Tee nimetus Algus km Lõpp km Kehtivuse suund Alates Kuni Asukoht Kirjeldus Põhjus Kontakt Piirang Teostaja Maakond
1  Tallinn - Narva  183.2  185.3  Mõlemas suunas 2016-09-29  2017-08-07  Sillamäe linn  06.06 kell 9.00-00.00 on lõik (km 184,3-185,3) liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud läbi Sillamäe linna marsruudil L. Tolstoi tänav-Kesk tänav-M. Rumjantsevi tänav, teekond pikeneb 1,4 km.
Alates 07.05 kell 18.00 kuni 30.06 km 183,3-184,6 teedeehituslike tööde teostamine uue ehitatava sõidutee ühendamiseks olemasoleva Tallinn-Narva maanteega. Liiklus on suunatud kahele asfalteeritud ümber põikele. Teekond pikeneb 120 m.
05.05 km 185,2 jalgtee tunneli rajamine. Kiirus töötsoonis 50 km/h
Tallinn-Narva maantee ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus.  
Jalgtee ehitus  GRK Infra AS 51 69 955; Liikluskorraldus 55 161 44   50  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
1  Tallinn - Narva  210  211.85  Mõlemas suunas 2017-04-20  2017-08-31  Narva linn  Narva linnas, Tallinna maantee lõikude (Rahu tn. - Peeter Kerese tn.) rekonstrueerimine. Alustatakse asfalteerimistöödega, ristmikutel liiklus korraldatakse reguleerijatega.
  
Taastusremont  N&V OÜ 585 580 72  30  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  126.835  127.007  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-31    Bussiootekoja ehitus. Kiirust ei piirata.  Muu  Osaühing Põltsamaa GREID 56 235 101 50 50 390  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  131  135.1  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-10-31  Annikvere-Neanurme  Töötsoonis 50km/h.  Teeehitus  GRK INFRA AS 51 60 699 liikluskorraldus 51 987 058  70  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  184.11  184.15  Mõlemas suunas 2017-05-14  2017-08-15  Raja tn.  Jalgteetunneli ehitus. Tee kõrval ehitatud ajutine ümbersõit, kus gabariidipiirang-max laius 4.0m. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Ristmiku ümberehitus  59 116 300  30  TREF AS  Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  197  201  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-09-30  Tatra-Kambja    Teeehitus  51 62 175, liikluskorraldus 51 62 175  50  TREF AS  Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  198  200  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-06-30  Tatra  Nõlva uhtumine. Kiiruspiirang 50 km/h ning tee kitsenemine.  Muu  50 67 269  50  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  200.15  201.1  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-08-31  Kambja  Antud aja jooksul teostatakse sadeveekanalisatsioonitorustiku teeületused ja truupide ehitus. Tööd toimuvad poole tee kaupa, liiklus on korraldatud ümberpõikega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Teeehitus  51 51 605, liikluskorraldus 52 48 400  30  Lemminkäinen Eesti AS   Tartu maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  28  37  Mõlemas suunas 2017-03-16  2017-11-30  Ääsmäe - Kohatu  12.06.2017 suunatakse liiklus ümber ajutisele teele Kernu silla kõrval maantee 36ndal kilomeetril. Ümbersõidu pikkus 160m, kiirusepiirang 50km/h.
Liiklus on kitsendatud vasakule tee serva km 29-37, üldine kiirusepiirang 70 km/h. Ajutised ümbersõidud 50 km/h.
  
Teeehitus  50 80 730 liikluskorraldus 52 18 763  70  Nordecon AS  Harju maakond  
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  120.3  122.8  Mõlemas suunas 2016-10-10  2017-12-01  Nurme-Sauga  Teelõigu ja uue Nurmeveski silla ehitus ning olemasoleva Nurme silla remont. Töötsoonis on kiirus piiratud vastavalt vajadusele kuni 30 km/h.  Teeehitus  Nurme Teedeehitus OÜ 50 32 728; Liikluskorraldus 53 327 667  70  Vaata kontakt  Pärnu maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  16.1  28.2  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-10-23  Kuiaru-Mannare  12,06-06,07 asfalteerimine. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Taastusremont  53 010 245; Liikluskorraldus 50 13 065  70  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  87.6  94.1  Mõlemas suunas 2017-03-27  2017-11-01  Reopalu-Mäo  24.04-30.06 teostakse töid km 87.9-89.5. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Üks sõidusuund suletud.   Teeehitus  Verston Ehitus OÜ 53 327 683, liikluskorraldus 51 55 109  70  Vaata kontakt  Järva maakond  
7  Riia - Pihkva  209.195  216.918  Mõlemas suunas 2017-05-09  2017-08-01  Missoküla - Hindsa  Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Geoloogilised uuringud  Rakendusgeoloogia OÜ 52 57 726  70  Vaata kontakt  Võru maakond  
9  Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla  71.3  71.35  Mõlemas suunas 2017-05-10  2017-07-08  Tallinna mnt ja Tamme tn ristmik  Üks sõidusuund suletud, liiklust reguleeritakse. Vajadusel on tööde tsoonis kiiruspiirang 30 km/h. 23. juuniks on ristmikul tavapärane liiklus taastatud.  Ristmiku ümberehitus  51 39 761; liikluskorraldus 58 604 414  50  Lemminkäinen Eesti AS   Lääne maakond  
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  11.062  21.435  Mõlemas suunas 2017-06-07  2017-08-18  Koluvere-Üdruma  Liiklus vajadusel reguleeritud fooride või reguleerijatega, ooteaeg kuni 5 min. Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Taastusremont  56 151 540, liikluskorraldus 51 13 525  70  Viamer Grupp OÜ  Lääne maakond  
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  56.3  65  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-10-23  Kõmsi-Virtsu  Tee freesitakse. Ehitatakse sõidutee muldkeha ja alused, liiklussaared, truubid, uued bussipeatused ning kaevatakse kraavid. Renoveeritakse parkla ja bussipeatused. Päevasel ajal reguleeritakse liiklust reguleerijatega, muidu fooridega. Üks sõidusuund on suletud. Ligikaudne ooteaeg 10minutit. Töötsoonis 30km/h.  Taastusremont  52 19 103, liikluskorraldus 53 064 435  70  TREV-2 Grupp AS  Lääne maakond  
11  Tallinna ringtee  2.8  6  Mõlemas suunas 2016-10-10  2017-12-10  Lagedi  21.06 õhtul kell 20:00 kuni 23.06 03:00:00 on suletud üks sõidurada Tallinna ringteel Lagedi viaduktil. Liiklust korraldavad reguleerijad. Töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h.  Teeehitus  51 09 332, liikluskorraldus 50 67 491  70  Lemminkäinen Eesti AS   Harju maakond  
11  Tallinna ringtee  24.4  29.4  Mõlemas suunas 2016-05-16  2017-09-30  Juuliku  14.06.2017 avatakse üldliiklusele uus teelõik Tänassilma-Laagri maantee Saku-Tänassilma lõigus koos „Juuliku liiklussõlme“ uue viadukti ja rampidega (km 26,0-28,5). Samas suletakse Tallinna-Saku-Laagri maantee fooriristmiku laagri poolne mahapööre ja olemasolevad foorid demonteeritakse.
Ehitatava Juuliku liiklussõlme objektiga külgnev Kanama liiklussõlm T-1108 km 1,7-2,3 (T4 Pärnu-Tallinn mnt rampi mahapööre Pärnu-Jälgimäe suunas) suletakse 14.06.2017 ajutiselt ja liiklus suunatakse ümbersõidule Topi liiklussõlme kaudu uuele „JuTa“ teelõigule. Kaks ümberpõiget. Töötsoonis ja ümberpõigetel 50 km/h.  
Teeehitus  56 804 869, liikluskorraldus 51 921 975  70  Tallinna Teede AS   Harju maakond  
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  93.048  101.268  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-11-22  Kõpu vald  Üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega, ooteaeg 5-10minutit. Töötsoonis 30km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 09 332, liikluskorraldus 53 804 929  50  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
15  Tallinn - Rapla - Türi  9.4  10.55  Mõlemas suunas 2017-05-23  2017-07-08    Ulukitara ja ulukiresti ehitus.   Muu  Nordpont OÜ 55 649 705  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
35  Iisaku - Tudulinna - Avinurme  29.8  31.2  Mõlemas suunas 2017-06-22  2017-06-23    Avinurme tünnilaat kell 08.00-17.00. Piiratud on peatumist ja parkimist.  Üritus  Avinurme Vallavalitsus 52 98 874 osaühing STOPP 53 418 723  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
35  Iisaku - Tudulinna - Avinurme  30.29  31.84  Mõlemas suunas 2017-06-08  2017-08-10  Avinurme  Kiiruspiirang töötsoonis 30km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Jõhvi KEK Oü 50 98 580   70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
36  Jõgeva - Mustvee  25.55  36.92  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-06-30  Torma - Mustvee  Kaablipaigaldus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Tööd toimuva tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984; Liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Jõgeva maakond  
36  Jõgeva - Mustvee  25.7  35.7  Mõlemas suunas 2017-04-03  2017-09-16  Kõnnu  Muldkeha profileerimine, sobimatu pinnase väljakaeve, põhiteetruupide paigaldamime (lõppeb 09.06), dreenkihi ja kompleksstabiliseerimime.
12.06.2017 alustame kompleksstabiliseerimise töödega, hetkel teostame eelpool kirjeldatud töid fooridega.
Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h. Üks sõidurada suletud. Liiklus reguleeritud fooridega. Ooteaeg kuni 10 min.  
Taastusremont  53 010 245, liikluskorraldus 59 111 459  70  TREV-2 Grupp AS  Jõgeva maakond  
39  Tartu - Jõgeva - Aravete  55.2  66.76  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-10-18  Vaimastvere - Koluvere  19-22 juuni asfalteerimistööd.
16-20 juuni freesitakse kate viimaselt lõigult, töös võib olla kuni 3 komplekti foori. 19-20 juuni stabiliserimistööd. Teel on tsement, autode määrdumise oht. Samuti jätkub muldkeha ja aluste ehitus poole tee kaupa. Asfalteerimata jääb lõik km 57,45-58,15, kus jätkub mulde ehitus. Mulde ehitus ja KS-32 täitematerjalide paigaldamine jätkub ka lõigus Kärde-Tooma km 58,8-62,8. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg on tavaliikluse korral kuni 10 min, tipptunnil kuni 15 min. Töötsoonis on kiirus piiratud 30 km/h.  
Taastusremont  52 61 466 liikluskorraldus 51 51 093  70  Lemminkäinen Eesti AS   Jõgeva maakond  
39  Tartu - Jõgeva - Aravete  101  101.75  Mõlemas suunas 2017-04-27  2017-06-30    Kaablipaigaldus. Töötsoonis 30km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984; Liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ  70  CORLE OÜ   Järva maakond  
40  Tartu - Tiksoja  3.52  4.62  Mõlemas suunas 2016-12-08  2017-07-28  Kreutzwaldi tn  Töötsoonis kehtestatud kiiruspiirang 50 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Teekatendi remont/uuendus  51 85 442 liikluskorraldus 59 116 300  70  TREF AS  Tartu maakond  
43  Aovere - Kallaste - Omedu  29.4  38.92  Mõlemas suunas 2017-05-03  2017-06-30  Alatskivi-Kallaste  Tööde tsoonis 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Tartu maakond  
43  Aovere - Kallaste - Omedu  30.7  40.751  Mõlemas suunas 2017-04-03  2017-12-01    Raadamistööd ja truupide ehitamine. Kilomeetritel 40,7 - 39,2 toimuvad tee muldkeha ehitustööd, suletud on üks sõidusuund, liiklust reguleeritakse valgusfooridega ja antud piirkonnas on kiirust piiratud 30 km/h-le. Kilomeetritel 39,2 - 35,7 on olemasolev teekatend ära freesitud ja antud piirkonnas on kiirust piiratud 50 km/h-le.   Teeehitus  51 43 758, liikluskorraldus 51 84 820  70  TREV-2 Grupp AS  Tartu maakond  
43  Aovere - Kallaste - Omedu  38.92  54.7  Mõlemas suunas 2017-06-01  2017-07-31  Omedu-Ranna  Töötsoonis 30km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Jõgeva maakond  
44  Aovere - Luunja  10.85  11.34  Mõlemas suunas 2017-03-23  2017-06-30  Pähkli  Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna.  Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  70  CORLE OÜ   Tartu maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  3.26  12.06  Mõlemas suunas 2017-03-17  2017-06-30  Tartu-Luunja  Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna.   Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Tartu maakond  
46  Tatra - Otepää - Sangaste  1  1.9  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-08-30  Tatra-Sangaste  Üks sõidusuund on suletud.  Teeehitus  51 62 175  50  TREF AS  Tartu maakond  
46  Tatra - Otepää - Sangaste  41.7  42.2  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-07-04    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 12.00-14.00. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
49  Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia  47.979  49.119  Mõlemas suunas 2017-05-02  2017-08-02  Viljandi  Tööde tsoonis 30 km/h. Vajadusel liiklust reguleeritakse ning ligikaudne ooteaeg on 5 minutit. Olulised piirangud (seoses maantee freesimisega) on planeeritud alates 4. mai (algus on orienteeruv). Olevasolev tee võimaldab jättes liikluseks 2 sõidurada, (mõlemas suunas üks). Objekti lõpu lõik (ca 400-500m tuleb ehitada kas fooride või reguleerijatega). Juunikuusse planeeritud asfalteerimistööd on plaanis teostama koos liikluse reguleerijatega.  Taastusremont  Nurme Teedeehitus OÜ 55 596 565, liikluskorraldus 51 52 749  70  Vaata kontakt  Viljandi maakond  
52  Viljandi - Rõngu  0.1  7  Mõlemas suunas 2016-09-14  2017-09-30  Viiratsi - Pirmastu  Alates 12.05 toimub maantee rekonstrueerimine üks sõidusuund on suletud.Liiklust reguleeritakse fooridega vajadusel reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg on 5 minutit. Töötsoonis kiiruspiirang 30km.  Teeremont  Nurme Teedeehitus OÜ 55 596 565, liikluskorraldus 51 52 749  70  Vaata kontakt  Viljandi maakond  
55  Mõisaküla tee  0.35  3.5  Mõlemas suunas 2017-06-02  2017-11-01  Lasari - Mõisaküla  Üks sõidusuund suletud. Liiklus on korraldatud fooridega. Ligikaudne ooteaeg on tavaliikluses 5 min. Tipptunnil 10 min. Kiiruspiirang töötsoonis 50km/h. Kehtestatud on massipiirang 8T.  Taastusremont  53 498 129 liikluskorraldus 56 984 594  70  TREF Nord AS  Viljandi maakond  
67  Võru - Mõniste - Valga  58  67  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-07-03    Asfalteerimine, teekatte parandus (liikuv töö).  Teeremont  osaühing Üle Altos Teed OÜ 53 090 485  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
68  Mõniste - Ape  6  7  Mõlemas suunas 2017-06-23  2017-06-25    Metsavenna talu jaanituli 2017 23.06 alates kella 9.00 kuni 25.06 kella 12.00ni. Kiirust alandatakse astmeliselt kuni 30km/h.  Üritus  Eventtime OÜ 56 273 074   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
69  Võru - Kuigatsi - Tõrva  4.04  6.33  Mõlemas suunas 2017-06-19  2017-10-16    Tööd toimuvad tee kõrval.  Kergliiklustee ehitus  Aktsiaselts Eesti Teed 5054082 Aktsiaselts Eesti Teed 53460604  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
69  Võru - Kuigatsi - Tõrva  7  7.5  Mõlemas suunas 2017-07-12  2017-07-12  Sõmerpalu  Kell 16.00-22.00 Sõmerpalu Motokross. Kiirus piiratud kuni 50 km/h. Peatumine keelatud paremal pool teed.  Üritus  Sõmerpalu Motoklubi MTÜ 50 44 228  50  Vaata kontakt  Võru maakond  
69  Võru - Kuigatsi - Tõrva  9.2  9.6  Mõlemas suunas 2017-08-11  2017-08-12    Pühajõe käsitöölaat. Ürituse ajal on kehtestatud parkimise keeld paremal pool teed (km 9,3-9,6).  Üritus  MTÜ Osula Külaselts 53968119 MTÜ Osula Külaselts 53968119  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
70  Antsla - Vaabina  0  0.6  Mõlemas suunas 2017-08-11  2017-08-13  Antsla  11.08 kl 9.00 kuni 13.08 kl 18.00 Hauka laada toimumine. Suletud on Kreutzwaldi tn, Veski tn-st Kooli teeni. Ümbersõidud on tähistatud Veski-Põik-Põllu-Raudtee-Pargi-Metsa-Metsa põik tänavate kaudu.  Üritus  Antsla Tarbijate Ühistu 51 39 152 liikluskorraldus 51 39 152  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
88  Rakvere - Rannapungerja  3.93  4.76  Mõlemas suunas 2017-05-17  2017-07-10    Jalg/jalgratta tee-ehitus, ja Mullikmäe bussitaskute laienduste ehitus. Töötsoonis kiirus piirang kuni 50 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Maveter OÜ 50 67 556, liikluskorraldus 56 866 202  70  Vaata kontakt  Lääne-Viru maakond  
90  Põlva - Karisilla  11.295  27.5  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-11-26  Soohara - Niitsiku  Alates 02.06-02.12 Reo silla remont km 14.4-14.5.
Töötsoonis kiiruspiirang 30km/h ja 50 km/h. Üks sõidusuund on suletud.Liiklus on korraldatud fooridega. Tavaliikkluses ooteaeg 2 min.  
Teeehitus  51 927 432, liikluskorraldus 51 13 701  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
11106  Kuusalu tee  0  1.9  Mõlemas suunas 2017-04-05  2017-08-11    Tee freesitakse. Ehitatakse sõidutee muldkeha ja alused, liiklussaared, kõnnitee, uued bussipeatused. Rajatakse sadevee torustik ja valgustus. Sõidutee ja kõnnitee asfalteeritakse. Üks sõidusuund on suletud, liiklust reguleeritakse fooride ja reguleerijatega, ooteaeg kuni 10min. Töötsoonis 30km/h.  Teeehitus  52 19 103, liikluskorraldus 53 064 435  70  TREV-2 Grupp AS  Harju maakond  
11115  Kurna - Tuhala  4.7  5.5  Mõlemas suunas 2017-04-25  2017-06-25    Teevalgustuse ja teeületuskohtade ehitus. Töötsoonis 30km/h.  Teeehitus  ALTOS TEED OÜ 51 23 282, liikluskorraldus 53 499 949  70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11115  Kurna - Tuhala  7.5  20.8  Mõlemas suunas 2017-07-26  2017-07-27  Kiili - Tuhala  „Filter Temposõidu Karikasarja II ja IV etapi“ kella 11:00 kuni 24:00.liiklust vajadusel korraldavad reguleerijad.  Üritus  Aerobike Cycling Agency MTÜ 53 422 196  70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11184  Alliku - Laagri  1.633  2.383  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-09-30    Alliku-Laagri-Hüüru lõik kuni Instituudi teeni. Üks sõidurada suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad. Ligikaudne ooteaeg kuni 5 min.  Teeehitus  Riab Teedeehitus OÜ 53 730 285, liikluskorraldus 50 53 662  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11184  Alliku - Laagri  1.633  2.383  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-09-30   Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi tee   Juuliku-Tabasalu ühendustee lõigus Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi tee. Liiklust korraldab reguleerija. Ligikaudne ooteaeg 5 minutit. Töötsoonis 50km/h.

  
Teeehitus  OÜ Riab Teedeehitus 53 730 285. liikluskorraldus 50 53 662  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Harju maakond  
11186  Tutermaa - Vanamõisa  1.016  3.352  Mõlemas suunas 2017-05-22  2017-08-15    03.07-11.07 truubiremont. Üks sõidusuund on suletud ja liiklust koorraldab reguleerija, ooteaeg 5min. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Kruusatee remont  50 51 414; Liikluskorraldus 52 71 183  Vastavalt märkidele  Tariston AS  Harju maakond  
11191  Harku - Rannamõisa  0  0.3  Mõlemas suunas 2017-06-11  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Kergliiklustee ehitus  Warren Teed OÜ 56804910 Warren Teed OÜ 56223356  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11191  Harku - Rannamõisa  0  0.3  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-08-31    Tööd toimuvad tee kõrval.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Warren Teed OÜ 56 804 910 liikluskorraldus 56 223 356  70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11230  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla  14.788  14.924  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-08-29  Puuna sild  Ümbersõit on korraldatud Tuuli (11232)-Kaasiku-Männiku (RMK tee), teekonna pikenemine 1,9km. Tagatud on läbipääs jalakäijatele ja elanikele.  Sillaremont  Järelpinge Inseneribüroo OÜ 56 652 825, töötejuht 56 652 813  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Harju maakond  
11245  Kiisa - Kohila  0.5  1.5  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-07-23  Vilivere  Töötsoonis kiiruspiirabńg kuni 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Kiirkandur AS 56 223 356  70  Vaata kontakt  Rapla maakond  
11260  Jõelähtme - Kemba  20.1  24.4  Mõlemas suunas 2017-04-05  2017-08-11    Tee freesitakse. Ehitatakse sõidutee muldkeha ja alused, liiklussaared, kõnnitee, uued bussipeatused. Rajatakse sadevee torustik ja valgustus. Sõidutee ja kõnnitee asfalteeritakse. Üks sõidusuund on suletud, liiklust reguleeritakse fooride ja reguleerijatega, ooteaeg kuni 10min. Töötsoonis 30km/h.  Teeehitus  52 19 103, liikluskorraldus 53 064 435  70  TREV-2 Grupp AS  Harju maakond  
11273  Kahala - Andineeme  0.83  0.86  Mõlemas suunas 2017-03-17  Lõpp määramata    Teetruubi vajumine.  Muu  52 36 287  50  ÜLE OÜ  Harju maakond  
11304  Aruküla - Kostivere  1  2.2  Mõlemas suunas 2017-05-22  2017-07-07  Aruküla  Töötsoonis kiiruspiirang 30km/h.Kitsenevad liiklusolud Tallinna maanteel mõnevõrra, kuid mõlemas suunas on läbipääs tagatud.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  51 00 775 liikluskorraldus Signaal TM 65 63 535  70  Tallinna Teede AS   Harju maakond  
11306  Kalesi - Töhelgi  0.07  1.8  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-06-30    Ümbersõit Peningi kaudu. Teekond pikeneb 1,7 km.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 52 191 03  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
11306  Kalesi - Töhelgi  0.07  1.8  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-07-08    Teelõik suletud alates 29.05 kell 8.00 kuni 09.06.kell 17.00. Ümbersõit Peningi kaudu. Teekond pikeneb 1,7 km. Sulgemisalas läbipääs kohalikel elanikel ja ühistranspordil.
Sõidutee muldkeha ja aluse ehitus. Kiirusepiirang 50 km/h, töötsoonis 30 km/h. Üks sõidusuund suletud, liikluse reguleerimine fooridega. Soovitav ümbersõit Tõhelgi/Peningi kaudu.  
Taastusremont  52 19 103  50  TREV-2 Grupp AS  Harju maakond  
11317  Raasiku elektri tee  0.9  1.2  Mõlemas suunas 2017-02-20  2017-08-31  Kambi  Töötsoonis 30 km/h. Töid alustatakse ajutise liikluskorralduse paigaldamisega, tee-maaala puhastamine, sillal asfalti koorimisega, silla aluste ettevalmistustöödega, ajutise piirde paigaldamine töötsooni ja liikluse eraldamiseks  Sillaremont  Nordpoint OÜ 56 502 500, liikluskorraldus 53 320 142  30  Vaata kontakt  Harju maakond  
11370  Keila - Ääsmäe  4.1  4.2  Mõlemas suunas 2017-06-19  2017-08-16    Tuula karjatunneli remont. Kiiruspiirang tööde tsoonis 50 km/h.  Truubiremont  HIGHWAY ENGINEERING OÜ 52 13 070  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11371  Keila - Ohtu  0  1.55  Mõlemas suunas 2017-03-20  2017-08-31  Ringtee tn.  Tänava rekonstrueerimine.  Teeehitus  KV Infra OÜ 52 60 768   70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  26.6  30.8  Mõlemas suunas 2017-04-01  2017-07-31    Tööd toimuvad tee kõrval. Vajadusel töötsoonis kiiruspiirang kuni 50 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  50 51 414, liikluskorraldus 53 730 285  Vastavalt märkidele  Tariston AS  Harju maakond  
11392  Suurupi tee  1.8  4.7  Mõlemas suunas 2017-05-02  2017-09-08  Suurupi  Üks sõidusuund on suletud. Liiklus on korraldatud fooride ja reguleerijatega. Sulgemisalas on tagatud läbipääs ühistranspordile ja kohalikele elanikele.Teekond pikeneb 800 m. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Alates 5.06.17-8.09.17 teostatakse töid Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt ja Suurupi tee ristmikul.  Teeehitus  Viaston Infra OÜ 50 88 477 liikluskorraldus 53 995 828   70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11406  Ääsmäe - Kernu  9.9  10  Mõlemas suunas 2017-06-18  2017-07-19    Kernu silla remonttööd. Tööde tsoonis 50 km/h.  Truubiremont  HIGHWAY ENGINEERING OÜ 52 13 070  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11410  Kiia - Vääna-Viti  0.42  0.53  Mõlemas suunas 2017-05-01  2017-11-01    Vee ja kanal.trasside ehitus.  Kommunikatsioonide ehitus  Santeh-Ehituse OÜ 50 69 782  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11410  Kiia - Vääna-Viti  4.73  5.98  Mõlemas suunas 2017-03-15  2017-07-14      Kommunikatsioonide ehitus  Petro- Elekter OÜ 56 683 349 liikluskorraldus 51 49 231  70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11411  Vääna - Keila-Joa  0  0.58  Mõlemas suunas 2017-03-15  2017-07-14  Vääna    Kommunikatsioonide ehitus  Petro- Elekter OÜ 56 683 349 liikluskorraldus 51 49 231  70  Vaata kontakt  Harju maakond  
11421  Laagri - Hüüru  1.957  3.168  Mõlemas suunas 2017-05-22  2017-08-15    26.06-30.06 truubiremont. Üks sõidurada on suletud ja liiklust korraldab reguleerija. Ooteaeg 5min.  Kruusatee remont  50 51 414; Liikluskorraldus 52 71 183  50  Tariston AS  Harju maakond  
13102  Ahtme - Rausvere  4.6  7.2  Mõlemas suunas 2017-05-02  2017-09-29  Rausvere  Töö tsoonis 30km/h.  Teeremont  N&V OÜ 53 612 688, liikluskorraldus 53 468 293  70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13103  Lüganuse - Oandu - Tudu  0  6.9  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-10-13    Lõigul 3,9-6,1 (km) toimub 10.06-11.06 asfalteerimistöö. Lõigul 0,0-3,5 (km) toimub 12.06-13.06 freesimistöö ja 14.06-22.06 freespurukattega killustikaluse ehitus ning kergliiklustee ehitus. Üks sõidusuund on suletud, liiklus on reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.  Teeehitus  53 444 726, liikluskorraldus 56 804 924  30  Tallinna Teede AS   Ida-Viru maakond  
13114  Kalma - Mustvee  0  7.35  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13130  Savala - Uniküla  0.037  2.685  Mõlemas suunas 2017-06-06  2017-07-16    ettevalmistööd ja kraavide kaevamine, töötsoonis on kiirus 30 km/h.  Kruusatee remont  53 229 124   30  TREV-2 Grupp AS  Ida-Viru maakond  
13141  Sillamäe - Vaivara  0  0.12  Mõlemas suunas 2016-11-16  2017-08-07    Põhimaantee Tallinna-Narva ja Sillamäe raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus. Liiklusele suletud 16.11.16 kell 09.00 kuni 07.08.17 kell 08.00. Ümbersõit on korraldatud põhimaantee Tallinna-Narva ja kõrvalmaanteede Sillamäe-Viivikonna ja Sillamäe-Vaivara kaudu, teekond pikeneb 5,2 km.  Teeehitus  GRK Infra AS 51 69 955; Liikluskorraldus 55 16 144  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13147  Peeterristi - Kudruküla  0  3.5  Mõlemas suunas 2017-05-17  2017-09-19  Peeterristi - Sininõmme kalmistu  Alates 05.06-30.06 Alustatakse mullatöödega.Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.Kasvumulla eemaldamine sõidutee äärest ja laiendustest. Töid teostatakse sõidutee ääres, töötab roomikekskavaator.Objektile paigaldatakse ajutised märgid ja infotahvlid. Alustatakse ettevalmistustöödega- teemaa-ala puhastus, raadamine, märkimistööd. Tööd toimuvad tee kõrval.   Teeehitus  N&V OÜ 58 558 072  70  Vaata kontakt  Ida-Viru maakond  
13154  Iisaku - Varesmetsa  0  0.09  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-30  Iisaku  Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  50 23 563  70  Wesico Projekt OÜ  Ida-Viru maakond  
13155  Tärivere - Iisaku  2.77  3.05  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-30  Iisaku  Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  50 23 563  70  Wesico Projekt OÜ  Ida-Viru maakond  
13162  Kalma - Avinurme  14.82  15.03  Mõlemas suunas 2017-06-22  2017-06-23    Avinurme tünnilaat kell 08.00-17.00. Piiratud on peatumist ja parkimist.  Üritus  Avinurme Vallavalitsus 52 98 874 osaühing STOPP 53 418 723  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13195  Järveküla - Valaste  0.931  5.094  Mõlemas suunas 2017-06-14  2017-07-14    Kraavide kaevamine, truupide paigaldamine.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 53229124 AS TREV-2 Grupp 53229124  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13198  Voka - Sillamäe  2.769  7.66  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-07-31      Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 53 229 124 AS TREV-2 Grupp  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14102  Lümati - Kadrina  0.01  1.786  Mõlemas suunas 2017-06-01  2017-07-31  Lümati-Kadrina  Töötsoonis 30km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Jõgeva maakond  
14106  Ranna - Kääpa  9.53  15.92  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-08-31  Assikvere-Kääpa   Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kruusatee remont  53 457 099   70  Eesti Teed AS  Jõgeva maakond  
14112  Saare - Torma  6.79  17.86  Mõlemas suunas 2017-06-01  2017-07-31  Voore-Torma  Töötsoonis 30km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Jõgeva maakond  
14123  Kääpa - Levala - Putu  0  1.921  Mõlemas suunas 2017-06-01  2017-07-31  Saareküla-Kääpa  Töötsoonis 30km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Jõgeva maakond  
14133  Palamuse - Veia - Otsa  0  13.07  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14139  Jõgeva - Mutso  0.79  2.46  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14148  Siimusti - Kaave  0  6.08  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14150  Painküla - Puurmani  0  15.487  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14162  Aidu - Kalana - Põltsamaa  0  17.42  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14170  Põltsamaa - Pajusi - Luige  1.33  8.99  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14170  Põltsamaa - Pajusi - Luige  1.4  7.2  Mõlemas suunas 2017-04-19  2017-10-10  Põltsamaa - Pisisaare  Alustatakse küna kaevega, teel otseselt tegevust ei toimu.   Jalgratta- ja jalgtee ehitus  Nordpoint OÜ 55 649 705   70  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
14175  Pikknurme - Põltsamaa  14.5  20.04  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14180  Puurmani - Tabivere  1.05  1.9  Mõlemas suunas 2017-03-03  2017-06-25  Puurmani    Kommunikatsioonide ehitus  Ehitusteenus OÜ 56 689 977  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
14206  Nava - Luua - Palamuse  0  8.52  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14209  Tabivere - Uhmardu  0  12.4  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-07-02    Liikuva iseloomuga töö, kiirust ei piirata.  Teekatte märgistööd  AS Signaal TM 51 17 560  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14209  Tabivere - Uhmardu  12.669  15.171  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-08-31  Maarja-Magdaleena - Uhmardu   Kiiruspiirang töötsoonis 30 km/h.  Kruusatee remont  53 457 099  70  Eesti Teed AS  Jõgeva maakond  
14219  Nava - Kärksi  0.01  0.03  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-06-30  Nava  Kaabli paigaldus kiiruspiirang töötsoonis 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984; Liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Jõgeva maakond  
15119  Jalalõpe - Rava  4.323  8.125  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-06-30    Muldkeha laiendamine, Kraavide kaevamine, Kruusa laotamine.  Kruusatee remont  52 74 213, liikluskorraldus 56 687 751  50  Tariston AS  Järva maakond  
15129  Paide - Roovere - Kuimetsa  0  3.5  Mõlemas suunas 2017-06-19  2017-06-27    Kiiruspiirang 30 km/h.  Pindamine  Lemminkäinen Eesti AS 53 330 710  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15150  Ambla - Rava  1.86  7.179  Mõlemas suunas 2017-05-16  2017-06-30    Teostatavad tööd: Muldkeha laiendamine, Kraavide kaevamine, Kruusa laotamine.  Kruusatee remont  52 74 213, liikluskorraldus 56 687 751  50  Tariston AS  Järva maakond  
15150  Ambla - Rava  9.574  12.68  Mõlemas suunas 2017-05-09  2017-06-30    Töötsooonis kiiruspiirang 30 km/h. Muldkeha laiendamine, Kraavide kaevamine, Kruusa laotamine.  Kruusatee remont  Tariston AS 52 74 213 liikluskorraldus 56 687 751  70  Vaata kontakt  Järva maakond  
16155  Silla - Jädivere  22.8  23  Pärisuunas 2017-02-01  2017-07-07  Vati  01.06.2017 teostatakse silla ja pealesõitude freesimistöid ja võib ette tulla lühiajalisi seisakuid (kuni 5 minutit).
01.06 või 02.06 suunatakse liiklus silla allavoolu poolsele poolele ja alustatakse silla ülesvoolu poolse poole lammutus- ja ehitustöödega.
Gabariidipiirang 3,5m. Üks sõidusuund on suletud. Töötsoonis kiirusepiirang 30km/h.  
Viadukti remont  Nordpoint OÜ 53 310 350  70  Vaata kontakt  Rapla maakond  
16160  Palivere - Oonga  0.94  2.46  Pärisuunas 2017-05-18  2017-07-15  Palivere  Kiiruspiirang töötsoonis 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  50 89 657   70  Lääne Teed OÜ   Lääne maakond  
17119  Sõmeru - Kabala  6.3  6.31  Mõlemas suunas 2017-06-20  2017-07-10    Teostatakse Rägavere- Mõedaka ja Sõmeru-Kabala ristmiku ümberehitust. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Tööd toimuvad tee kõrval  Teeremont  OÜ MAVETER 50 67 556  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17176  Viitna - Koljaku  7.02  7.03  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-06-30  Palmse  Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil. Pinnase suundpuurimine. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  50 56 277, liikluskorraldus 50 61 085  Vastavalt märkidele  ELTEL Networks AS  Lääne-Viru maakond  
17184  Potsu - Vihula  6.018  6.218  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-08-18  Areda  Silla kõrvale on rajatud ümbersõidupaun, laiusgabariit 4m
Seoses asfaldi freesimistöödega ja ajutise ümbersõidu ehitamisega suletakse Potsu- Vihula teel Areda sillal üks sõidusuund ja kehtestatakse kiituspiirang 30km/h.  
Sillaremont  56 267 677  Vastavalt märkidele  Tilts OÜ  Lääne-Viru maakond  
17192  Simuna - Vaiatu  5.422  9.676  Mõlemas suunas 2017-06-20  2017-06-25    Töötsoonis 30km/h.  Pindamine  Aktsiaselts Eesti Teed 52 76 058  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18115  Vooreküla - Puskaru  0  6.73  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-31  Õnne-Karilatsi  Tasanduskihi killustiku ning stabiliseerimiskihi materjalide paigaldamine, bituumenstabiliseerimine, pindamine, teepeenarde kindlustamine. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldab reguleerija ja foorid. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min. Töötsoonis 30km/h.  Teeremont  AS GRK Infra 50 52 791, liikluskorraldus 56 661 726  70  Vaata kontakt  Põlva maakond  
18116  Erastvere - Sillaotsa  1.75  1.85  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-08-14  Lajavango sild  15.05 kell 10.00 kuni 14.08 kell 08.00 liiklusele suletud. Ümbersõit tähistatud Sootare-Ritsiku-Kanepi-Nurme-Lajavangu kaudu. Teekonna pikenemine 7.2 km.  Sillaremont  58 001 733  Liiklus suletud  Leonhard Weiss Viater Ehitus AS  Põlva maakond  
18130  Sirvaste - Kitse  0  8.174  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-09-17    Üks sõidurada suletud. Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kruusatee remont  52 10 391, liikluskorraldus 51 42 951  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18141  Kosova - Vooreküla  0  14.044  Mõlemas suunas 2017-04-19  2017-09-17    Üks sõidurada on suletud, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Teeehitus  52 10 391; Liikluskorraldus AAV Teenused OÜ 51 42 951   Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18148  Maaritsa - Otepää  0.65  15.321  Mõlemas suunas 2016-10-03  2017-08-01  Maaritsa - Vana-Otepää  Kraavi kaevamistööd. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.
Tee- ja kergliiklustee ehitus. Tööde tsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Vajadusel on üks sõidusuund suletud, liiklust reguleeritakse fooride või reguleerijatega ning ligikaudne ooteaeg kuni 5 minutit.  
Teeremont  51 927 432, liikluskorraldus 51 13 701  Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18162  Himmaste - Rasina  1.604  9.321  Mõlemas suunas 2017-06-19  2017-10-20    Vajadusel tööde tsoonis üks sõidusuund suletud ning kiiruspiirang 30 km/h. Liiklust reguleeritakse reguleerijate ja fooridega ning ligikaudne ooteaeg kuni 5 minutit.  Kruusatee remont  AS TREV-2 Grupp 51 927 432 AS TREV-2 Grupp 53 051 925  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18165  Piigaste - Häätaru  0  5.06  Mõlemas suunas 2017-04-10  2017-06-30    Üks sõidurada on suletud, töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h. Tööd toimuvad tee kõrval.  Teeehitus  52 10 391; Liikluskorraldus AAV Teenused OÜ 51 42 951   Vastavalt märkidele  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
18240  Puskaru - Väimela  0  8.025  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-08-31  Vana-Kuuste vald  Tasanduskihi killustiku ning stabiliseerimiskihi materjalide paigaldamine, bituumenstabiliseerimine, pindamine, teepeenarde kindlustamine. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldab reguleerija ja foorid. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min. Töötsoonis 30km/h.  Teeremont  AS GRK Infra 50 52 791, liikluskorraldus 56 661 726  70  Vaata kontakt  Põlva maakond  
18240  Puskaru - Väimela  7  8  Mõlemas suunas 2017-06-21  2017-06-25      Pindamine  osaühing Üle 55 512 608  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18243  Niitsiku - Võmmorski  0  12  Mõlemas suunas 2017-06-18  2017-06-25    Töötsoonis 30/km/h  Teeremont  osaühing Üle 51 17 622 osaühing Üle 53 090 485  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18243  Niitsiku - Võmmorski  0  12  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-06-30    Asfalteerimine, teekatte parandus (liikuv töö).  Teeremont  osaühing Üle Altos Teed OÜ 53 090 485  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19112  Valgeranna tee  0.41  0.86  Mõlemas suunas 2017-06-25  2017-08-28    Töötsoonis kuni 30km/h.  Muu  Aktsiaselts TREF Nord 53 498 129  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19203  Are - Suigu  9.077  14.156  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-09-29    Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h. Üks sõidusuund suletud. Liiklus korraldatud fooride ja reguleerijatega. Ooteaeg tavaliikluses 5 min, tipptunnil kuni 10 min.  Teeehitus  53 498 129, liikluskorraldus 55 510 303  70  TREF Nord AS  Pärnu maakond  
19207  Pärnu-Jaagupi tee  0.49  1.42  Mõlemas suunas 2017-05-08  2017-08-29  Pärnu-Jaagupi  Tööd toimuvad tee kõrval. Kiiruspiirang 50 km/h.  Jalgratta- ja jalgtee ehitus  50 32 729  Vastavalt märkidele  TREF Nord AS  Pärnu maakond  
19276  Taali - Põlendmaa - Seljametsa  10.336  16.686  Mõlemas suunas 2017-06-18  2017-07-31    Tööde tsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Kruusatee remont  Aktsiaselts Eesti Teed 52 69 337 Aktsiaselts Eesti Teed 50 65 460  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19331  Rannametsa - Ikla  25.1  25.2  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-09-11  Treimani küla  Alates 18.05.2017 suletakse sild liiklusele ja liiklus suunatakse silla kõrvale rajatud ajutisele ümbersõidutammile, mille laiusgabariit on 4,0m ja kandevõime minimaalselt 44 tonni. Ümbersõidutammil kasutatakse eessuunaõiguse liiklusmärke.
Üks sõidusuund suletud.Liikluskorraldus on lahendatud isereguleeruvate eesõigusmärkidega. Kehtestud on gabariidipiirang 4m. Töid alustatakse ajutise liikluskorralduse paigaldamisega, tee-maaala puhastamine koos raadamise ja juurimisega, sillalt ja pealesõitudelt asfalti freesimisega ning silla kõrvale ajutise ümbersõidutammi rajamine.  
Sillaremont  Nordpont OÜ 53 310 350  30  Vaata kontakt  Pärnu maakond  
20148  Koikse - Purku  2  4.2  Mõlemas suunas 2017-06-22  2017-06-24    Maakaitsepäeva ja Jaanituli 23.juuni kella 8.00-st kuni 24.juuni kella 10.00-ni. Kiirus piiratud kuni 30km/h.  Üritus  48 65 619 52 58 191  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
20149  Kehtna - Põlma  0.054  5.955  Mõlemas suunas 2017-05-22  2017-07-28  Kehtna -Põldma  Üks sõidurada suletud. Liiklus on korraldatud fooridega. Ligikaudne ooteaeg on 5 min. Kiiruspiirang töötsoonis 50km/h.  Taastusremont  52 69 337 liikluskorraldus 51 02 095  70  Eesti Teed AS  Rapla maakond  
20170  Märjamaa - Konuvere  9.425  9.525  Mõlemas suunas 2017-04-03  2017-07-31  Härgoja sild  Sild liiklusele kinni. Ümbersõit silla kõrvalt ajutiselt ehitatud silla kaudu. Liiklus reguleeritud eesõigusmärkidega. Kiiruspiirang ajutisel sillal 30 km/h.  Sillaremont  Lihula Maaparandus AS 51 43 271 liikluskorraldus 56 986 490  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Rapla maakond  
21111  Tehumardi - Kogula  3.78  3.83  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-10-01  Kõrkküla  RMK mahasõitude rajamine. Tööd toimuvad tee kõrval  Muu  53 418 242 liikluskorraldus 52 88 718  70  Tariston AS  Saare maakond  
21111  Tehumardi - Kogula  10.69  10.692  Mõlemas suunas 2017-04-18  2017-10-01  Kõrkküla  RMK mahasõitude rajamine. Tööd toimuvad tee kõrval  Muu  53 418 242 liikluskorraldus 52 88 718  70  Tariston AS  Saare maakond  
21116  Üru - Pidula  6  9.089  Mõlemas suunas 2017-05-17  2017-06-30  Karujärve-Kuusiku  Tolmuvaba katte ehitus. Töötsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h.  Teeehitus  53 400 994  Vastavalt märkidele  Eesti Teed AS  Saare maakond  
21156  Pöide - Tornimäe - Kõrkvere  12.001  13.56  Mõlemas suunas 2017-05-16  2017-06-26  KÕRKVERE KÜLA  Tolmuvaba katte ehitus kruusateele.   Teekatendi remont/uuendus  53 400 994 liikluskorraldus 53 033 987  30  Eesti Teed AS  Saare maakond  
22103  Tartu - Ilmatsalu - Rõhu  5.897  5.899  Mõlemas suunas 2017-06-05  2017-08-25      Muu  AS TREV-2 Grupp 51 84 018 AS TREV-2 Grupp 5911 6300  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22140  Tõrvandi - Roiu - Uniküla  9.89  14.6  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-07-03    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 17.30-20.15. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876 Rein Taaramäe Rattaklubi  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22163  Uueküla - Annikoru  0  2.935  Mõlemas suunas 2016-11-16  2017-08-25    Kruusatee remont ja tolmuvaba katte ehitus. Kiiruspiirang 7o km/h.  Teeehitus  53 462 864, liikluskorraldus 51 18 104   70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22188  Kambja - Kodijärve  0.7  0.8  Mõlemas suunas 2017-06-27  2017-06-27  Pihlaka-Kopsumägi  Spordivõistlus „Trives Kambja Tervisejooksud“ kell 18.00-21.00. Ürituse ajal on kiirus piiratud kuni 30 km/h, liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  ATP Meelelahutus MTÜ 53 972 794   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22188  Kambja - Kodijärve  0.7  0.8  Mõlemas suunas 2017-07-25  2017-07-25  Pihlaka-Kopsumägi  Spordivõistlus „Trives Kambja Tervisejooksud“ kell 18.00-21.00. Ürituse ajal on kiirus piiratud kuni 30 km/h, liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  ATP Meelelahutus MTÜ 53 972 794   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22188  Kambja - Kodijärve  0.7  0.8  Mõlemas suunas 2017-08-29  2017-08-29  Pihlaka-Kopsumägi  Spordivõistlus „Trives Kambja Tervisejooksud“ kell 18.00-21.00. Ürituse ajal on kiirus piiratud kuni 30 km/h, liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  ATP Meelelahutus MTÜ 53 972 794   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Tartu maakond  
22210  Kõrveküla - Lähte  6.4  6.6  Mõlemas suunas 2017-07-05  2017-07-06    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 12.00-13.30. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22210  Kõrveküla - Lähte  9.2  9.5  Mõlemas suunas 2017-07-05  2017-07-06    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 12.00-13.30. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22238  Kallaste - Kokora - Sõõru  0.03  4.74  Mõlemas suunas 2017-05-17  2017-06-30  Kallaste - Välja  Tööd toimuvad tee kõrval. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984 liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ   70  CORLE OÜ   Tartu maakond  
22249  Koosa tee  0.18  0.36  Mõlemas suunas 2017-03-24  2017-06-30  Koosa küla  Kaablipaigaldustööd, mikrotorusüsteemi ehitus. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h, tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984; Liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Tartu maakond  
22250  Luunja - Kavastu - Koosa  0.01  1.61  Mõlemas suunas 2017-03-23  2017-06-30  Sirgu  Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna.  Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  70  CORLE OÜ   Tartu maakond  
22250  Luunja - Kavastu - Koosa  9.61  26.34  Mõlemas suunas 2017-03-24  2017-06-30  Koosa-Kavastu  Kaablipaigaldustööd, mikrotorusüsteemi ehitus. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h, tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984; Liikluskorraldus Matthäi Ehitus OÜ  70  Corle OÜ   Tartu maakond  
22251  Põvvatu - Luunja  3.55  4.82  Mõlemas suunas 2017-03-23  2017-06-30  Luunja  Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna.  Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  70  CORLE OÜ   Tartu maakond  
22256  Sava - Sääsküla  0.06  3.662  Mõlemas suunas 2017-06-09  2017-08-31  Sava - Sääsküla    Taastusremont  53 462 864 liikluskorraldus 55 33 968  70  Eesti Teed AS  Tartu maakond  
22260  Vana-Kastre - Roiu  0.02  0.63  Mõlemas suunas 2017-03-29  2017-06-30    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna  Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Tartu maakond  
22260  Vana-Kastre - Roiu  7.1  7.2  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-07-03    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 17.30-20.15. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22261  Kaagvere kooli tee  0.01  1.26  Mõlemas suunas 2017-03-29  2017-06-30    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna  Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  CORLE OÜ   Tartu maakond  
22265  Reola - Hammaste  12.3  12.8  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-07-03    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 17.30-20.15. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22270  Vana-Kastre - Kastre - Võnnu  0.3  20.17  Mõlemas suunas 2017-03-30  2017-06-30    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna.   Kommunikatsioonide ehitus  51 63 664  Vastavalt märkidele  Corle OÜ   Tartu maakond  
22280  Hammaste - Rasina  7.94  10.27  Mõlemas suunas 2017-05-16  2017-06-30  Lääniste-Kõnnu  Kaablipaigaldus. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  30  CORLE OÜ   Tartu maakond  
22282  Võnnu haigla tee  0.11  0.37  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-06-30    Kiiruse piirang töö tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h korraga kuni 300m pikkuse lõiguna.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 51 63 664 Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22286  Kõnnu - Ahunapalu  0.01  3.08  Mõlemas suunas 2017-05-16  2017-06-30  Kõnnu  Kaablipaigaldus. Tööd toimuvad tee kõrval.  Kommunikatsioonide ehitus  53 052 984  30  CORLE OÜ   Tartu maakond  
23129  Laatre - Antsla  11.7  13  Mõlemas suunas 2017-07-13  2017-07-14    Antsla vallaratatuur 2017. toimumine. Teel lühiajaliselt kuni 5 minutiks liiklus peatatud. Liiklust reguleeritakse.  Üritus  Hauka Veloklubi 50 45 749  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23143  Oona - Puka - Kõrepi  7.52  8.95  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-06-30    Paljasjuhtmete asendmine õhuliinikaabliga. Tööd toimuvad tee kõrval haljasalal teele paigaldatakse teetööde märgid töötsooni. Kiirust ei piirata.  Kommunikatsioonide ehitus  Kagu Elekter OÜ 53 442 282  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
23195  Otepää - Kääriku - Kurevere  7.3  8.1  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-07-04    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 12.00-14.00. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23195  Otepää - Kääriku - Kurevere  7.3  8.1  Mõlemas suunas 2017-07-04  2017-07-05    Jalgrattavõistlus „Tartu noortetuur“ kell 12.00-14.30. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Üritus  Rein Taaramäe Rattaklubi 55 17 876  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23204  Puka - Kuigatsi  0.06  0.21  Mõlemas suunas 2017-01-24  2017-07-01  Puka  Tööde pikenemine taastamistöödeks sobimatute ilmade tõttu.Vee ja kanal. trasside ehitus. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Üks sõidusuund suletud.  Kommunikatsioonide ehitus  51 26 337, liikluskorraldus 52 50 712  30  TREV-2 Grupp AS  Valga maakond  
23204  Puka - Kuigatsi  0.59  0.91  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-07-30    Paljasjuhtmete asendmine õhuliinikaabliga. Tööd toimuvad tee kõrval haljasalal teele paigaldatakse teetööde märgid töötsooni. Kiirust ei piirata.  Kommunikatsioonide ehitus  Kagu Elekter OÜ 53 442 282  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
23232  Kuigatsi - Savikoja  3.75  4  Mõlemas suunas 2017-05-15  2017-07-30    Paljasjuhtmete asendmine õhuliinikaabliga. Tööd toimuvad tee kõrval haljasalal teele paigaldatakse teetööde märgid töötsooni. Kiirust ei piirata.  Kommunikatsioonide ehitus  Kagu Elekter OÜ 53 442 282  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Valga maakond  
24123  Vastemöisa - Võlli - Suure-Jaani  13.691  17.88  Mõlemas suunas 2017-06-12  2017-10-15      Kruusatee remont  Sakala Teed OÜ 5143654 Sakala Teed OÜ 56281557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24128  Kildu - Oksa - Tõramaa  24.412  24.433  Mõlemas suunas 2017-06-08  2017-07-08    Töö on kolme 1500 mm betoontruubi (sealhulgas üks binokkel truup)ümberehitamine plasttruupideks.Kiiruspiirang 30 km/h.  Truubiremont  50 18 464, liikluskorraldus 58 440 240  30  Vooremaa Teed AS   Viljandi maakond  
24162  Loodi - Helme  7.261  21.709  Mõlemas suunas 2016-10-27  2017-07-15  Kassi-Kärstna  Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 84 018, liikluskorraldus 51 16 386  70  TREF AS  Viljandi maakond  
25103  Vaabina - Sõmerpalu  1.5  9.9  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-09-30  Liiva-Hänike  Tööde tsoonis 50 km/h.  Kruusatee remont  53 460 604  70  Eesti Teed AS  Võru maakond  
25120  Kikkaoja - Savira  0.2  1  Mõlemas suunas 2017-07-06  2017-07-09    07.07 kell 18.00 kuni 09.07 kella 08.00 "KÕU" muusikafestival.  Muu  56 491 593  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25148  Rõuge - Kurgjärve - Haanja  0  0.35  Mõlemas suunas 2017-07-08  2017-07-09  Rõuge  Rõuge Veepidu ja Paadiralli. Liikluse sulgemine 08.07.2017 kell 8.00 kuni 09.07.2017 kella 10.00.   Üritus  Rõuge Noorteklubi 58 104 002  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25148  Rõuge - Kurgjärve - Haanja  0.6  0.7  Mõlemas suunas 2017-06-30  2017-07-01    Spordiürituse toimumine. Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine 01.07.2017 kell 11.30-20.00  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 179  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25148  Rõuge - Kurgjärve - Haanja  0.6  0.7  Mõlemas suunas 2017-07-01  2017-07-02    Spordiürituse toimumine. Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine 02.07.2017 kell 12.20-13.20.  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 79  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25182  Vastseliina - Meremäe - Kliima  7.7  9.9  Mõlemas suunas 2017-06-22  2017-06-25    Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine ja peatumise keelamine vasakul pool teed 23.06.2017 kell 20.00-kuni 24.06.2017 kella 03.00-ni.  Üritus  785 6623  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25183  Antsla - Kanepi  0  0.4  Mõlemas suunas 2017-08-11  2017-08-13  Antsla  Hauka laada toimumine. Suletud on Veski tn, Kreutzwaldi tn- st, Võidu teeni. Ümber sõidud on tähistatud.  Üritus  Antsla Tarbijate Ühistu 513 9152 liikluskorraldus 51 39 152  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25186  Rõuge - Rebäse - Haanja  1.3  1.4  Mõlemas suunas 2017-06-30  2017-07-01    Spordiüritus. Kiiruspiirangu 50 km/h kehtestamine 01.07.2017 kell 8.00-8.10 ja kell 12.00-14.10.  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 14 176  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25186  Rõuge - Rebäse - Haanja  7.3  7.4  Mõlemas suunas 2017-06-30  2017-07-01    Spordiüritus. 2.2. Kiiruspiirangu 50 km/h kehtestamine 01.07.2017 kell 9.00-10.00 ja kell 12.30-16.00  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 79  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25194  Antsla - Haabsaare  0  0.22  Mõlemas suunas 2017-08-11  2017-08-13  Antsla  Hauka laada toimumine. Suletud on Jaani tn, Veski tn-st , Põllu tn-ni. Ümbersõidud on tähistatud.  Üritus  Antsla Tarbijate Ühistu 513 9152 liikluskorraldus 51 39 152  Liiklus suletud  Vaata kontakt  Võru maakond  
25195  Käätso - Rõuge - Luutsniku  7.65  7.8  Mõlemas suunas 2017-06-30  2017-07-01    Spordiürituse toimumine. Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine 01.07.2017 kell 11.00-20.00.  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 79  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25195  Käätso - Rõuge - Luutsniku  7.65  7.8  Mõlemas suunas 2017-07-01  2017-07-02    Spordiürituse toimumine. Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine 02.07.2017 kell 12.10-13.00.  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 79  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25195  Käätso - Rõuge - Luutsniku  7.94  7.99  Mõlemas suunas 2017-07-08  2017-07-09  Rõuge  Rõuge Veepidu ja Paadiralli.Kehtestatud parkimise keeld.08.07.2017 kell 8.00 kuni 09.07.2017 kella 10.00.   Üritus  Rõuge Noorteklubi 58 104 002  70  Vaata kontakt  Võru maakond  
25195  Käätso - Rõuge - Luutsniku  8  8.1  Mõlemas suunas 2017-06-30  2017-07-01    Spordiürituse toimumine. Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine 01.07.2017 kell 11.00-20.00.  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 79  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25195  Käätso - Rõuge - Luutsniku  8  8.1  Mõlemas suunas 2017-07-01  2017-07-02    Spordiürituse toimumine. Kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine 02.07.2017 kell 12.10-13.00.  Üritus  Spordiklubi Haanja Rattamaratonid 51 141 79  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25198  Mehka - Vastse-Roosa  8.6  8.9  Mõlemas suunas 2017-06-23  2017-06-25    Metsavenna talu jaanituli 2017 23.06 alates kella 9.00 kuni 25.06 kella 12.00ni. Kiirust alandatakse astmeliselt kuni 30km/h.  Üritus  Eventtime OÜ 56 273 074   Vastavalt märkidele  Vaata kontakt  Võru maakond  
25231  Kikkaoja - Roosiku  2.5  3  Mõlemas suunas 2017-07-14  2017-07-16    Üritus "Südamemuusika Festival 2017". Ürituse ajal on kehtestatud parkimise keeld.  Üritus  Roosiku Südames MTÜ 55967640 Roosiku Südames MTÜ 55967640  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25252  Kobela - Antsu  0  2.45  Mõlemas suunas 2017-07-13  2017-07-14    Antsla vallaratatuur 2017. toimumine. Võimalikud on teel liikluse lühiajalised sulgemised kuni 5 minutiks. Liiklust reguleeritakse.  Üritus  Hauka Veloklubi 50 45 749  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt