Tähelepanu!

19.04.2018

Maanteeameti teenuste kasutamine võib olla häiritud
Seoses Keskkonnaministeeriumi poolt pakutavate kaardi- ja aadressandmete teenuste tõrgetega esineb häireid Maanteeameti poolt pakutavates teenustes. Osaliselt on häiritud Maanteeameti E-teeninduse, Liiklusregistri büroode, Teeregistri, tarktee.ee, ja peatus.ee kasutamine.
Teenuste töö taastumise aeg on hetkel teadmata.

Liikluspiirangud kell 06.08

19.04.2018

Tänasest kehtima hakkavad liikluspiirangud:

Jõgeva ja Tartu maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Altnurga–Siniküla lõigul (km 152,0–154,0) teostatakse teepeenarde parandustöid. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Tartu maakonnas Jõhvi–Tartu–Valga maanteel Tartu–Räni lõigul (km 137,8–139,2) tehakse teeremonti. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Järva maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel Mäo külas (km 94,2–96,4) teostatakse teeremonti. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Rapla maakonnas Tallinna–Rapla–Türi maanteel Raplas (km 47,0–51,0) toimub Rapla valla 23. jüriöö jooks. Kiirust ei piirata. Teeületuskohtadel korraldab liiklust politsei.

Rapla maakonnas Rapla–Varbola maanteel (km 0,0–2,9) tehakse teekatte parandustöid. Töötsoonis kiirust ei piirata. Töö on liikuva iseloomuga.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.
Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee

Liikluspiirangud kell 06.20

18.04.2018

Tartu maakonnas Jõhvi–Tartu–Valga maanteel Tartu–Räni lõigul (km 137,8–139,2) tehakse teeremonti. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Rapla maakonnas Märjamaa–Konuvere maanteel Paeküla–Konuvere lõigul (km 7,3–11,9) teostatakse asfalteerimistöid. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang ning üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

Harju maakonnas Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel (km 26,6–36,8) ja Tallinna–Paldiski maanteel (km 11,0–12,0) teostatakse teekatte parandustöid. Töötsoonis kiirust ei piirata. Töö on liikuva iseloomuga.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.
Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee

Liikluspiirangud kell 6.30

17.04.2018

Harju maakonnas Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel (km 26,6-36,8) ja Tallinna–Paldiski maanteel (km 11,0-12,0 ja km 18,8-29,5) teostatakse teekatte parandustöid. Töötsoonis kiirust ei piirata. Töö on liikuva iseloomuga.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel (km 78,6-80,9 ja km 109,9-119,6) on seoses teekatte parandustöödega kiirus piiratud. Töid teostatakse ühel sõidusuunal korraga.

Jõgeva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 149,0-154,0) teostatakse teepeenarde parandustööd. Töötsoonis on kehtestatud kiirupiirang.

Põlva maakonnas Kanepi–Leevaku maanteel (km 25,5-33,6) on seoses teeremondiga kiirus piiratud.


Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta leiab infot www.tarktee.ee.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.
Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee

Liikluspiirangud kell 6.30

16.04.2018

Harju maakonnas:

* Keila–Haapsalu maanteel (km 25,4-34,8) on teeremondi tõttu üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega. Ligikaudne ootaeg on kuni 10 minutit. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.
* Tallinna ringtee Lagedil (km 2,7-4,8) on piirdesüsteemi paigalduse tõttu ksuunas üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud.
* Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel (km 9,5-18,8) teostatakse teekatte märgistustöid. Töö on liikuva iseloomuga.
* Tallinn–Paldiski maanteel (km 18,8-29,5) teostatakse teekatte parandustöid. Kiirust ei piirata. Töö on liikuva iseloomuga.
* Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna maanteel (km 26,6-36,8) teostatakse teekatte parandustöid. Kiirust ei piirata. Töö on liikuva iseloomuga.


Jõgeva maakonnas:

* Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 144,0-147,0) on seoses teepeenarde parandusega kiirus piiratud.


Võru maakonnas:

* Riia–Pihkva maanteel (km 0,0-22,0) teostatakse Tsiiruli–Missokülä teelõigu rekonstrueerimist. Töötsoonis on üks sõidusuund suletud ja kehtestatud kiiruspiirang.


Ida-Viru maakonnas:

* Tallinn–Narva maanteel (km 125,2-132,9) teostatakse teekatte märgistustöid. Töö on liikuva iseloomuga.


Rapla maakonnas:

* Märjamaa–Konuvere maanteel (km 7,3-12,0) on teeremondi tõttu kehtestatud kiiruspiirang.
* Märjamaa–Valgu maanteel (km 7,8-14,5) on seoses teeremondiga kiirus piiratud.

Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta leiab infot www.tarktee.ee.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.
Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.