida-Viru maakond  
13127  Sonda - Oandu  11.4  15.584  Mõlemas suunas 2016-08-04  2016-09-30  Sirtsi-Mehide  Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Kruusatee remont  53 448 605  70  Lemminkäinen Eesti AS   Ida-Viru maakond  
13129  Savala - Arvila  9.4  13.6  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-09-09    Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Kruusatee remont  53 036 220; Liikluskorraldus 51 44 992  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Ida-Viru maakond  
13129  Savala - Arvila  22.48  24.21  Mõlemas suunas 2016-07-27  2016-10-30  Ratva  Suundpuurimistööde ajal ning puude langetamise toimumisel on lubatud üksikud kuni 15 minutilised liikluse ooteajad.  Trasside ehitus  Best Building OÜ 58 375 905, liikluskorraldus 51 17 534  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13155  Tärivere - Iisaku  0  3  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-09-30  Tärivere küla-Iisaku  Kaablipaigaldus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  50 68 195  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Ida-Viru maakond  
14209  Tabivere - Uhmardu  2.08  5.92  Mõlemas suunas 2016-08-28  2016-08-28  Tabivere-Valgma  Stardis, finišis, ristmikel ja tagasipöördekohtades kiiruspiirang kuni 30 km/h  Üritus  55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
14223  Mullavere - Saadjärve  3.87  9.49  Mõlemas suunas 2016-08-28  2016-08-28  Valgma-Saadjärve  Stardis, finišis, ristmikel ja tagasipöördekohtades kiiruspiirang kuni 30 km/h  Üritus  55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
14230  Pataste - Välgi - Alatskivi  0.48  15.27  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-30  Pataste-Selgise  Tööde tsoonis 50 km/h. Kraavide kaevamine, truupide ehitus ja remont, kruuskatte ehitus ja pindamine.  Kruusatee remont  51 60 699, liikluskorraldus 53 452 322  70  TREV-2 Grupp AS  Jõgeva maakond  
15124  Kapu - Rakke - Paasvere  10.58  12.32  Mõlemas suunas 2016-08-08  2016-11-11  Ao - Rakke  Ehitustööde ajal piiratakse käesoleval lõigust kiirust vastavalt vajadusele ja töö iseloomust tulenevalt kas 70 km/h; 50km/h või 30 km/h.   Jalgratta- ja jalgtee ehitus  55 649 705   70  Vaata kontakt  Lääne-Viru maakond  
15124  Kapu - Rakke - Paasvere  36.899  41.363  Mõlemas suunas 2016-07-07  2016-08-31  Laekvere-Paasvere  Kaablipaigaldus. Tööd toimuvad tee kõrval. Töötsoonis 30km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  50 56 277, liikluskorraldus 50 61 085  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne-Viru maakond  
15127  Järva-Jaani - Pikevere - Ebavere  19.85  22.98  Mõlemas suunas 2016-04-25  2016-08-30  Kiltsi-Ebavere  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Nordpont OÜ 55 649 705  50  Vaata kontakt  Lääne-Viru maakond  
15144  Järva-Madise - Ahula - Orgmetsa  3.98  4.03  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Ahula  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Järva maakond  
15159  Mäo - Tarbja - Eivere - Korba  6.3  6.35  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Kooli tee  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Järva maakond  
15161  Vao - Päinurme - Sulustvere  3.894  17.267  Mõlemas suunas 2016-05-09  2016-08-31  Abaja-Päinurme  Truubiremondiks suletakse tee km 16-16,5 liiklusele. 09.05.2016 kell 17.00-23.00
ja 10.05.2016 kell 17.00-23.00. Ümbersõit on tähistatud Vao - Köisi - Huuksi - Päinurme kaudu. Teekonna pikenemine 50 km.  
Kruusatee remont  52 74 213; liikluskorraldus 56 687 751  50  Järva Teed AS  Järva maakond  
15171  Laupa - Suurejõe  13.582  24.97  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Suurejõe-Kurgla  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
15201  Aravete - Maarjamõisa  1.63  1.68  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Aravete-Ahula  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Järva maakond  
16113  Rohuküla - Ahli - Ridala  0  7.75  Mõlemas suunas 2016-05-17  2016-08-31  Rohuküla-Ahli  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis kiirusepiirang 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  51 75 207  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne maakond  
16122  Nõmmküla - Aulepa - Österby  9.35  13.01  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-09  Hosby-Kudani  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  Haberst Infra AS 51 22 780; Liikluskorraldus 56 44 311  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16123  Hosby - Einbi  0.02  5.2  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-09  Hosby-Einbi  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  Haberst Infra AS 51 22 780; Liikluskorraldus 56 44 311  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16125  Hara - Kudani  0.01  4.03  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-09  Hara-Kudani  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  Haberst Infra AS 51 22 780; Liikluskorraldus 56 44 311  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16127  Riguldi - Dirhami  0  4.76  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-09  Elbiku-Riguldi  Kaablipaigaldustööd, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  Haberst Infra AS 51 22 780; Liikluskorraldus 56 44 311  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16136  Taebla - Kullamaa  15.708  15.808  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-10-13  Tõllaaugu sild  22.08-26.08 Sild suletud. Ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Läbipääs on tagatud elanikele.Teekonna pikeneb 3.3 km.  Sillaremont  AS Lihula Maaparandus 51 43 271 liikluskorraldus 56 986 490  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16136  Taebla - Kullamaa  15.708  15.808  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-08-26  Tõllaaugu sild  Sild suletud. Ümbersõit on korraldatud valla teede kaudu..Teekonna pikeneb 3.3 km. Läbipääs on tagatud elanikele.  Sillaremont  AS Lihula Maaparandus 51 43 271 liikluskorraldus 56 986 490  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16150  Vaisi - Kuijõe  0.048  11.841  Mõlemas suunas 2016-08-14  2016-09-11  Vaisi-Variku  Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 39 761; Liikluskorraldus LE AS 51 39 761  70  Lemminkäinen Eesti AS   Lääne maakond  
16155  Silla - Jädivere  15.1  15.3  Mõlemas suunas 2016-04-27  2016-08-30  Vana-Vigala sild  Üks sõidusuund on suletud. Gabariidipiirang: max laius 3 m.  Sillaremont  Järelpinge Inseneribüroo OÜ 56 652 821; Liikluskorraldus Baumost AS 53 406 924  30  Vaata kontakt  Rapla maakond  
16158  Kaasiku - Liivi  5.1  5.3  Mõlemas suunas 2016-08-15  2016-11-13    Metsamaterjali ladustamistööd.   Muu  A&P Mets AS 51 972 001  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Lääne maakond  
16162  Ollimäe - Koluvere  0.055  3.993  Mõlemas suunas 2016-08-16  2016-09-11  Leila-Kalju  Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 39 761; Liikluskorraldus LE AS 51 39 761  70  Lemminkäinen Eesti AS   Lääne maakond  
16187  Kõmsi - Mõisaküla - Salevere  0  0.47  Pärisuunas 2016-07-13  2016-10-30  Kõmsi  Kaablipaigaldus. Töötsoonis 50km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 010 087  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne maakond  
16190  Ridase - Saastna  0.136  8.41  Mõlemas suunas 2016-08-08  2016-08-31  Ridana-Salavere    Kruusatee remont  50 90 596, liikluskorraldus   50  Leonhard Weiss Viater Ehitus AS  Lääne maakond  
17177  Haljala - Käsmu  20.5  20.8  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-26    Üks sõidurada on suletud, liiklust korraldavad reguleerijad. Töötsoonis on kiirusepiirang 50 km/h.   Teeehitus  53 419 684  70  Lemminkäinen Eesti AS   Lääne-Viru maakond  
17177  Haljala - Käsmu  27.14  29.98  Mõlemas suunas 2016-06-09  2016-11-30  Käsmu-Võsu  Tööd toimuvad tee kõrval ja töötsoonis kiirusepiirang 70 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  56 667 734, liikluskorraldus 50 28 652  70  TERRAT AS  Lääne-Viru maakond  
18105  Sillaotsa - Restu  10.491  10.641  Mõlemas suunas 2016-07-11  2016-08-31  Visela  Üks sõidusuud suletud. Liiklus reguleeritud eesõiguse liiklusmärkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.Alates 01.08 suletatakse sild liiklusele. Läbipääs on tagatud kohalikele elanikele. Sõidukite liiklus on suunatud ümber Visela-Kuldre, Pihelni-Kassi, Visela-Kassi teekond pikeneb ligikaudu 5 km.  Piirdetööd  Järelpinge Inseneribüroo OÜ 56 652 821, liikluskorraldus 53 540 454   30  Vaata kontakt  Võru maakond  
18105  Sillaotsa - Restu  10.491  10.641  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-15  Visela sild  Silla remondiks suletatakse sild liiklusele 01.08 kell 12 kuni 15.09 kell 12. Läbipääs on tagatud kohalikele elanikele.Sõidukite liiklus on suunatud ümber sõiduteele Visela-Kuldre, Pihelni-Kassi, Visela-Kassi teekond pikeneb ligikaudu 5 km.  Sillaremont  Järelpinge Inseneribüroo OÜ 56 652 821 liikluskorraldus AS GRK Infra 53 540 454  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
18120  Kanepi - Varbuse  1.741  10.068  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-10-31  Maiste-Varbuse  Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kruusatee remont  51 14 393, liikluskorraldus 52 88 128  50  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18141  Kosova - Vooreküla  2.5  2.63  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-11-09  Mõtsküla  Metsamaterjali ladustamine teemaale ja laadimine autodele teelt. Töötsoonis on kiirusepiirang kuni 30 km/h.
  
Muu  A&P Mets AS 51 35 288  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Põlva maakond  
18150  Mooste - Kauksi  0.045  7.212  Mõlemas suunas 2016-07-20  2016-10-30    Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Taastusremont  52 14 937, liikluskorraldus 52 14 937  Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18167  Kanepi - Ihamaru  0.13  0.53  Mõlemas suunas 2016-07-27  2016-09-30  Kanepi  Vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Töötsoonis 30km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  58 188 117, liikluskorraldus 55 531 335  Vastavalt märkidele  Wesico Projekt OÜ  Põlva maakond  
18195  Võõpsu - Audjassaare  3.2  4.2  Mõlemas suunas 2016-08-27  2016-08-28  Lüübnitsa  Lüübnitsa sibula ja kalalaat. Tee ääres parkimise keeld.  Üritus  Mikitamäe Vald 52 055 04  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Põlva maakond  
18199  Viluste - Lindora  22.3  22.8  Mõlemas suunas 2016-10-27  2016-10-28  Lindora  Parkimise keeld ja kiiruspiirang kuni 30 km/h. 27. okt kell 16 kuni 28 okt kell 17.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse SA 50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
18207  Niitsiku - Kahkva  0.082  4.038  Mõlemas suunas 2016-07-26  2016-10-30  Niitsiku-Kahkva  Töötsoonis 50 km/h. Ei kasutata foore ega reguleerijaid.  Taastusremont  51 14 393, liikluskorraldus 52 14 937  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
19101  Audru - Töstamaa - Nurmsi  12.1  12.2  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-08-26  Lindi  Üks sõidurada on suletud, liiklus on reguleeritud märkidega.  Piirdetööd  5126 589, liikluskorraldus 513 9457  30  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
19101  Audru - Töstamaa - Nurmsi  28.813  28.863  Mõlemas suunas 2016-08-29  2016-09-02  Männiku sild  Üks sõidurada on suletud, liiklus on reguleeritud märkidega.  Piirdetööd  Highway Engineering OÜ 52 13 070  30  Vaata kontakt  Pärnu maakond  
19101  Audru - Töstamaa - Nurmsi  40  55  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28  Tõstamaa-Õhu  Ribapindamistööd. Tööde tsoonis 50 km/h.  Teekatte parandustööd (liikuv töö)  50 55 131, liikluskorraldus 53 400 277  Vastavalt märkidele  Hiiu Teed OÜ  Pärnu maakond  
19103  Audru - Lavassaare - Vahenurme  12.779  21.574  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Sepaküla-Lavassaare  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
19244  Rõusa - Käru  13.9  18  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-09-29  Kullimaa-Kändliku  Freespurukatte paigaldamine ja tee kahekordne pindamine.
Tööde ajal kiirus piiratud 30 km/h. Muul ajal vastavalt tee olukorrale 50 või 70 km/h.  
Teeehitus  TREV-2 Grupp AS 53 359 067, liikluskorraldus 53 064 435   70  Vaata kontakt  Rapla maakond  
19246  Vändra - Lokuta - Lelle  6.4  29.45  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-08-28      Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
19252  Kaansoo - Tori  3.5  10.09  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Leetva  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
19271  Tootsi - Piistaoja  5.46  5.571  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-09-07  Mannare  Teekatte märgistustööd, kiirust ei piirata.  Märgistustööd  53 418 268  Vastavalt märkidele  Lemminkäinen Eesti AS   Pärnu maakond  
19272  Tori - Massu  0.378  3.458  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Tori-Muraka  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
19272  Tori - Massu  4.626  15.777  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Kullimaa-Muraka  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
19333  Uulu - Soometsa - Häädemeeste  16.083  22.626  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Võidu-Häädemeeste  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
19335  Jaagupi - Urissaare  6.91  8.693  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Urissaare  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
20127  Aandu tee  0.5  0.7  Mõlemas suunas 2016-08-27  2016-08-28  Pukamäe  27. august kell 10 kuni 28. august kell 14 on Aandu raudteeülesõidukoht liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud marsruudil Kohila-Aandu-Kohila, ümbersõidu pikkus on 11 km.  Teekatendi remont/uuendus  GoTrack OÜ 51 86 542; Liikluskorraldus Järva Teed AS 51 55 709  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Rapla maakond  
20148  Koikse - Purku  2.6  2.74  Mõlemas suunas 2016-04-04  2016-11-03  Kabala sild    Sillaremont  Nordpont OÜ 55 955 426  30  Vaata kontakt  Rapla maakond  
20160  Lokuta - Kõnnu  8  13.027  Mõlemas suunas 2016-05-18  2016-09-30  Kõnnu  Töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeehitus  52 69 337  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Pärnu maakond  
20175  Valgu - Libatse  4.194  6.905  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-09-06  Vana-Nurtu - Nurtu-Nõlva  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  56 249 902 liikluskorraldus 51 39 761  70  Lemminkäinen Eesti AS   Rapla maakond  
20186  Sipa - Varbola  8.6  9.8  Mõlemas suunas 2016-07-11  2016-11-30  Ruhma sild - Väike sild  Liiklust reguleeritakse eesõigus märkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30km/h.
Tee sulgemine sillaremondiks 11/12 august ja 12/13 augustil kella 22:00 kuni 6:00. Ümbersõit on korraldatud Sipa-Orgita-Vaimõisa-Lümandu kaudu. Teekond pikeneb 12 km. Sulgemisalas on läbipääs tagatud jalakäijatele  
Teeehitus  58 001 733  70  Leonhard Weiss Viater Ehitus AS  Rapla maakond  
20186  Sipa - Varbola  8.6  9.8  Mõlemas suunas 2016-08-11  2016-11-13  Ruhma sild - Väike sild  Liiklust reguleeritakse eesõigus märkidega. Töötsoonis kiiruspiirang 30km/h.
Tee sulgemine 11/12 august ja 12/13 augustil kella 22:00 kuni 6:00. Ümbersõit on korraldatud Sipa-Orgita-Vaimõisa-Lümandu kaudu. Teekond pikeneb 12 km. Sulgemisalas on läbipääs tagatud jalakäijatele  
Sillaremont  58 001 733  Liiklus suletud  Leonhard Weiss Viater Ehitus AS  Rapla maakond  
22103  Tartu - Ilmatsalu - Rõhu  7.372  12.346  Mõlemas suunas 2016-05-16  2016-10-01  Ilmatsalu-Rõhu  Töötsoonis kiiruspiirang 70 km/h.  Kruusatee remont  53 462 864  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22110  Ulila - Võllinge  2.094  4.167  Mõlemas suunas 2016-05-12  2016-10-01  Ulila-Võllinge    Kruusatee remont  50 54 082, liikluskorraldus 53 462 864  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22110  Ulila - Võllinge  2.094  4.167  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-27  Ulila    Pindamine  53 462 864  30  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22110  Ulila - Võllinge  5.183  5.77  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-30  Rämsi-Võllinge  Tööde tsoonis 50 km/h. Kruuskatte ehitus ja pindamine.  Kruusatee remont  51 60 699, liikluskorraldus 53 051 925  70  TREV-2 Grupp AS  Tartu maakond  
22141  Haaslava - Vana-Kuuste  3.4  4.1  Mõlemas suunas 2016-09-03  2016-09-04  Lange  Motokrossi toimumine. Tee ääres peatumise keeld.  Üritus  51 18 174  30  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22155  Nõo - Tamsa  1  1.7  Pärisuunas 2016-06-06  2016-08-31  Nõo  10.06 kuni 22.06 vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Üks sõidusuund on suletud, liiklus on korraldatud reguleerijatega. Tööde tsoonis piiratakse kiirust kuni 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  Teearu Grupp OÜ 51 38 935; liikluskorraldus Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  50  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22158  Elva - Kintsli  11.66  15.72  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-30  Laguja-Päidla  Tööde tsoonis 50 km/h. Kruuskatte ehitus ja pindamine.  Kruusatee remont  51 60 699, liikluskorraldus 53 051 925  70  TREV-2 Grupp AS  Valga maakond  
22159  Elva - Palupera - Kähri  9.81  10.286  Mõlemas suunas 2016-08-23  2016-09-08  Hellenurme  Vee ja kanal. trasside ehitus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside ehitus  Mihkel X OÜ 50 45 791  30  Vaata kontakt  Valga maakond  
22159  Elva - Palupera - Kähri  14.19  14.2  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-08-29  Palupera  Vee ja kanal. trasside ehitus. Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside ehitus  Mihkel X OÜ 50 45 791  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
22162  Metsalaane - Kulli  6.948  9.221  Mõlemas suunas 2016-08-15  2016-11-01  Metsalaane-Kulli    Kruusatee remont  53 462 864, liikluskorraldus 51 18 104  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22164  Kureküla tee  0  1.12  Mõlemas suunas 2016-08-24  2016-08-27      Pindamine  53 462 864  30  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22165  Rannu puiestee  0.42  1.078  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-08-28  Rannu    Pindamine  53 462 864  30  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22170  Kirepi - Teedla - Valguta  0.088  3.326  Mõlemas suunas 2016-05-12  2016-10-01  Kirepi-Teedla  Töötsoonis kiiruspiirang 70 km/h.  Kruusatee remont  53 462 864  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22170  Kirepi - Teedla - Valguta  3.857  8.008  Mõlemas suunas 2016-05-12  2016-10-01  Teedla-Valguta  Töötsoonis kiiruspiirang 70 km/h.  Kruusatee remont  53 462 864, liikluskorraldus 51 18 104   70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22174  Valguta - Koruste  0.048  2.416  Mõlemas suunas 2016-05-12  2016-10-01  Valguta-Koruste  Töötsoonis kiiruspiirang 70 km/h.  Kruusatee remont  53 462 864  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22220  Lähte - Elistvere  2.56  9.78  Mõlemas suunas 2016-08-28  2016-08-28  Kukulinna-Elistvere  Stardis, finišis, ristmikel ja tagasipöördekohtades kiiruspiirang kuni 30 km/h  Üritus  55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22238  Kallaste - Kokora - Sõõru  10.354  16.157  Mõlemas suunas 2016-08-03  2016-10-17  Nõva-Sõõru  03.08-12.08 teostatakse töid km 10,3-14,0, tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  51 59 083  Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Jõgeva maakond  
22267  Melliste - Heiti  0  1.747  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-08-28  Poka-Melliste  Kiirusepiirang 30km/h kehtib kuni 28.08.  Pindamine  53 462 864  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22268  Kurista - Kolli  0  0.368  Mõlemas suunas 2016-08-25  2016-08-28    Kiirusepiirang 30km/h kehtib kuni 28.08.  Pindamine  53 462 864  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22270  Vana-Kastre - Kastre - Võnnu  16.836  21.56  Mõlemas suunas 2016-08-17  2016-11-01  Kõrvesilla - Võnnu  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  55 33 968  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22286  Kõnnu - Ahunapalu  7.735  10.143  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-11-01  Liispõllu - Agali  Tööde tsoonis 30 km/h. Kehtestatud massipiirang 8 T.  Kruusatee remont  53 457 099   70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
23114  Laatre - Lüllemäe - Hargla  17.665  24.297  Mõlemas suunas 2016-04-28  2016-08-31  Lüllemäe - Koobassaare  Tööde tsoonis 50 km/h.  Kruusatee remont  53 056 565  70  Eesti Teed AS  Valga maakond  
23129  Laatre - Antsla  12.95  16.4  Mõlemas suunas 2016-05-31  2016-10-31  Antsla-Kobela  Tööd toimuvad tee kõrval. Kiirust ei piirata. 01.08-12.08 tugimüüri ehitus.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Kagumerk OÜ 51 929 221. liikluskorraldus KiirWarren.KL OÜ 52 344 66  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
23164  Palupera jaama tee  0.37  1.115  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-30  Palupera  Tööde tsoonis 50 km/h. Kruuskatte ehitus ja pindamine.  Kruusatee remont  51 60 699, liikluskorraldus 53 051 925  70  TREV-2 Grupp AS  Valga maakond  
23165  Tehase tee  0  0.77  Mõlemas suunas 2016-07-25  2016-10-31  Otepää  Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldatakse reguleerijate ja fooridega.
Ligikaudne ooteaeg on tavaliikluse korral 3 min, tipptunnil 5 min. Kehtestatud on gabariidipiirang maks laius 3,5 m.  
Taastusremont  Roadwest OÜ 52 82 640  30  Vaata kontakt  Valga maakond  
23252  Keisripalu - Upruse  0.726  1  Mõlemas suunas 2016-09-02  2016-09-02  Tõrva  „XXXIII Tõrva Kolme Järve Jooks“ kell 17.30-20.00. Teelõigu ristmikel kasutatakse reguleerijaid. Tänavaületused Tartu maanteel Vanamõisa ja Viljandi tänava ristmikul on samuti korraldatud liiklusreguleerijatega. Jooksjaid saadab politsei saateauto ja võistlejate järel sõidab saatemootorratas. Kevade tänava lõigus on Aia ja Männiku tänav ajutiselt suletud alates kell 15.00 kuni 20.00.   Üritus  MTÜ Tõrva Spordiselts 56 640 993  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
24104  Põhjaka - Tõrvaaugu - Võhma  6.21  16.925  Mõlemas suunas 2016-05-24  2016-08-31    Kiiruspiirang vastavalt liiklusmärkidele.  Kruusatee remont  52 74 213; liikluskorraldus 56 687 751  Vastavalt märkidele  Järva Teed AS  Järva maakond  
24109  Kõo - Kolga-Jaani  13.728  17.723  Mõlemas suunas 2016-08-02  2016-10-02  Järtsaare  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  51 43 654, liikluskorraldus 51 16 386  70  TREF AS  Viljandi maakond  
24111  Tässi tee  0.054  3.868  Mõlemas suunas 2016-05-26  2016-09-02  Järtsaare  Töötsoonis kiirus piirang kuni 30 km/h.  Kruusatee remont  56 281 557, liikluskorraldus 51 51 272  70  Sakala Teed OÜ  Viljandi maakond  
24116  Suure-Jaani - Olustvere  1.96  6.086  Mõlemas suunas 2016-08-03  2016-09-30  Suure-Jaani - Olustvere  Tööde tsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  56 281 557, liikluskorraldus 51 163 86  Vastavalt märkidele  Sakala Teed OÜ  Viljandi maakond  
24135  Lalsi - Vaibla  0.051  0.818  Mõlemas suunas 2016-08-08  2016-09-11  Lalsi    Taastusremont  50 18 464, liikluskorraldus 58 440 240  70  Vooremaa Teed AS   Viljandi maakond  
24155  Viljandi - Väluste - Mustla  20.546  27.671  Mõlemas suunas 2016-08-22  2016-10-09  Väluste-Mustla  Tööde tsoonis kuni 30 km/h.  Kruusatee remont  51 43 654, liikluskorraldus 51 16 386  70  TREF AS  Viljandi maakond  
24185  Morna - Tuhalaane  0.041  4.963  Mõlemas suunas 2016-07-15  2016-09-02  Morna-Nuki    Kruusatee remont  56 281 557, liikluskorraldus 51 51 276  50  Sakala Teed OÜ  Viljandi maakond  
24210  Kirivere tee  0.334  1.737  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-11  Kõo-Kirivere  03.08-05.08 teostatakse teekatendi remonti/uuendust, mille tõttu on üks sõidurada suletud ja töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Taastusremont  50 18 464; Liikluskorraldus 58 440 240  70  Vooremaa Teed AS   Viljandi maakond  
25112  Rõuge - Vastse-Roosa  27  27.3  Mõlemas suunas 2016-09-10  2016-09-10    Kell 9.00 kuni 22.00 jalgrattavõistluse \"MTB Maratons\" 7. etapp. Kiirus piiratud astmeliselt, kehtestatud parkimise keeld.  Üritus   Meelis Mõttus 50 30 850  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
25130  Kääpa - Obinitsa - Võmmorski - Petseri  16  18  Mõlemas suunas 2016-10-27  2016-10-28  Lindora  Parkimise keeld ja kiiruspiirang kuni 30 km/h. 27. okt kell 16 kuni 28 okt kell 17.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse SA 50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
25182  Vastseliina - Meremäe - Kliima  4  5  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-26  Vana-Vastseliina  \"Tulede öö\" kell 18-24. Parkimise keeld kõrtsi poolsel küljel.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse SA 50 96 301  30  Vaata kontakt  Võru maakond  
25183  Antsla - Kanepi  18.71  27.04  Mõlemas suunas 2016-08-01  2016-09-30  Ruhingu-Kanepi  Tööde tsoonis 50 km/h. Pindamistööd lõpevad 30.08. Peale seda heakorra tööd.  Kruusatee remont  51 60 699, liikluskorraldus 53 051 925  70  TREV-2 Grupp AS  Võru maakond  
25190  Vana-Vastseliina - Panikovitsi  0  0.2  Mõlemas suunas 2016-08-26  2016-08-26  Vana-Vastseliina  \\\"Tulede öö\\\" kell 18-24. Parkimise keeld kõrtsi poolsel küljel.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse SA 50 96 301  30  Vaata kontakt  Võru maakond  
25193  Lindora - Vana-Vastseliina  0  0.5  Mõlemas suunas 2016-10-27  2016-10-28  Lindora  Parkimise keeld ja kiiruspiirang kuni 30 km/h. 27. okt kell 16 kuni 28 okt kell 17.  Üritus  Vastseliina Piiskopilinnuse SA 50 96 301  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
25194  Antsla - Haabsaare  0  0.1  Mõlemas suunas 2016-07-11  2016-08-31    Jaani tn. 4 kõnnetee barjääri remont. Töö toimuvad tee kõrval.  Muu  Antsla Tarbijate Ühistu 78 55 109 liikluskorraldus 51 39 152  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
25198  Mehka - Vastse-Roosa  8.6  8.9  Mõlemas suunas 2016-09-10  2016-09-10    Kell 9.00 kuni 22.00 jalgrattavõistluse \"MTB Maratons\" 7. etapp. Kiirus piiratud astmeliselt, kehtestatud parkimise keeld.  Üritus   Meelis Mõttus 50 30 850  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond