Tee nimetus Algus km Lõpp km Kehtivuse suund Alates Kuni Asukoht Kirjeldus Põhjus Kontakt Piirang Teostaja Maakond
1  Tallinn - Narva  17.2  18.7  Mõlemas suunas 2017-10-23  2017-10-25    24.10-25.10 toimuvad igapäevaselt orienteeruvalt kell 14.00 tee kõrval lõhkamistööd, mille tõttu peatatakse ohutuse tagamiseks liiklus mõlemas suunas ca viieks minutiks.  Muu  Tallinna Teede Aktsiaselts 53 444 726 OÜ KIIRWARREN.KL 55 10 103  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  23  23.1  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  173.5  173.8  Mõlemas suunas 2017-09-18  2017-11-16    Tööd toimuvad tee kõrval.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 16 831 53 447 156  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  185.8  187.7  Mõlemas suunas 2017-09-17  2018-01-08    Tööde tsoonis 50 km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 466 664 51 26 736  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1  Tallinn - Narva  205.8  206  Mõlemas suunas 2017-10-09  2017-11-23    Tööd toimuvad tee kõrval.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 16 831 53 447 156  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  11.37  11.38  Mõlemas suunas 2017-10-15  2017-11-03    Tankla viaduktil seoses uhtumiste taastamistöödega. Töid teostatakse viadukti nõlvadel ja viadukti all oleva sõidutee küljest.  Teeremont  HIGHWAY ENGINEERING OÜ 52 13 070  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  13  20  Mõlemas suunas 2017-10-22  2017-10-31    Teepeenarde eemaldus. Tööd toimuvad nii Tallinna-Tartu kui ka Tartu-Tallinna suunal.  Muu  AS Tariston 53 044 937  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  131  135.1  Mõlemas suunas 2017-04-17  2017-10-31  Annikvere-Neanurme  Töötsoonis 50km/h.  Teeehitus  GRK INFRA AS 51 60 699 liikluskorraldus 51 987 058  70  Vaata kontakt  Jõgeva maakond  
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  160.7  168.1  Mõlemas suunas 2017-07-26  2017-12-15    Möödasõidualade ehitus. Tööde tsoonis 50 km/h. Töötsoonis kitsenemine kuni 6,5 m tee laiuseni.  Teeremont  Nordecon AS 57 802 345 Nordecon AS 59 070 109  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
2  Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa  174.7  177.2  Mõlemas suunas 2017-10-04  2017-11-01    Kardla-Vorbuse lõigu ümberehitus. Tööde tsoonis 50 km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 61 466 Lõunaliiklus OÜ 52 484 00  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  18  18.8  Mõlemas suunas 2017-07-23  2017-10-26    Tööde tsoonis 30 km/h. Vajadusel liiklust reguleeritakse fooride või reguleerijatega.  Teeremont  Osaühing N&V 53 612 688 Osaühing N&V 53 468 293  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  58.908  58.908  Mõlemas suunas 2017-10-03  2017-10-30    Lohusuu silla deformatsiooni vuukide remont pool-poolega liiklust sulgedes. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse eesõigusmärkidega.  Muu  Osaühingu Tilts Eesti filiaal 56 267 677  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  139.3  146.617  Mõlemas suunas 2017-09-18  2017-10-30    20.10 alustatakse asfalteerimisega. Tööde ajal on üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad.  Teeremont  RoadWest OÜ 51 999 488 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
3  Jõhvi - Tartu - Valga  218.25  218.27  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-11-26    Õhuliinide demonteerimine teekaitsevööndis. Kiirust ei piirata.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Empower Aktsiaselts 51 60 832  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  14.59  24.55  Mõlemas suunas 2017-09-11  2017-10-31    Teeäärsed kommunikatsioonide kaevetööd. Kiiruspiiranguid ei ole  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Empower Aktsiaselts 51 796 40  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  28  37  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-12-01    Ääsmäe-Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitus. Üld kiiruspiirang 70 km/h, vajadusel lõiguti 50 km/h. Liiklus on suunatud 1+1 sõidusuunale vastavalt olukorrale paremale või vasakule tee serva.  Teeremont  Nordecon AS 50 80 730 52 18 763  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  64.099  64.15  Mõlemas suunas 2017-10-19  2017-10-24    Kaablipaigaldus Orgita külas.Tööd toimuvad tee ääres.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  AS Connecto Eesti 50 48 961 AS Connecto Eesti 50 48 961  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  115.7  120.6  Mõlemas suunas 2017-10-24  2017-11-03    Töö on liikuva iseloomuga. Üks sõidusuund on ajutiselt suletud puuraugu tegemise ajaks (ca 20 min), 20 m pikkuselt. Liiklust reguleeritakse eesõigusmärkidega.  Geoloogiline uuring  Osaühing Rei Geotehnika 51 77 548  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  120  122.8  Mõlemas suunas 2017-06-26  2017-12-02    Liiklus toimub üle Nurmeveski silla, töötsoonis kiirus piiratud astmeliselt kuni 30 km/h.  Muu  OÜ NURME TEEDEEHITUS 50 32 728 AS TREV-2 Grupp 53 327 667  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  130.449  131  Mõlemas suunas 2017-10-22  2017-10-24    Üks sõidurada on suletud.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Empower Aktsiaselts 51 26 088  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
4  Tallinn - Pärnu - Ikla  140.335  141.335  Mõlemas suunas 2017-08-29  2017-10-31    Reiu ristmiku ümberehitus, töötsoonis kiiruspiirang kuni 50km/h.  Muu  Lemminkäinen Eesti AS 51 39 761 Lemminkäinen Eesti AS 58 604 414  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  16.1  28.2  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-10-23  Kuiaru-Mannare  21.08-21.09 toimuvad asfalteerimistööd. Kiirus on piiratud 50km/h ja liiklust reguleerivad reguleerijad.  Taastusremont  53 010 245; Liikluskorraldus 50 13 065  70  TREV-2 Grupp AS  Pärnu maakond  
5  Pärnu - Rakvere - Sõmeru  87.6  94.1  Mõlemas suunas 2017-03-26  2017-11-02    Objektil teostatakse liikluskorraldusvahendite paigaldamistöid ja heakorratöid.  Teeremont  Verston Ehitus OÜ 53 327 683 RoadWolf OÜ 51 55 709  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
6  Valga - Uulu  34.8  34.9  Mõlemas suunas 2017-08-17  2017-12-28    Silla ehitustööd. Ümbersõit on tähistatud kõrvaloleva ajutise silla kaudu.  Muu  Aktsiaselts Vensen 50 62 579  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
6  Valga - Uulu  114.6  122  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-10-31    Sidekaablite paigaldamine maantee serva pinnasesse. Tööde ajal võib esineda kiiruse piiranguid. Tööd on liikuva iseloomuga.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Eltel Networks AS 53 402 460  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
8  Tallinn - Paldiski  23.46  23.73  Mõlemas suunas 2017-10-17  2017-12-16    23.10 teostatakse teekatte freesimistöid. km 23,5-23,7 suletakse freesimistööde ajaks Keilasse minev suund ja liiklust reguleeritakse reguleerijatega. Tööde algus 9.00. 23.10.17 teostatakse Kumna tee katte freesimistöid. Tööde tegemise ajal on üks sõidurada suletud. Kitsendatakse Paldiski mnt -l Keilasse minevat suunda km 23,46- 23,73. Sõidutee minimaalne laus 7,0 m ja kiirus on piiratud 50 km/h. Kumna teel kitsendatakse km 0- 0,3 Kumnasse minevat suunda. Kiiruspiirang 40 km/h.  Teeremont  Nordecon AS 56 607 223 50 68 608  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
9  Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla  19.86  19.9  Mõlemas suunas 2017-10-22  2017-11-30    Töö toimub suure tee kõrval ja liiklust häiritakse ainult asfalteerimisel, kokkupuutel Haapsalu maanteega.  Teeremont  Altos Teed OÜ 53 063 643 Ramudden OÜ  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
10  Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare  56.3  65  Mõlemas suunas 2017-05-06  2017-10-23    Alates 03.10 mahasõitude ja peenarde ehitus. Töötsoonis piirang 70 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 53 359 067 OÜ Teehoiu Partnerid  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  0.6  2.8  Mõlemas suunas 2017-10-08  2018-11-14    Alates 17.10 õhtust on km 2,1-2,2 liiklus suunatud ümberpõikega kõrvalolevale ümbersõiduteele. 09.10-10.10 teostatakse freesimistöid, peale seda alustatakse muldkeha ehitusega. Lõigul km 2,1 - 2,8, paremal pool, käib muldkeha, dreenkihi ja killustikaluse ehitus. Ehituse ajaks on kitsendatud olemasolev teekate 7,0 m peale ning tähistatud. Kehtestatud on massipiirang 8T. Kohalikele elanikele on ligipääs kinnistutele tagatud. Eriveoste puhul peab kasutama reguleerijaid, sest viaduktil on kitsendatud olud ning sõita tuleb kahe sõiduraja keskel. Palun jälgida ajutist liikluskorraldust ning pidada kinni kehtivatest liikluspiirangutest!  Teeremont  Nordecon AS 53 082 983 53 461 767  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  2.8  6  Mõlemas suunas 2016-10-09  2017-12-10    13.10 kell 22:00 suletakse üks sõidurada Lagedi viaduktil. Tööde tegemise aeg on 22:00-06:00. Liiklust korradavad reguleerijad. Alates 18.09 muudetakse liikluskorraldust Lagedi raudtee ülesõidu juures. Suletakse Lagedile minejate ja Lagedilt tulijate jaoks vasakpööre ning soovitud suunda saamiseks tuleb sõita lähima tagasipöördekohani. Sõjamäe tee ots on endiselt suletud. Liiklus on uuel teel ning kõikide pöörete võimaldamiseks on rajatatud 3 ringristmikku. Lagedi ülesõidu juures on kitsendused. Ümberpõike kohtades on soovitatav kiirus 30km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 51 09 332 Osaühing Roadservice 51 987 058  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  6  9.7  Mõlemas suunas 2017-08-30  2017-11-30    Raadamistööd km 6,0-9,7. Põhitee ehitus paremal niidil km 6,0-7,8.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 51 54 421 52 19 103  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  24.42  25.4  Mõlemas suunas 2017-09-28  Lõpp määramata      Muu    110  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  24.42  25.4  Mõlemas suunas 2017-09-28  Lõpp määramata      Muu    110  Vaata kontakt    
11  Tallinna ringtee  25.4  29.2  Mõlemas suunas 2017-09-22  Lõpp määramata      Muu    110  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  7.2  21  Mõlemas suunas 2017-07-12  2017-11-01    Töötsoonis 50km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 53 419 684 Lemminkäinen Eesti AS 53 019 001  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  21  23.677  Mõlemas suunas 2017-09-21  2017-10-31    Asfalteerimine. Üks sõidusuund suletud, liiklust korraldb reguleerija ja foorid. 30km/h.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 61 466 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  66.5  69  Mõlemas suunas 2017-08-20  2017-11-20    Tööde tsoonis 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Sakala Teed OÜ 51 43 654 56 281 557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  66.5  69  Mõlemas suunas 2017-08-29  2017-11-18    Tööde tsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Sakala Teed OÜ 51 43 654 Sakala Teed OÜ 55 628 1557  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  86.769  86.869  Mõlemas suunas 2017-10-04  2017-11-09    Ehitustööde esimeses faasis paigaldatakse ajutine liikluskorraldus ja freesitakse asfaltkatend 50 m ulatuses mõlemale poole silda. Ojapere silla ümberehitustööd teostatakse pool-poolega meetodil. Palume jälgida ajutist liikluskorraldust. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang (max laius 3 m).  Teeremont  Nordpont OÜ 53 310 350  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
92  Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme  93.048  101.268  Mõlemas suunas 2017-05-29  2017-11-22  Kõpu vald  Üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega, ooteaeg 5-10minutit. Töötsoonis 30km/h.  Teekatendi remont/uuendus  51 09 332, liikluskorraldus 53 804 929  50  Lemminkäinen Eesti AS   Viljandi maakond  
12  Kose - Jägala  2.285  2.4  Mõlemas suunas 2017-10-16  2017-10-28    Ohutussaare ehitus. Töö töötsoonis kiirusepiirang 30 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 53 010 245 53 325 071  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
12  Kose - Jägala  36.796  36.796  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15  Tallinn - Rapla - Türi  5.3  5.31  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-30    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17  Keila - Haapsalu  67.92  68.07  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-11-01    Rannaküla silla remont. Üks sõidusuund suletud, Alates 08.09.2017 toimub liikluse reguleerimine fooridega. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Muu  osaühing TAVT 53 627 418  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25  Mäeküla - Koeru - Kapu  21.5  22.45  Mõlemas suunas 2017-09-21  2017-11-12    Tööd toimuvad tee kõrval.  Kergliiklustee ehitus  AS Tariston 53 026 698  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
27  Rapla - Järvakandi - Kergu  32.868  38.132  Mõlemas suunas 2017-08-23  2017-12-25    14.09–13.10 stabiliseerimis kihi ehitus ja segamine, SUUREM MÄÄRDUMISE OHT, (kiiruspiirang 50km/h), liiklust reguleeritakse fooridega, ooteaeg 5-10min. 16.10–31.10 asfalteerimistööd, (kiirusepiirang 50km/h), liiklust reguleeritakse reguleerijatega.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 57 501 199  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
39  Tartu - Jõgeva - Aravete  1  3.4  Mõlemas suunas 2017-09-26  2017-12-15    Tööde tsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Teeremont  aktsiaselts TREF 51 621 75  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
39  Tartu - Jõgeva - Aravete  32.1  41.25  Mõlemas suunas 2017-10-11  2017-12-01    Sidekaabli paigaldustööd. Töö on liikuva iseloomuga. Kiiruse piirang tööde tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
43  Aovere - Kallaste - Omedu  30.7  40.751  Mõlemas suunas 2017-04-03  2017-12-01    Raadamistööd ja truupide ehitamine. Kilomeetritel 40,7 - 39,2 toimuvad tee muldkeha ehitustööd, suletud on üks sõidusuund, liiklust reguleeritakse valgusfooridega ja antud piirkonnas on kiirust piiratud 30 km/h-le. Kilomeetritel 39,2 - 35,7 on olemasolev teekatend ära freesitud ja antud piirkonnas on kiirust piiratud 50 km/h-le.   Teeehitus  51 43 758, liikluskorraldus 51 84 820  70  TREV-2 Grupp AS  Tartu maakond  
45  Tartu - Räpina - Värska  16.5  17.14  Mõlemas suunas 2017-10-02  2017-10-31    Tööde tsoonis 30 km/h. Tööde tsoonis üks sõidusuund suletud.  Teeremont  Lemminkäinen Eesti AS 52 61 466 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
45  Tartu - Räpina - Värska  85.3  85.4  Mõlemas suunas 2017-08-29  2017-10-30    Liiklus häiritud ei ole.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Ericsson Eesti Aktsiaselts 53 366 625  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
46  Tatra - Otepää - Sangaste  20.108  20.109  Mõlemas suunas 2017-08-17  2017-12-28    Silla ehitustööd. Ümbersõit on tähistatud kõrvaloleva ajutise silla kaudu.  Muu  50 62 579  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
52  Viljandi - Rõngu  0.1  7  Mõlemas suunas 2016-09-14  2017-10-31  Viiratsi - Pirmastu  Katteparandustööd ja märgistustööd. Vajadusel on üks sõidusuund suletud ja liiklus reguleeritud eesõigus märkidega. Töötsoonis kiiruspiirang kuni 50km/h.   Teeremont  Nurme Teedeehitus OÜ 55 596 565, liikluskorraldus 51 52 749  70  Vaata kontakt  Viljandi maakond  
55  Mõisaküla tee  0.35  3.5  Mõlemas suunas 2017-06-02  2017-11-01  Lasari - Mõisaküla  Üks sõidusuund suletud. Liiklus on korraldatud fooridega. Ligikaudne ooteaeg on tavaliikluses 5 min. Tipptunnil 10 min. Kiiruspiirang töötsoonis 50km/h. Kehtestatud on massipiirang 8T.  Taastusremont  53 498 129 liikluskorraldus 56 984 594  70  TREF Nord AS  Viljandi maakond  
61  Põlva - Reola  0  22  Mõlemas suunas 2017-07-16  2017-11-15    Üks sõidusuund suletud. Liiklus reguleeritud fooridega. Ligikaudne ooteaeg kuni 10 min. Kiiruspiirang vajadusel kuni 30 km/h.  Teeremont  AS TREV-2 Grupp 53 359 067 Lõunaliiklus OÜ 53 583 586  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
66  Võru - Verijärve  0.01  0.35  Mõlemas suunas 2017-08-09  2017-10-31    Tööde tsoonis 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  KVL Tehnika OÜ 50 431 72 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
67  Võru - Mõniste - Valga  2.49  3.08  Mõlemas suunas 2017-08-09  2017-10-31    Tööde tsoonis 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  KVL Tehnika OÜ 50 431 72 Lõunaliiklus OÜ 52 48 400  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
67  Võru - Mõniste - Valga  64.76  64.9  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-11-26    Õhuliinide demonteerimine teekaitsevööndis. Kiirust ei piirata.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Empower Aktsiaselts 51 60 832  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
67  Võru - Mõniste - Valga  77.2  79.7  Mõlemas suunas 2017-09-17  2017-10-30    Seoses Võru tänava ehitustöödega on ajavahemikul 18.09.2017-30.10.2017 liiklusele suletud.  Teeremont  AS VALMAP GRUPP 53 412 885  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
69  Võru - Kuigatsi - Tõrva  9.41  22.07  Mõlemas suunas 2017-10-08  2017-11-09    50km/h.  Geoloogiline uuring  55 36 289  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
85  Liiapeksi - Loksa  10  15.4  Mõlemas suunas 2017-08-29  2017-11-02    Tööde tsoonis 30 km/h. Vajadusel korraldavad liiklust reguleerijad.  Teeremont  Aktsiaselts TREF Nord 50 704 67 Aktsiaselts TREF Nord 53 062 000  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
90  Põlva - Karisilla  11.295  27.5  Mõlemas suunas 2017-04-24  2017-11-26  Soohara - Niitsiku  Alates 02.06-02.12 Reo silla remont km 14.4-14.5.
Töötsoonis kiiruspiirang 30km/h ja 50 km/h. Üks sõidusuund on suletud.Liiklus on korraldatud fooridega. Tavaliikkluses ooteaeg 2 min.  
Teeehitus  51 927 432, liikluskorraldus 51 13 701  70  TREV-2 Grupp AS  Põlva maakond  
1102  Kodasoo  0.85  0.878  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-11-01    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h. Töid teostatakse kella 8.00-20.00  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1105  Kahala  0.1  1.4  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
1163  Loovälja lõunaring  0  0.784  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenrade kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11125  Perila - Jäneda  24.119  28.35  Mõlemas suunas 2017-07-30  2017-11-03      Muu  Aktsiaselts TREF Nord 50 70 467 Aktsiaselts TREF Nord 53 062 000  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11128  Kehra jaama tee  0  0.86  Mõlemas suunas 2017-09-04  2017-11-19      Teeremont  Warren Teed OÜ 56 223 356  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
11178  Ämari tee  0  2.2  Mõlemas suunas 2017-09-13  2017-12-14    Tööd toimuvad tee kõrval.  Kergliiklustee ehitus  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 860  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11188  Kumna tee  0  0.3  Mõlemas suunas 2017-10-17  2017-12-16      Teeremont  Nordecon AS 56 607 223 50 68 608  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11191  Harku - Rannamõisa  5.88  5.89  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-30    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega.Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11240  Tõdva - Hageri  0.01  0.1  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega.Töötsooni kiiruspiirang 50km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11241  Kasemetsa - Kiisa  0.1  0.2  Mõlemas suunas 2017-10-15  2017-10-26    Kasemetsa raudteejaama parkla ehitus. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Tallinna Teede Aktsiaselts 55 642 902  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11241  Kasemetsa - Kiisa  0.6  0.65  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-30    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega.Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu    Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11242  Kasemetsa tee  0  1.1  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-11-04    Vee ja kanal. trassi ehitus. Üks sõidusuund suletud. Kiirus 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Tallinna Teede Aktsiaselts 56 804 842 55 642 902  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11262  Ruu - Ihasalu  10.8  10.9  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-11-01    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11270  Kuusalu - Leesi  19.507  19.507  Mõlemas suunas 2017-08-31  2017-12-01    Toimub riigiteelt erateele mahasõidu tee remont.  Muu  53454895  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11280  Loksa - Viinistu  0.085  0.885  Mõlemas suunas 2017-09-12  2017-11-01    Üks sõidurada on suletud, liiklust korraldavad reguleerijad.  Teeremont  Aktsiaselts TREF Nord 50 70 467 53 062 000  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11285  Loksa - Pärispea  0  1.1  Mõlemas suunas 2017-09-07  2017-11-01    Üks sõidurada on suletud, liiklust korraldavad reguleerijad.  Teeremont  Aktsiaselts TREF Nord 50 70 467 53 062 000  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11288  Ulliallika - Kolga  0  0.03  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenrade kindlustamist munakividega.Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11300  Lagedi - Aruküla - Peningi  1.8  1.9  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11330  Järveküla - Jüri  5.72  9.42  Mõlemas suunas 2017-09-26  2017-11-30    22. oktoober on liiklusele suletud kell 10.00-12.00 Jüri bensiinijaama ja Viadukti tee ristmik (Viadukti põik-Põrguvälja tee ristmik). 21. oktoober on liiklusele suletud kell 9.00-11.00 Assaku-Jüri maantee Järve ja Raeküla tee ristmikul (km 0,0-1,5). 20. oktoober on liiklusele suletud: kell 9.30-12.00 Assaku ramp (Veski-Järve tee); kell 14.00-16.00 Järveküla-Jüri maantee (Järve põik-Graniidi tee). Ümbersõidud on korraldatud vastavatelt märkidele.  Teeremont  Osaühing Viamer Grupp 56 151 540 Ramudden OÜ 51 13 525  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11340  Tallinn - Saku - Laagri  6.2  6.2  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11340  Tallinn - Saku - Laagri  11.5  13.5  Mõlemas suunas 2017-08-31  2017-10-31    Saku-Juuliku ja Murumäe ristmik. Saku-Jälgimäe-Tänassilma kergliiklustee ehitus, kus kergliiklustee kulgeb paraleelselt Tallinn-Saku-Laagri kõrvalmaanteega.Kergliiklustee asetseb sõiduteest valdavalt 10m kaugusel sõiduteest. 70km/h.  Kergliiklustee ehitus  Viaston Infra OÜ 50 88 477 AS Signaal TM 51 38 935  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11340  Tallinn - Saku - Laagri  14.6  17  Mõlemas suunas 2017-10-11  2017-12-01    Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Piirdetööd  Viaston Infra OÜ 50 88 477 AS Signaal TM 51 38 935  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11390  Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna  26  26.02  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-10-31    Teostatakse teepeenrade kindlustamist munakividega Vääna tee bussipeatuses. Töid teostakse kella 8.00-20.00.Töötsoonis kehtestatud kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11401  Laagri - Harku  5.57  5.78  Mõlemas suunas 2017-10-19  2017-12-29      Trasside/kommunikatsioonide ehitus  osaühing Petro-Elekter 56 683 349 OÜ Warren Safety 51 49 231  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11410  Kiia - Vääna-Viti  0.42  0.53  Mõlemas suunas 2017-05-01  2017-11-01    Vee ja kanal.trasside ehitus.  Kommunikatsioonide ehitus  Santeh-Ehituse OÜ 50 69 782  50  Vaata kontakt  Harju maakond  
11411  Vääna - Keila-Joa  6.4  6.5  Mõlemas suunas 2017-10-10  2017-11-01    Teostatakse teepeenarde kindlustamist munakividega. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Muu  Warren Teed OÜ 56 223 356 Warren Teed OÜ 56 804 910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11421  Laagri - Hüüru  1.866  1.966  Mõlemas suunas 2017-09-26  2018-06-01    Karutiigi silla ümberehitus. Ajavahemikul 02.10 – 02.12.2017 on sild liiklusele suletud ning ümbersõit käib marsruudil Laagri-Harku-Hüüru-Alliku. Teekond pikeneb 7,3 km.  Muu  Osaühing NORDPOINT 56 502 500 53 320 142  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
11421  Laagri - Hüüru  1.866  1.966  Mõlemas suunas 2017-10-01  2017-12-03    Karutiigi silla ümberehitus. Ajavahemikul 02.10 kell 8.00 kuni 02.12.2017 kell 18.00 on sild liiklusele suletud ning ümbersõit käib marsruudil Laagri-Harku-Hüüru-Alliku. Teekond pikeneb 7,3 km.  Muu  Osaühing NORDPOINT 56 502 500 53 320 142  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
13103  Lüganuse - Oandu - Tudu  0  6.1  Mõlemas suunas 2017-10-18  2017-10-30      Teeremont  Tallinna Teede Aktsiaselts 53 444 726 56 804 924  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13111  Kauksi - Vasknarva  12.9  13  Mõlemas suunas 2017-10-03  2017-10-30    Alajõe silla deformatsiooni vuukide remont pool-poolega liiklust sulgedes. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse eesõigusmärkidega  Muu  Osaühingu Tilts Eesti filiaal 56 267 677  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13115  Kohtla - Kohtla-Nõmme  0  0.87  Mõlemas suunas 2017-10-16  2017-12-21    30km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Eltel Networks AS 50 68 195 Aktsiaselts Eesti Teed 50 61 085  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13126  Kohtla-Järve - Mäetaguse  13.713  22.62  Mõlemas suunas 2017-10-09  2017-12-21    Tööd toimuvad tee kõrval.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Eltel Networks AS 50 68 195 Aktsiaselts Eesti Teed 50 61 085  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
13155  Tärivere - Iisaku  0  1.3  Mõlemas suunas 2017-07-27  2017-10-31    Töötsoonis 30km/h.  Kergliiklustee ehitus  52 60 768 53 042 010  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14203  Tabivere jaama tee  0.24  1.69  Mõlemas suunas 2017-10-02  2017-10-31    Töö on liikuva iseloomuga.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 5163664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14208  Kärksi - Elistvere  0.51  6.11  Mõlemas suunas 2017-10-05  2017-10-31    Kaablipaigaldus. Vajadusel piirang kuni 30km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14211  Kudina - Maarja  6.5  7.36  Mõlemas suunas 2017-09-26  2017-11-01    Kiiruse piirang tööde tegemise ajal vajadusel kuni 30 km/h.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Corle OÜ 51 63 664  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
14230  Pataste - Välgi - Alatskivi  15.272  24.771  Mõlemas suunas 2017-07-09  2017-12-16    Üks sõidusuund on suletud. Kehtestatud on kiiruspiirang 30km/h või 50km/h vastavalt võimalusele.  Kruusatee remont  aktsiaselts TREF 52 12 500 aktsiaselts TREF 51 54 501  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15133  Käravete - Aravete  2.25  3.05  Mõlemas suunas 2017-09-03  2017-11-14    Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Osaühing Viamer Grupp 56 151 540 Osaühing Viamer Grupp 56 151 540  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15143  Seidla - Järva-Jaani  6  6.2  Mõlemas suunas 2017-10-04  2017-10-31    Puidu hakketööd. Tööde tsoonis on kiirus piiratud ja üks sõidusuund suletud.  Muu  Osaühing Lakiro 50 32 731  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15150  Ambla - Rava  7.179  9.207  Mõlemas suunas 2017-09-20  2017-11-05    Teostatakse muldkeha laiendamist, kruusa laotamist ja kraavide kaevamist. Kiirust piiratakse töötsoonis kuni 50km/h.  Muu  AS Tariston 56 687 751  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15152  Kalitsa - Koeru - Udeva - Preedi  17.111  21.65  Mõlemas suunas 2017-09-20  2017-11-05    Teostatakse muldkeha laiendamist, kruusa laotamist ja kraavide kaevamist. Kiirust piiratakse töötsoonis kuni 50km/h.  Muu  AS Tariston 56 687 751  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
15154  Järva-Jaani - Kodasema  4.361  9.16  Mõlemas suunas 2017-09-20  2017-11-05    Teostatakse muldkeha laiendamist, kruusa laotamist ja kraavide kaevamist. Kiirust piiratakse töötsoonis kuni 50km/h.  Muu  AS Tariston 56 687 751  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
17143  Moe - Nõmmküla  0  1.3  Mõlemas suunas 2017-08-13  2017-10-31    Tööd toimuvad tee kõrval, vajadusel kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Warren Teed OÜ 56 804 910 56 223 356  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18118  Karilatsi - Heisri  1.933  2.033  Mõlemas suunas 2017-08-01  2017-10-31    Remonttööd Tõdu sillal. Töötsoonis on kiirus piiratud 30 km/h.  Muu  Nordpont OÜ 56 502 500 Nordpont OÜ 53 320 142  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
18175  Põlgaste - Roosi  0  1.226  Mõlemas suunas 2017-10-11  2017-12-31    Töötsoonis kiiruspiirang kuni 30 km/h.  Kergliiklustee ehitus  Asfaldigrupp OÜ 50 87 680 56 155 986  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19219  Are - Elbu  0.98  0.99  Mõlemas suunas 2017-10-23  2017-10-25    Töö on liikuva iseloomuga. Üks sõidusuund on ajutiselt suletud puuraugu tegemise ajaks (ca 20 min), 20 m pikkuselt. Liiklust reguleeritakse eesõigusmärkidega.  Geoloogiline uuring  Osaühing Rei Geotehnika 51 77 548  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19270  Suigu - Tootsi  3.3  3.4  Mõlemas suunas 2017-09-11  2017-10-31    Sillaremont.  Truubiremont  HIGHWAY ENGINEERING OÜ 52 13 070  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19272  Tori - Massu  1  1.1  Mõlemas suunas 2017-09-11  2017-10-31    Sillaremont.  Truubiremont  HIGHWAY ENGINEERING OÜ 52 13 070  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19333  Uulu - Soometsa - Häädemeeste  0  0.3  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-10-31    Sidekaablite paigaldamine maantee serva pinnasesse. Tööde ajal võib esineda kiiruse piiranguid. Tööd on liikuva iseloomuga.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Eltel Networks AS 53 402 460  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19340  Uulu - Laadi  0  3.17  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-10-31    Sidekaablite paigaldamine maantee serva pinnasesse. Tööde ajal võib esineda kiiruse piiranguid. Tööd on liikuva iseloomuga.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Eltel Networks AS 53 402 460  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
19344  Surju - Saunametsa  0  1.6  Mõlemas suunas 2017-09-24  2017-10-31    Sidekaablite paigaldamine maantee serva pinnasesse. Tööde ajal võib esineda kiiruse piiranguid. Tööd on liikuva iseloomuga.  Trasside/kommunikatsioonide ehitus  Eltel Networks AS 53 402 460  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
20145  Ülejõe - Ridaküla  0.4  0.5  Mõlemas suunas 2017-10-20  2017-10-23    Sulgemine perioodil 21.10 kell 8.00 kuni 22.10 kell 20.00. Olemasoleva truubi langetamine ja aluste ehitus. 23.10 asfalteerimistööd suletud üks sõidusuund.  Truubiremont  Warren Teed OÜ 56 223 356 56 80 4910  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
20145  Ülejõe - Ridaküla  0.4  0.5  Mõlemas suunas 2017-10-22  2017-10-23    23.10 asfalteerimistööd suletud üks sõidusuund.  Truubiremont  Warren Teed OÜ 56 223 356 56 80 4910  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
20171  Märjamaa - Valgu  0.2  0.8  Mõlemas suunas 2017-10-18  2017-10-26    Hoone lammutustööd.  Muu  Lammutustööd OÜ 53 311 586  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
21133  Kuressaare - Püha - Masa  1.45  1.75  Mõlemas suunas 2017-08-14  2017-10-30    Üks sõidurada on suletud, ligikaudne ooteaeg on kuni 5 minutit.  Muu  Osaühing Klotoid 52 23 129  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22220  Lähte - Elistvere  0.08  1.62  Mõlemas suunas 2017-08-07  2017-11-01    Lähte-Äksi lõik. Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kergliiklustee ehitus  osaühing TAVT 56 229 446  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22256  Sava - Sääsküla  0  3.662  Mõlemas suunas 2017-06-01  2017-10-31      Kruusatee remont    Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22270  Vana-Kastre - Kastre - Võnnu  13.016  16.836  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-11-01    Töötsoonis kiirus piiratud vastavalt vajadusele.  Kruusatee remont    Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22280  Hammaste - Rasina  1.22  1.32  Mõlemas suunas 2017-07-03  2017-10-27    Liiklus suunatakse alates 12.07 kuni 12.10 silla kõrval asuvale ajutisele sillale. Kehtib laiusgabariidipiirang 4,0 m.  Truubiremont  osaühing TAVT 56 229 446  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22285  Lääniste - Vanamõisa  6.826  6.9  Mõlemas suunas 2017-10-24  2017-11-07    Suletud liiklusele 25.10 kell 8.00 kuni 7.11 kell 20.00.  Truubiremont  AS TREV-2 Grupp 51 14 393 OÜ AAV Teenused 51 42 951  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
22286  Kõnnu - Ahunapalu  0  7.635  Mõlemas suunas 2017-05-31  2017-11-01      Kruusatee remont    Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
22294  Mehikoorma - Meerapalu  14.55  17.9  Mõlemas suunas 2017-08-27  2017-10-23    Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h. Alates 12.10 kiiruspiirang 50 km/h.  Kruusatee remont  Asfaldigrupp OÜ 50 87 680 56 155 986  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
23195  Otepää - Kääriku - Kurevere  0.4  0.5  Mõlemas suunas 2017-10-15  2017-11-07    Kaugküttetrassi ehitus. Üks sõidusuund suletud. Töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h.  Muu  AS TREV-2 Grupp 53 093 906  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24112  Jaska - Võhma  0.265  0.305  Mõlemas suunas 2017-10-01  2017-12-01    Jaska silla remont.Sillal tee kitsenemine mõlemalt poolt, tagatud sõidutee gabariit 4 m. Liikus on reguleeritud eesõigusmärkidega.  Muu  osaühing TAVT 53 627 418 osaühing TAVT 53 627 418  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24155  Viljandi - Väluste - Mustla  19.521  19.639  Mõlemas suunas 2017-07-02  2017-11-04    Teostatakse silla remonti.  Muu  Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 56 652 825 Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 56 652 813  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
24189  Kulla - Pöögle  3.326  3.426  Mõlemas suunas 2017-09-18  2017-11-17    Seoses Luba silla remondiga liiklusele suletud ajavahemikuks 18.09.2017 kell 10.00 – 17.11.2017 kell 10.00  Muu  Nordpont OÜ 53 310 350  Liiklus suletud  Vaata kontakt    
25103  Vaabina - Sõmerpalu  1.7  5.748  Mõlemas suunas 2017-08-23  2017-11-01    Töötsoonis kiiruspiirang 50 km/h.  Kruusatee remont  Aktsiaselts Eesti Teed 50 54 082 53 460 604  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt    
25132  Rõuge - Vastseliina  18.994  22.182  Mõlemas suunas 2017-09-03  2017-10-31    Tööde tsoonis 50 km/h.  Kruusatee remont  Aktsiaselts Eesti Teed 50 54 082 53 460 604  Vastavalt märkidele  Vaata kontakt